Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

2014 rok.

LP. Numer i tytuł uchwały Publikacja Uwagi
1 Uchwała Nr XXXV/282/2014 w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 10.02.2014 poz. 614
 
2 Uchwała Nr XXX/289/2014 w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 10.02.2014 poz. 615
 
3 Uchwała Nr XXXV/290/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ? Pomoc gminy w zakresie dożywiania? na lata 2014-2020. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 05.03.2014 poz. 954
 
4 Uchwała Nr XXXV/291/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnimprogramem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 04.03.2014 poz. 922
 
5 Uchwała XXXV/292/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - Pomoc państwa w zakresie dożywiania - na lata 2014-2020. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 04.03.2014 poz. 923
 
6 Uchwała Nr XXXVI/294/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice w rejonie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego

Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 21.03.2014 poz. 1259

 
7 Uchwała Nr XXXVI/296/2014 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice oraz określenia ich obwodów Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 21.03.2014 poz. 2226
 
8 Uchwała Nr XXXVI/295/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2017 Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 24.03.2014 poz. 1295
 
9 Uchwała Nr XXXVI/298/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 05.03.2014 poz. 955
 
10 Uchwała Nr XXXVI/300/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr X7103 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 17 lipca 2003 roku Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 21.03.2014 poz. 1260
 
11

Uchwała Nr XXXVII/305/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 24.03.2014 poz. 1296

 
12

Uchwała Nr XXXVII/308/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice na 2014 r.

Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego z 24.04.2014 poz. 1750  
13

Uchwała Nr XXXVII/310/2014 w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 24.03.2014 poz. 1297
 
14

Uchwała Nr XXXVIII/317/2014 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice.

Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 20.05.2014 poz. 2227
 
15

Uchwała Nr XXXVIII/315/2014 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 26.05.2014 poz. 2260
 
16

Uchwała Nr XXXVIII/319/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.

Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 22.04.2014 poz. 1743
 
17 Uchwała Nr XXXIX/330/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 06.06.2014 poz. 2459
 
18 Uchwała Nr XXXIX/333/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 03.07.2014 poz. 2709
 
19 Uchwała Nr XL/335/2014 w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 31.07.2014 poz.
 
20 Uchwała Nr XL/337/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 03.07.2014 poz.3202
 
21 Uchwała Nr XLII/349/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 17.09.2014 poz. 3355
 
22 Uchwała Nr XLII/353/2014 w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Sitno. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 16.10.2014 poz. 3975
 
23 Uchwała Nr XLII_356_2014 zmieniająca uchwałę Nr X (80) 2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 września 2011 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieszkowicach. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 15.10.2014 poz.3879
 
24 Uchwała Nr XLIII/358/2014 w sprawie zmiany regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 04.11.2014 poz.4845
 

 

25

 

Uchwała Nr XLIII/359/2014 w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom... Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 04.11.2014 poz.4846
 
26 Uchwała Nr XLIII/361/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 04.11.2014 poz.4401
 
27 Uchwała Nr XLIII/362/2014 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 05.11.2014 poz.4307
 
28 Uchwała Nr XLIII/364/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2015 rok Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 05.11.2014 poz.4309
 
29 Uchwała Nr XLIII/363/2014 w sprawie opłaty od posiadania psów Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 05.11.2014 poz.4308
 
30 Uchwała Nr XLIV/367/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 25.11.2014 poz.4754
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 28-03-2014 13:37:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 28-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 12-12-2014 10:20:53