Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kadencja 2010-2014

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt Uchwały w sprawie odmowy weryfikacji uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach. 2014-04-09 07:32:38
dokument Projekt Uchwały XXXVIII/.../2014 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice oraz określenia ich obwodów. 2014-04-07 10:29:22
dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 2014-04-07 10:25:52
dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Stypendialnego 2014-04-07 10:17:46
dokument Projekt Uchwały XXXVIII/.../2014 w sprawie zmian składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach 2014-04-07 10:16:49
dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie zmian składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach. 2014-04-07 10:07:19
dokument Projekt Uchwały XXXVIII/.../2014 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Budżetu 10 kwietnia 2014 r. 2014-04-07 10:06:28
dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie strategii rozwoju społeczno gospodarczego gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2024. 2014-04-07 10:05:27
dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji - Programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok. 2014-04-07 10:03:55
dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach 2014-04-07 09:55:30
dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie. 2014-04-07 09:50:04
dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice. 2014-04-07 09:48:45
dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Moryń porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej. 2014-04-07 09:45:16
dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/193/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn w gminie Mieszkowice. 2014-04-07 09:40:31
dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. 2014-04-07 09:38:05