Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenia 2014

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE Nr 686/2014 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2014-12-02 14:45:06
dokument ZARZĄDZENIE Nr 683/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2014-11-23 13:49:22
dokument Zarządzenie Nr 679/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. 2014-11-07 13:04:19
dokument ZARZĄDZENIE Nr 676 /2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2014-11-03 08:12:20
dokument Zarządzenie Nr K_13_2014 w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2014 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2014-10-30 13:34:58
dokument Zarządzenie Nr 672/2014 w sprawie ustanowienia operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji wyborczych. 2014-10-21 15:08:53
dokument ZARZĄDZENIE Nr 670/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2014-10-17 11:56:57
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 669/2014 Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2014-10-16 14:30:49
dokument Zarządzenie NR 668/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 10 października 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 2014-10-17 13:32:43
dokument Zarządzenie Nr 653/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. 2014-08-21 13:08:40
dokument Zarządzenie 659/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie Troszyn w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-09-02 11:37:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 658/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. 2014-09-02 10:32:40
dokument Zarządzenie Nr 657/2014 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2015 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. 2014-09-03 08:31:04
dokument Zarządzenie Nr 652/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. 2014-08-20 08:24:29
dokument Zarządzenie Nr 651/2014 zmieniające w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. 2014-09-01 10:43:42
dokument ZARZĄDZENIE Nr 650/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2014-08-06 13:46:18
dokument Zarządzenie Nr 649/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 2014-08-03 22:43:55
dokument Zarządzenie Nr 648/2014 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie. 2014-08-01 09:43:44
dokument Zarządzenie Nr 647/2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 2014-08-01 09:40:43
dokument Zarządzenie Nr 646/2014 w sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków 2014-08-03 22:43:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 645/2014 w sprawie powierzenia komisji przetargowej prowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice. 2014-07-10 14:06:21
dokument Zarządzenie Nr 644/2014 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice. 2014-08-03 22:42:46
dokument Zarządzenie Nr 643/2014 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2014-08-03 22:42:14
dokument Zarządzenie Nr 642/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. 2014-08-03 22:41:40
dokument Zarządzenie Nr 641/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok. 2014-08-03 22:40:15
dokument Zarządzenie Nr 640/2014 w sprawie upoważnienia do ustalania uprawnień wynikających z realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji, postanowień 2014-08-03 22:39:38
dokument Zarządzenie Nr 639/2014 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz do wydawania w tych sprawach decyzji, postanowień i zaświadczeń. 2014-08-03 22:39:05
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 638/2014 w sprawie wydzierżawienia udziału w nieruchomości zabudowanej, stanowiącego własność Gminy Mieszkowice w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2014-07-01 07:53:49
dokument Zarządzenie Nr 637/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. 2014-08-03 22:38:32
dokument Zarządzenie Nr 636/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok. 2014-08-03 22:36:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 635/2014 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2014-06-04 07:37:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 634/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2014-05-30 09:17:28
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 633/2014w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w obrębie nr 4 m-ta Mieszkowice pod działalność handlową i gastronomiczną w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-05-29 10:21:11
dokument Zarządzenie Nr 632/2014 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. 2014-08-03 22:36:05
dokument ZARZĄDZENIE Nr 631/2014 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2014-05-23 08:43:27
dokument Zarządzenie Nr 630/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. 2014-08-03 22:32:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 629/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2014-05-20 20:42:49
dokument Zarządzenie Nr 628/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-08-03 22:32:07
dokument Zarządzenie Nr 627/2014 w sprawie aktualizacji stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych. 2014-08-03 22:31:40
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 626/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Mieszkowice 2014-05-20 13:05:25
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 625/2014 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki gruntu nr 74/5 obręb Troszyn 2014-05-20 12:45:55
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 624/2014 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki gruntu nr 560 obręb Kępa 2014-05-20 12:39:17
dokument Zarządzenie Nr 623/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. 2014-08-03 22:30:42
dokument Zarządzenie Nr 622 /2014 w sprawie powołania obwodowych Komisji Wyborczych celem przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. 2014-05-06 15:05:14
dokument Zarządzenie Nr 621/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. 2014-08-03 22:30:07
dokument Zarządzenie Nr 619/2014 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych. 2014-08-03 22:29:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 618/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2014-04-25 07:50:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 617/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2014-04-25 07:53:24
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 616/2014w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2014-04-23 12:29:44
dokument Zarządzenie Nr 615/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do podpisywania aktów pełnomocnictw. 2014-08-03 22:29:05
dokument Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego. 2014-04-22 08:57:11
dokument Zarządzenie Nr 614/2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 roku. 2014-04-22 08:44:45
dokument Zarządzenie Nr 613/2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego. 2014-08-03 22:28:29
dokument Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic Nr 612/2014 w sprawie ustalenia stawek opłat za bilety wstepu do Izby Pamieci Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych 1. Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach, gmina Mieszkowice. 2014-04-23 08:51:41
dokument Zarządzenie Nr 611/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok. 2014-08-03 22:28:03
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 610/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2014-04-14 07:42:12
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 609/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiacej własnośc Gminy Mieszkowice 2014-04-14 07:24:26
dokument Zarządzenie Nr 608/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2014-08-03 22:27:37
dokument Zarządzenie Nr 607/2014 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki gruntu nr 44, obręb Czelin. 2014-08-03 22:27:07
dokument Zarządzenie Nr 606/2014 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy. 2014-08-03 22:26:44
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 605/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2014-03-28 14:23:17
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 604/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2014-03-28 14:15:57
dokument Zarządzenie Nr 603/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2014-08-03 22:25:46
dokument Zarządzenie Nr 602/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice. 2014-08-03 22:24:16
dokument Zarządzenie Nr 601/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2014-08-03 22:23:14
dokument Zarządzenie Nr 600/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok. 2014-08-03 22:22:46
dokument Zarządzenie Nr 599/14 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2014 2014-05-08 08:42:45
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 598/2014w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2014-03-14 08:32:01
dokument Zarządzenie Nr 597/2014 Burmistrza Mieszkowic w sprawie przyjęcia wskaźników do ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice 2014-03-18 07:09:49
dokument ZARZĄDZENIE Nr 596/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2014-03-14 08:17:56
dokument Zarządzenie Nr 595/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 06 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę pomieszczeń komunalnych o charakterze nierolnym oraz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2014-03-10 09:00:01
dokument Zarządzenie Nr 594/2014 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. 2014-03-06 14:21:56
dokument Zarządzenie Nr 593/2014 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. 2014-08-03 22:21:45
dokument Zarządzenie Nr 592/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok. 2014-08-03 22:20:20
dokument Zarządzenie Nr 591/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2014 2014-03-03 08:03:41
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 590/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2014-03-07 11:58:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 589/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2014-02-28 10:03:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 588/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2014-02-28 10:08:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 587/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice.z - dokument stracił ważność 2014-02-28 10:12:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 586/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2014-02-28 09:00:40
dokument Zarządzenie Nr 585/2014 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 2014-02-25 12:34:55
dokument Zarządzenie Nr 584/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2014-08-03 22:19:52
dokument Zarządzenie Nr 583/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2014-08-03 22:19:22
dokument Zarządzenie Nr 582/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonej oferty o realizację w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice. 2014-08-03 22:18:57
dokument Zarządzenie Nr 581/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2014-08-03 22:18:21
dokument Zarządzenie Nr 580/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2014-08-03 22:17:53
dokument Zarządzenie Nr 579/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2014-08-03 22:16:35
dokument Zarządzenie Nr 578/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie propagowania dziedzictwa kulturowego. 2014-08-03 22:10:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 577/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2014-02-07 10:41:36
dokument Zarządzenie Nr 576/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholo 2014-08-03 22:08:17
dokument Zarządzenie Nr 575/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie propagowania dziedzictwa kulturowego. 2014-08-03 00:01:49
dokument Zarządzenie Nr 574/2014 w sprawie zmian budżetu gminy w 2014 r. oraz zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2014. 2014-08-03 00:00:13
dokument Zarządzenie Nr 573/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok. 2014-08-02 23:55:50
dokument Zarządzenie Nr 572/2014 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. 2014-08-02 23:55:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 572/2014 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. 2014-01-24 13:59:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr 571/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2014-01-24 14:03:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 570/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2014-01-23 14:10:35
dokument Zarządzenie Nr 569/2014 w sprawie ogłoszenia otwartych konkurów ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2014 roku. 2014-01-17 09:39:31
dokument Zarządzenie Nr 568/2014 zmieniające Zarządzenia Burmistrza Mieszkowic w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2014-01-15 07:55:59
dokument Zarządzenie Nr 567/2014 Burmistrza Mieszkowicw sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2014-01-14 09:07:08
dokument Zarządzenie Nr 566/ 2014 w sprawie zmian budżetu gminy w 2014 r. oraz zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2014. 2014-01-24 07:48:24
dokument Zarządzenie Nr 565/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2014-02-26 10:13:05
dokument Zarządzenie Nr 564/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2014 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2014 rok. 2014-01-23 14:18:42
dokument ZARZĄDZENIE Nr 563/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2014-01-03 14:58:20
dokument Zarządzenie Nr 562/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2014-01-03 14:54:43
dokument Zarządzenie Nr 673/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 17 października 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 591/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunlanych i współwłasnościowych na rok 2014 2015-01-09 10:44:53