Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapraszam na obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

Zapraszam na obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej  w Mieszkowicach, która odbędzie się  w dniu 10 kwietnia  2014 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, sala nr 19, z następującym porządkiem obrad:

I Sprawy regulaminowe.

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

      d/ sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic.

II. Interpelacje radnych.

III. Debata w sprawie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach za 2013 rok.

- wystąpienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach,

- dyskusja .

IV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, stosowanych przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mieszkowicach:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjecie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie  Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Gminy Mieszkowice na lata 2014-2024:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży:  

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Stypendialnego:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice oraz określenia ich obwodów:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice: 

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę Nr XXVI/193/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn w gminie Mieszkowice: 

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Moryń porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Mieszkowicach:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian  składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach: 

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XX. Odpowiedzi na interpelacje.

XXI. Wolne wnioski i zapytania.

      XXII. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 04-04-2014 10:59:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 04-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 04-04-2014 15:12:15