Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapraszam na obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 30 stycznia 2014 r.

             Zapraszam na obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się  30 stycznia 2014 r.  o godzinie 15.00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, sala nr 19 z następującym porządkiem obrad: 

 

I. Sprawy regulaminowe:

         a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

         b/ przyjęcie zmian do porządku  obrad,

         c/ przyjęcie protokołu  obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

                d/ sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic.  

II. Interpelacje radnych. 

III. Podsumowanie VI edycji Konkursu „ Na najładniej oświetloną posesję oraz balkon   z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2013 r. i Nowego Roku 2014”:

              a/ wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Osiedla Mieszkowice,

              b/ wręczenie listów gratulacyjnych i upominków. 

IV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice w rejonie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego „ Zielin”:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

               c/ podjęcie uchwały.

V. Dokonanie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach:

              a/ zgłaszanie kandydatów,

              b/ wybór Komisji Skrutacyjnej,

              c/ zapoznanie z zasadami głosowania,

              d/ przeprowadzenie głosowania,

              e/ stwierdzenie wyboru.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok:

               a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

              c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Mieszkowice dla Powiatu Gryfińskiego na wspólną realizację projektu pn. „ Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w administracji publicznej”:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

              c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mieszkowice:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2014 rok:  

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ Promyk”   w Goszkowie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ Promyk” w Goszkowie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej  w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjecie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowegw zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjecie uchwały.

XV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020:   

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjecie uchwały.

XVI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego  na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjecie uchwały.

XVII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok oraz przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2013 roku:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjecie uchwały.

XVIII. Debata w sprawie sprawozdań z pracy komisji rady za II półrocze 2013 r.:

              a/ przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju

                Gospodarczego i Przestrzegania Prawa ,

              b/ przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury,

                 Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej,

c/ dyskusja,

XIX. Debata w sprawie zawartych transakcji w zakresie obrotu mieniem komunalnym za okres od 1.07.2013 r. do 31.12.2013 r.:

               a/ wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

b/ dyskusja.

XX. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt. II.

XXI. Wolne wnioski i zapytania.

XXII. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

          mgr Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 22-01-2014 14:50:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 22-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 22-01-2014 14:57:35