Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępopwania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku ok. 1,3 km na działce Nr 73, 29/2, 29/4 obręb Sitno, gm. Mieszkowice

Mieszkowice, dnia 17.03.2014r.

GP.6220.1.2014

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIESZKOWIC

Działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Burmistrz Mieszkowic zawiadamia strony postępowania,

 

1.      o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku ok. 1,3 km na działce Nr 73, 29/2, 29/4 obręb Sitno, gm. Mieszkowice”na wniosek Pana Łukasza Mężydło  zam. w  przy
ul. Hrubiszowskiej 43/3, 71-047 Szczecin, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Mieszkowice, ul.  F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek Nr 73, 29/2, 29/4 obręb Sitno, gm. Mieszkowice. Przedsięwzięcie związane jest bezpośrednio z przebudową drogi tj. oczyszczeniem i uzupełnieniem podbudowy, ułożeniem warstw mieszanki bitumicznej oraz regulacją poboczy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010, Nr 213 poz. 1397 ze zm.)  odpowiada ono kwalifikacji podstawowej określonej w § 3 ust. 1 pkt. 60 drogi
o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8i 9ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody. Zalicza się zatem do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

2.      Przesłaniu wniosków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz
z załącznikami do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie celem uzyskania opinii
w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

Z przedmiotową dokumentacja załączoną do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach
ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, II piętro pok. Nr 22 w godzinach pracy Urzędu po telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. 091 4666 926.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania_droga Sitno.docx (DOCX, 15.40Kb) 2014-03-18 15:00:03 548 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 18-03-2014 15:00:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 18-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 22-07-2015 10:05:37