Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kadencja 2010-2014

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu. 2014-03-14 13:43:17
dokument Projekt Uchwały w sprawie porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych. 2014-03-14 13:42:40
dokument Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego 2014-03-14 13:40:35
dokument Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody 2014-03-14 13:24:10
dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. 2014-03-14 10:46:05
dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Stypendialnego 2014-03-14 10:44:56
dokument Projeky Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok 2014-03-14 10:43:45
dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 2014-03-14 10:42:03
dokument Projekt Uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2014-03-14 10:35:29
dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice na 2014 r. 2014-03-14 10:34:30
dokument Projekt Uchwały uchylająca uchwałę Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice oraz uchwałę Nr XXVI/193/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn w gminie Mieszkowice. 2014-03-14 10:33:25