Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapraszamy na obrady XL sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2014 roku o godzinie 15.00

Zapraszamy na obrady XL sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się  w dniu 26 czerwca 2014 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, sala nr 19, ul. F. Chopina 1 , z następującym porządkiem obrad:

 

I Sprawy regulaminowe.

       a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

         b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

         c/ przyjęcie protokołu obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

         d/ sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic.

II. Interpelacje radnych.

III. Wręczenie listów gratulacyjnych uczniom za zwycięstwo w eliminacjach powiatowych  i zdobycie III miejsca w eliminacjach wojewódzkich XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

IV. Ustanowienie uchwały rady miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu niektórych składników wynagradzania nauczycieli:

- opinie komisji,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, oraz zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjecie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2021:  

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Mieszkowice na lata 2003-2013:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X.  Ustanowienie uchwały rady w sprawie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIX/332/2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach:   

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami  w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice: 

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami   w sprawie utworzenia Sołectwa Sitno:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania wyróżnienia „ Zasłużony dla Gminy Mieszkowice”:

- opinie komisji,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

XV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic:

- opinia Komisji Rewizyjnej,

- dyskusja,

- podjecie uchwały.

XVI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2013 rok:

- wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

- opinie komisji,

- Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie do sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2013 rok,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

XVII. Ustanowienie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2013 rok:

- uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Panu Andrzejowi Salwie Burmistrzowi Mieszkowic z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2013 rok,

- opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie do wniosku o udzielenie absolutorium,

- dyskusja,

- głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej,

- podjęcie uchwały.

XVIII. Odpowiedzi na interpelacje.

XIX. Wolne wnioski i zapytania.

XX Zamknięcie obrad. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 23-06-2014 10:45:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 23-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 23-06-2014 10:45:21