Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenia 2015

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 14/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku. 2015-01-08 08:25:25
dokument Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2015 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2015 rok. 2015-01-14 12:39:54
dokument Zarządzenie Nr 16/2015 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-01-12 08:46:33
dokument Zarządzenie Nr 17/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-01-12 08:49:17
dokument Zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie pełnienia obowiązków kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. 2015-01-12 11:57:59
dokument Zarządzenie Nr 19/2015 zmieniająca zarządzenie w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2015-01-29 08:27:18
dokument Zarządzenie Nr 20/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach 2015-01-23 08:14:40
dokument Zarządzenie Nr 21/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn, Kamionka gm. Mieszkowice, stanowiącej akt prawa miejscowego. 2015-07-24 08:32:39
dokument Zarządzenie Nr 22/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Mieszkowice . 2015-01-28 07:33:48
dokument Zarządzenie Nr 23/2015 w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do załatwiania spraw i wydawania decyzji w zakresie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. 2015-07-17 14:18:55
dokument Zarządzenie Nr 24/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. 2015-02-06 23:16:22
dokument Zarządzenie Nr 25/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice. 2015-02-06 22:58:02
dokument Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 06 lutego 2015 r. w spraie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro 2015-02-23 14:59:09
dokument Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie nabycia na własność Gminy Mieszkowice nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Szczecinie. 2015-02-06 23:03:44
dokument Zarządzenie Nr 28/2015 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-02-06 23:07:56
dokument Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2015-02-09 14:04:32
dokument Zarządzenie Nr 30/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2015-02-13 09:44:21
dokument Zarządzenie Nr 31/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2015-02-13 09:45:18
dokument Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2015-02-13 09:46:24
dokument Zarządzenie Nr 33/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2015-02-13 09:47:37
dokument Zarządzenie Nr 34/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2015-02-13 09:48:41
dokument Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Mieszkowice 2015-02-13 14:47:39
dokument Zarządzenie Nr 36/15 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2015. 2015-02-18 08:36:07
dokument Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie ustalenia zasad przygotowywania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Gminie Mieszkowice. 2015-03-04 10:21:52
dokument Zarządzenie Nr 38/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-02-23 11:53:48
dokument Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku. 2015-02-23 15:40:04
dokument Zarządzenie Nr 40/2015 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. 2015-03-04 11:02:42
dokument Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2015 rok. 2015-03-04 10:58:39
dokument Zarządzenie Nr 42/2015 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego niewyodrębnionego pokoju. 2015-03-02 15:10:46
dokument Zarządzenie Nr 43/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-03-02 15:14:10
dokument Zarządzenie Nr 44/2015 w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Wandy Mazur do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz wydawania w tych sprawach decyzji. 2015-03-10 08:45:16
dokument Zarządzanie Nr 45/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Mieszkowice. 2015-03-10 08:46:04
dokument Zarządzenie Nr 46/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-03-10 08:46:40
dokument Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. 2015-03-10 10:17:23
dokument Zarządzenie Nr 48/2015 w sprawie ustalenia zasad przygotowywania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach. 2015-03-10 10:50:38
dokument Zarządzenie Nr 49/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku. 2015-03-10 09:18:39
dokument Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 10 marca 2015r. 2015-03-17 08:47:19
dokument Zarządzenie Nr 51/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-03-16 08:28:41
dokument Zarządzenie Nr 52/2015 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych 2015-03-23 14:53:44
dokument Zarządzenie Nr 53/2015 w sprawie upoważnienia Pani Danuty Jasińskiej specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, w sprawie Karty Dużej Rodziny jak również podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych , prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. 2015-04-09 08:41:34
dokument Zarządzenie Nr 54/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice. 2015-03-23 14:56:05
dokument Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2015-03-26 12:41:55
dokument Zarządzenie Nr 56/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2015-03-30 09:22:21
dokument Zarządzenie Nr 57/2015 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2015 rok 2015-08-06 10:46:38
dokument Zarządzenie Nr 58/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy 2015-08-06 10:47:54
dokument Zarządzenie Nr 59/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 2015-04-10 12:25:35
dokument Zarządzenie Nr 60/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie realizacji zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-05-18 13:18:46
dokument Zarządzenie Nr 61/2015 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-05-20 11:41:17
dokument Zarządzenie Nr 62/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 392/2 w obrębie nr 4 m-ta Mieszkowice 2015-04-17 11:18:41
dokument Zarządzenie Nr 63/2015 w sprawie zmiany stron umowy dzierżawy 2015-04-17 11:23:27
dokument Zarządzenie Nr 64/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2015-04-17 11:27:58
dokument Zarządzenie Nr 65/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Mieszkowice. 2015-07-16 09:37:56
dokument Zarządzenie Nr 66/2015 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 2015-04-21 19:46:55
dokument Zarządzenie Nr 67/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wynajęcia w drodze przetargu ustnego ograniczonego części budynku położonego w działce nr 200 w miejscowości Zielin z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej obejmującej w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 2015-04-22 13:34:46
dokument ZarządzenieNr 68/2014 w sprawie ustanowienia operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji wyborczych. 2015-05-18 13:33:36
dokument Zarządzenie Nr 69/2015 z dnia 22.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia Szczegółowych Zasad Nadzoru Właścicielskiego nad jednoosobową spółką Gminy pn. Zakład Usług Komunalnych Sp. zo.o. w Mieszkowicach. 2015-04-22 14:53:48
dokument Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia dwóch pomieszczeń piwnicznych znajdujących się w budynku wielorodzinnym nr 69 w miejscowości Czelin w działce nr 50/5 obręb Czelin 2015-04-24 08:27:49
dokument Zarządzenie Nr 71/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej 2015-04-23 14:58:06
dokument Zarządzenie Nr 72/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2015-04-24 11:03:15
dokument Zarządzenie Nr 73/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2015-04-24 10:57:58
dokument Zarządzenie Nr 74/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 2015-04-28 13:33:08
dokument Zarządzenie Nr 75/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. 2015-04-30 07:59:44
dokument Zarządzenie Nr 76/2015 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego 2015-07-17 13:37:31
dokument Zarządzenie Nr 77/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2015-08-06 10:49:19
dokument Zarządzenie Nr 78/2015 w sprawie powierzenia komisji przetargowej prowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice. 2015-07-22 12:19:32
dokument Zarządzenie Nr 79/2015 w sprawie zmiany stron umowy dzierżawy. 2015-07-24 09:48:27
dokument Zarządzenie Nr 80/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. 2015-05-27 23:20:32
dokument Zarządzenie Nr 81/2015 Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Mieszkowice 2015-05-29 10:33:05
dokument Zarządzenie Nr 82/2015 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. 2015-06-03 16:30:47
dokument Zarządzenie Nr 83/2015 Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia działki gruntu położonej w obrębie Kurzycko, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2015-06-09 11:25:16
dokument Zarządzenie Nr 84/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-06-15 00:19:37
dokument Zarządzenie Nr 85/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej. 2015-10-27 20:18:03
dokument Zarządzenie Nr 86/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia hotelu "Mieszko" 2015-06-18 12:55:00
dokument Zarządzenie Nr 87/2015 w sprawie zbycia mienia stanowiącego własność Gminy Mieszkowice 2015-06-17 14:05:31
dokument Zarządzenie Nr 88/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2015-06-29 21:36:35
dokument Zarządzenie Nr 89/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2015 2015-06-29 21:39:58
dokument Zarządzenie Nr 90/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Mieszkowice. 2015-06-26 15:54:57
dokument Zarządzenie Nr 91/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. 2015-07-03 10:40:34
dokument Zarządzenie Nr 92/2015 w sprawie zbycia mienia stanowiącego własność Gminy Mieszkowice 2015-07-08 19:53:18
dokument Zarządzenie Nr 93/2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-07-22 12:26:12
dokument Zarządzenie Nr 94/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2015-08-06 10:50:02
dokument Zarządzenie Nr 95/2015 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-07-15 09:32:49
dokument Zarządzenie Nr 96/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na 6 września 2015 r. 2015-07-21 13:21:21
dokument Zarządzenie Nr 97/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2015-08-06 11:07:07
dokument Zarządzenie Nr 98/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2015-08-06 11:08:40
dokument Zarządzenie Nr 99/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2015. 2015-10-27 20:18:56
dokument Zarządzenie Nr 100/2015 w sprawie sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Mieszkowice. 2015-07-31 14:39:57
dokument Zarządzenie Nr 101/2015 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości, stanowiącego własność Gminy Mieszkowice. 2015-07-31 14:33:24
dokument Zarządzenie Nr 102/2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. 2015-10-27 20:19:55
dokument Zarządzenie Nr 103/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-08-11 10:13:42
dokument Zarządzenie Nr 104/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. 2015-08-11 18:10:53
dokument Zarządzenie Nr 105/2015 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. 2015-08-18 13:18:56
dokument Zarządzenie Nr 106/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-08-14 11:23:03
dokument Zarządzenie Nr 107/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-08-14 11:18:02
dokument Zarządzenie Nr 108/2015 w sprawie wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego, położonego przy ul. Sienkiewicza 44, w działce gruntu nr 445 obrębu nr 4 miasta Mieszkowice, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. 2015-08-14 11:46:08
dokument Zarządzenie Nr 109/2015 w sprawie powołania operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Mieszkowice w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-14 11:28:49
dokument Zarządzenie Nr 110/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. 2015-08-14 11:34:38
dokument Zarządzenie Nr 111/2015 w sprawie wydzierżawienia działki gruntu położonej w obrębie Kurzycko 2015-08-18 08:56:21
dokument Zarządzenie Nr 112/2015 w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia piwnicznego znajdującego się w budynku wielorodzinnym nr 69 w miejscowości Czelin, w działce nr 50/5, obręb Czelin. 2015-10-27 20:20:57
dokument Zarządzenie Nr 113/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2015. 2015-10-27 20:22:33
dokument Zarządzenie Nr 114/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-08-27 13:45:44
dokument Zarządzenie Nr 115/2015 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej 2015-09-01 11:03:16
dokument Zarządzenie Nr 116/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-08-31 10:23:25
dokument Zarządzenie Nr 117/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-08-31 22:49:02
dokument Zarządzenie Nr 118/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. 2015-10-27 20:23:26
dokument Zarządzenie Nr 119/2015 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-09-07 12:39:10
dokument Zarządzenie Nr 120/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-10-27 20:24:00
dokument Zarządzenie Nr 121/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-09-04 07:24:46
dokument Zarządzenie Nr 122/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 304/2, obręb Czelin. - dokument stracił ważność 2015-09-04 10:20:48
dokument Zarządzenie Nr 123/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w części działki nr 58, w obrębie nr 3 m-ta Mieszkowice. 2015-10-27 20:35:05
dokument Zarządzenie Nr 124/2015 w sprawie przygotowania i uczestnictwa administracji samorządowej, jednostek podporządkowanych i nadzorowanych oraz innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Mieszkowice, do wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pk: "GNIEWOSZ-15". 2015-10-27 20:37:58
dokument Zarządzenie Nr 125/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 73_2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 24 kwietnia 2015 r_w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2015. 2015-09-11 12:11:46
dokument Zarządzenie Nr 126/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. 2015-10-27 20:40:22
dokument Zarządzenie Nr 127/2015 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z petycjami skaładanymi do Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. 2015-11-03 10:30:19
dokument Zarządzenie Nr 128/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonytji na dzień 25 października 2015 roku. 2015-10-05 15:43:26
dokument Zarządzenie Nr 129/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy. 2015-10-27 20:41:42
dokument Zarządzenie Nr 130/2015 w sprawie wycofania z eksploatacji pożarniczego pojazdu samochodowego marki Ford Transit stanowiącego własność Gminy, w celu jego złomowania. 2015-10-16 11:48:13
dokument Zarządzenie Nr 131/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy 2015-10-27 20:53:37
dokument Zarządzenie Nr 132/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie realizacji zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-05 15:45:13
dokument Zarządzenie Nr 133/2015 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonym na dzień 25 października 2015 roku. 2015-10-07 11:05:56
dokument Zarządzenie Nr 134/2015 w sprawie powołania operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji na terenie Gminy Mieszkowice w wyborach do Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015 r. 2015-10-09 20:09:11
dokument Zarządzenie Nr 135/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 2015-10-12 08:40:16
dokument Zarządzenie Nr 136/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy. 2015-10-27 20:44:29
dokument Zarządzenie Nr 137/2015 w sprawie wynajęcia w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego, położonego przy ul. Sienkiewicza 44, w działce gruntu nr 445 obrębu nr 4 miasta Mieszkowice, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. 2015-10-27 20:46:46
dokument Zarządzenie Nr 138/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-10-20 07:04:57
dokument Zarządzenie Nr 139/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-10-19 09:02:20
dokument Zarządzenie Nr 140/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2015. 2015-10-27 20:47:45
dokument Zarządzenie Nr 141/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy. 2015-10-29 13:08:41
dokument Zarządzenie Nr 142/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy 2015-11-13 12:04:54
dokument Zarządzenie Nr 143/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Mieszkowice 2015-11-02 09:28:24
dokument Zarządzenie Nr 144/2015 w sprawie dokonania zmian w zasadach rachunkowości Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2015-11-09 13:10:35
dokument Zarządzenie Nr 145/2015 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta Mieszkowice 2015-11-17 13:31:05
dokument Zarządzenie nr 146/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy. 2015-11-19 08:06:51
dokument Zarządzenie Nr 147/2015 w sprawie ustalenia odpłatności z dzierżawę świetlic wiejskich. 2015-12-01 08:11:08
dokument Zarządzenie Nr 148/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-11-30 15:14:30
dokument Zarządzenie Nr 149/2015 w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach. 2015-12-01 08:10:33
dokument Zarządzenie nr 150/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy. 2015-12-04 10:43:39
dokument Zarządzenie Nr 151/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2015 2015-12-17 17:59:26
dokument Zarządzenie Nr 152/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-12-04 11:02:51
dokument Zarządzenie Nr 153/2015 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-12-04 11:03:37
dokument Zarządzanie Nr 154/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2015-12-04 11:04:06
dokument Zarządzenie Nr 155/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy 2019-02-20 10:17:39
dokument Zarządzenie Nr 156/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-12-14 07:55:20
dokument Zarządzenie Nr 157/2015 w sprawie wydzierżawienia dziatki gruntu położonej w obrębie nr 4 m-ta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2015-12-15 09:13:42
dokument Zarządzenie Nr 158/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy 2015-12-15 09:15:18
dokument Zarządzenie Nr 159/2015 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. 2015-12-21 21:59:35
dokument Zarządzenie Nr 160/2015 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, w sprawie Karty Dużej Rodziny jak również podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych , oraz do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. 2016-01-05 12:59:36
dokument Zarządzenie nr 161/2015 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. 2016-01-05 13:04:17