Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego

LP. Numer i tytuł uchwały Publikacja Uwagi
1 Uchwała Nr III/11/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 24.12.2014 poz.5140
 
2 Uchwała Nr III/13/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2015. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 24.12.2014 poz.5141
 
3 Uchwała Nr IV/28/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/201/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 05.02.2015 poz.380
 
4 Uchwała Nr V/30/2015 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 11.03.2015 poz.800
 
5 Uchwała Nr V/32/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 09.03.2015 poz.749
 
6 Uchwała Nr V/33/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 09.03.2015 poz.751
 
7 Uchwała Nr V/34/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice

 Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 09.03.2015 poz.752

 
8 Uchwała Nr V/37/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXI2452013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia wzoru. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 09.03.2015 poz.750
 
9 Uchwała Nr V/38/2015 w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 11.03.2015 poz. 801
 
10 Uchwała Nr VI/40/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 09.03.2015  poz. 1156
 
11 Uchwała Nr VI/41/2015 w sprawie upoważnienia Pani Wandy Mazur pełniącej obowiązki kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 27.03.2015  poz.1548
 
12 Uchwała Nr VI/42/2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Mieszkowice w 2015 r Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 27.03.2015 poz. 1549
 
13 Uchwała Nr VII/47/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 11.05.2015 poz.1797
 
14 Uchwała Nr VIII/58/2015 w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 07.07.2015 poz.2717
 
15 Uchwała Nr VIII/59/2015 zmieniająca Statut Gminy Mieszkowice Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 07.07.2015 poz.2716
 
16 Uchwała Nr VIII/60/2015 w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 07.07.2015 poz.2718
 
17 Uchwała Nr IX/64/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 01.07.2015 poz.2712
 
18 Uchwała Nr X/67/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3543 z 18.09.2015

 
19 Uchwała Nr XI/76/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3967 z 19.10.2015  
20 Uchwała Nr XII/81/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 5323 z 09.12.2015  
21 Uchwała Nr XII/82/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 5324 z 09.12.2015  
22 Uchwała Nr XII/83/2015 w sprawie opłaty od posiadania psów Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 5325 z 09.12.2015  
23 Uchwała Nr XII/84/2015 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 5326 z 09.12.2015  
24 Uchwała Nr XII/85/2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji, informacji, danych o nieruchomościach i o zwolnieniach podatkowych Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 5399 z 11.12.2015  
25 Uchwała Nr XII/92/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX/251/09 Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 5406 z 11.12.2015  
26 Uchwała Nr XII/91/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/335/2014 Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 5400 z 11.12.2015  
27 Uchwała Nr XII/93/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 września 2011 roku Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 24  z 07.01.2016  
28 Uchwała Nr XII/94/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/80/2011 Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 5401 z 11.12.2015  
29 Uchwała Nr XII/96/2015 w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 5327 z 09.12.2015  
30 Uchwała Nr XIII/99/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 38  
31 Uchwała Nr XIII/101/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2016. Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 25 z 07.01.2016  
32

Uchwała Nr XIII/106/2015 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieszkowice.

Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 487 z 27.01.2016  
33 Uchwała Nr XIII/107/2015 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Mieszkowice. Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 488 z 27.01.2016  
34 Uchwały Nr XIII/108/2015 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 5735 z 30.12.2015  
35 Uchwała Nr XIV/110/2016 w sprawie upoważnienia Pani Wandy Mazur Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 843  z 24.02.2016  
36 Uchwała Nr XIV/111/2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do wydawania decyzji w przedmiocie dodatku energetycznego Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 844 z 24.02.2016  
37 Uchwała Nr XIV/112/2016 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz.845 z 24.02.2016  
38 Uchwała Nr XIV/116/2016 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/108/2015 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 22 grudnia 2015 roku Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 498 z 27.01.2016  
39 Uchwała Nr XV/127/2016 w sprawie zmian w uchwale nr XXXI/245/2013 z dnia 26 września 2013 r Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 1192 z 15.03.2016  
40 Uchwała Nr XVI/130/2016 w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 1597 z 15.04.2016  
41 Sprawozdanie z wykonywania budżetu Gminy Mieszkowice w 2015 roku Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 1631 z 19.04.2016  
42 Uchwała Nr XVI/130/2016 w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 1597 z 15.04.2016  
43 Uchwał Nr XVII/136/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 2491 z 22.06.2016  
44 Uchwała Nr XVII/144/2016 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 2987 z 20.07.2016  
45 Uchwała Nr XVII/146/2016 w sprawie zmian w statucie Gminy Mieszkowice Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 2988 z 20.07.2016  
46 Uchwała Nr XVII/149/2016 w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 2989 z 20.07.2016  
47 Uchwała Nr XVII/150/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 2492 z 22.06.2016  
48 Uchwała Nr XVIII/149/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 r Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3478 z 16.09.2016  
49 Uchwała Nr XVIII/152/2016 w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieszkowicach Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3813 z 11.10.2016  
50 Uchwała Nr XVIII/153/2016 w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Mieszkowicach Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3814 z 11.10.2016  
51 Uchwała Nr XVIII/154/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3815 z 11.10.2016  
52 Uchwała Nr XIX/158/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 r Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 4400 z 16.11.2016  
53 Uchwała Nr XIX/163/2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 4401 z 16.11.2016  
54 Uchwała Nr XIX/164/2016 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 4402 z 16.11.2016  
55 Uchwała Nr XIX/166/2016 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenia ich przebiegu Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 4989 z 13.12.2016  
56 Uchwała Nr XX/170/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 r Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 216 z 11.01.2017  
57 Uchwała Nr XX/171/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Mieszkowicach Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 503 z 31.01.2017  
58 Uchwała Nr XX/172/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2017 Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 217 z 11.01.2017  
59 Uchwała Nr XX/177/2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mieszkowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 504 z 31.01.2017  
60 Uchwała Nr XX/178/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 136 z 09.01.2017  
61 Uchwała Nr XXI/184/2017 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz.1071  z 10.03.2017  
62 Uchwała Nr XXI/187/2017 w sprawie opłaty prolongacyjnej Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 745 z 15.02.2017  
63 Uchwała Nr XXI/188/2017 o zmianie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 746 z 15.02.2017  
64 Uchwała Nr XXII/189/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 r Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz.1465  z 06.04.2017  
65 Uchwała Nr XXII/192/2017 w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Mieszkowice o nazwie Sołectwo Kamionka Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz.2033  z 28.05.2017  
67 Uchwała Nr XXII/193/2017 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz.1984 z 08.05.2017  
68 Uchwała Nr XXII/194/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 1982 z 08.05.2017  
69 Uchwała Nr XXII/196/2017 w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz.1613  z 12.04.2017  
70 Uchwała Nr XXII/197/2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 1614 z 12.04.2017  
71 Uchwała Nr XXII/199/2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Mieszkowice w 2017 r Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz.1983  z 08.05.2017  
72 Sprawozdanie Burmistrza Mieszkowic z 31 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice w 2016 roku Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz.1469  z 06.04.2017  
73 Uchwała Nr XXIII/201/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 1745  z 21.04.2017  
74 Uchwała Nr XXIII/203/2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mieszkowice oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 1746  z 21.04.2017  
75 Uchwała Nr XXIV/207/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 2675  z 21.06.2017  
76 Uchwała Nr XXIV/213/2017 w sprawie zmian w statucie Gminy Mieszkowice Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3136  z 14.07.2017  
78 Uchwała Nr XXIV/217/2017 w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3137  z 14.07.2017  
79 Uchwała Nr XXIV/218/2017 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3138  z 14.07.2017  
80 Uchwała Nr XXIV/219/2017 w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice. Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3147  z 14.07.2017  
81 Uchwała Nr XXIV/220/2017 w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3148  z 14.07.2017  
82 Uchwała Nr XXV/221/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3178  z 19.07.2017  
83 Uchwała Nr XXV/223/2017 w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3476  z 08.08.2017  
84 Uchwała Nr XXVI/228/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3434  z 03.08.2017  
85 Uchwała Nr XXVII/230/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3872  z 27.09.2017  
86 Uchwała Nr XXVII/233/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 4239  z 24.10.2017  
87 Uchwała Nr XXVIII/235/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 4651  z 16.11.2017  
88 Uchwała Nr XXVIII/242/2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 4652  z 16.11.2017  
89 Uchwała Nr XXVIII/243/2017 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 r Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 4653  z 16.11.2017  
90 Uchwała Nr XXVIII/244/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 4654  z 16.11.2017  
91 Uchwała Nr XXIX/245/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 388  z 12.01.2018  
92 Uchwała Nr XXIX/247/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2018 Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 343  z 10.01.2018  
93 Uchwała Nr XXIX/252/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 288  z 09.01.2018  
94 Uchwała Nr XXX/255/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 625  z 31.01.2018  
95 Uchwała Nr XXX/258/2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Mieszkowice w 2018 r Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 926  z 26.02.2018  
96 Uchwała Nr XXX/259/2018 w sprawie zmian w podziale Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 927  z 26.02.2018  
97 Uchwała Nr XXX/260/2018 w sprawie zmian w podziale Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 928  z 26.02.2018  
98 Uchwała Nr XXX/264/2018 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 929  z 26.02.2018  
99 Uchwała Nr XXXI/266/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 1461  z 30.03.2018  
100 Uchwała Nr XXXI/267/2018 w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 2085  z 27.04.2018  
101 Uchwała Nr XXXI/270/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 2063  z 27.04.2018  
102 Uchwała Nr XXXI/271/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 2064  z 27.04.2018  
103 Uchwała Nr XXXI/272/2018 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 2065  z 27.04.2018  
104 Uchwała Nr XXXI/273/2018 w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 2066  z 27.04.2018  
105 Uchwała Nr XXXI/277/2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 1462  z 30.05.2018  
106 Uchwała Nr XXXII/281/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 2240  z 07.05.2018  
107 Uchwała Nr XXXII/285/2018 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwowa Straż Pożarną lub gminę Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 2525  z 24.05.2018  

108

Uchwała Nr XXXIII/291/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 2943  z 21.06.2018  
109 Uchwała Nr XXXIII/295/2018 o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3326  z 12.07.2018  
110 Uchwała Nr XXXIII/296/2018 o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3327  z 12.07.2018  
111 Uchwała Nr XXXIII/299/2018 w sprawie zmiany tytułu i treści uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3328  z 12.07.2018  
112 Uchwała Nr XXXIII/300/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3329  z 12.07.2018  
113 Uchwała Nr XXXIII/304/2018 w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3330  z 12.07.2018  
114 Uchwała Nr XXXIV/306/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 4105 z 10.09.2018  
115 Uchwała Nr XXXIV/307/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 4210 z 10.09.2018  
116 Uchwała Nr XXXIV/309/2018 w sprawie sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 4211 z 10.09.2018  
117 Uchwała Nr XXXV/311/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 4999 z 29.10.2018  
118 Uchwała Nr XXXV/315/2018 w sprawie zmiany statutu Gminy Mieszkowice Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 5179 z 09.11.2018  
119 Uchwała Nr XXXV/317/2018 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 5000 z 29.10.2018  
120 Uchwała Nr XXXV/318/2018 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 5001 z 29.10.2018  
121 Uchwała Nr XXXV/319/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 5467 z 26.11.2018  
122 Uchwała Nr XXXVI/322/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 5392 z 19.11.2018  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 04-03-2015 12:51:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 04-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 27-11-2018 23:48:19