Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapraszam na obrady III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 18 grudnia 2014 roku o godzinie 14.00

Zapraszam na obrady III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu  18 grudnia  2014 roku o godzinie 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, sala nr 19, ul. F. Chopina 1, z następującym porządkiem obrad:

I Sprawy regulaminowe:

       a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

       b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

       c/ przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,             

             d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.       

II. Interpelacje radnych.

III. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

V. Ustanowienie uchwały  rady w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały. 

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2015 rok:

a/ przedstawienie opinii, wniosków komisji:

- Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej,

- Rewizyjnej,

b/ przedstawienie wniosków, opinii klubów, innych organizacji,

c/ dyskusja,  

d/ przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa,

e/ przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na 2015 rok,

f/ wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

g/ debata nad projektem uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2015 rok,

h/ głosowanie zmian spełniających wymogi formalno-prawne:

- zgłoszonych przez poszczególne komisje,

- zgłoszonych przez inne podmioty,

- zgłoszonych przez burmistrza,

- zgłoszonych na sesji przez radnych

i/ głosowanie projektu uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2015 rok, wraz z poprawkami, zmianami.  

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowie na lata 2015-2024:

a/ opinie komisji/

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały. 

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu wykorzystywanego na cele inne niż komunalne na czas określony,  dłuższy niż 5 lat:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

  1. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

lokalu wykorzystywanego na cele inne niż komunalne na czas określony,  dłuższy niż 5 lat:

      a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

  1. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

lokalu  wykorzystywanego na cele inne niż komunalne na czas określony,  dłuższy niż 5 lat.

  1. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

XII. Wolne wnioski i zapytania.

XIII.Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Henryk Rzepczak 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 12-12-2014 09:43:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 12-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 12-12-2014 10:09:19