Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia polegającego na budowie przepustu w miejscowości Zielin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 126 w km 37+592, na działkach o numerach ewid.: 69, 706, 710,813/1,890/1 w obrębie Zielin, gmina Mieszkowice. 2021-09-10 08:09:56
dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia strony postępowania, iż zebrał już wystarczające materiały i dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Novelty Sun-1 Sp. z o. o., ul. Adama Mickiewicza 69, 71-307 Szczecin dla przedsięwzięcia pn. "Budowie instalacji PV do 1 MW na działce ewidencyjnej nr 95 obręb Goszków w gminie Mieszkowice w powiecie gryfińskim w województwie zachodniopomorskim" 2021-08-25 14:58:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działkach o nr ewid.: 813/2, 848, 72/5 obręb Zielin, gmina Mieszkowice 2021-08-25 14:53:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie polowań zbiorowych na terenie obwodów dzierżawionych przez K.Ł. "Hubertus" Mieszkowice - numer obwodów 284, 288. 2021-08-18 13:21:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia polegającego na budowie przepustu w miejscowości Zielin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 126 w km 37+592, na działkach o numerach ewid.: 69, 706, 710, 813/1,890/1 w obrębie Zielin, gmina Mieszkowice 2021-08-04 14:02:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działkach o nr ewid.: 813/2,848, 72/5 obręb Zielin, gmina Mieszkowice 2021-08-03 13:40:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na : "Budowie instalacji PV do 1 MW na działce ewidencyjnej nr 95 obręb Goszków w gminie Mieszkowice w powiecie gryfińskim w województwie zachodniopomorskim" 2021-08-03 08:11:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn63/40PE w Mieszkowicach na działkach o nr ewid. 81, 17, 16/26, 16/18, 34, 23/5 obręb 3 Mieszkowice, gmina Mieszkowice. 2021-04-29 13:39:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na : "Budowie farmy fotowoltaicznej Troszyn o mocy do 40 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą." 2021-04-26 12:51:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn63/40PE w Mieszkowicach na działkach o nr ewid. 81, 17, 16/26, 16/18, 34, 23/5 obręb 3 Mieszkowice, gmina Mieszkowic 2021-04-12 09:46:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie działek o nr ewid.: 23/5, 34 obręb Mieszkowice 3, gmina Mieszkowice 2021-02-03 12:22:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 109 i 110 w obrębie Kępa w Gminie Mieszkowice" 2021-01-20 13:46:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej mocy do 50 MW, na działce nr 897 obręb Zielin, w gminie Mieszkowice, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie" 2021-01-15 13:55:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie decyzji środowiskowej - "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW, składającej się z pięciu instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek 667 i 668 w obrębie Kępa, gmina Mieszkowice" 2021-01-07 14:22:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic - informuję, że w dniu 28 grudnia 2020 r. została wydana dla mToilet Sp. z o. o., ul. Toruńska 31,03-226 Warszawa, decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych przenośnych urządzeń sanitarnych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mieszkowice 2020-12-29 14:56:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic - zawiadamia strony postępowania, iż zebrał już wystarczające materiały i dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku PVE 185 Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 1307 w obrębie Mieszkowice 1 w Gminie Mieszkowice" 2020-12-29 14:52:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 57,72,75,79,90,91,93,99,100,105/1,107,317 i działkach 73,74,76,97,132 stanowiących drogi w obrębie Kurzycko w Gminie Mieszkowice 2020-12-15 14:05:43
dokument Decyzja - Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 180/4 obręb Kurzycko, gmina Mieszkowice 2020-12-14 23:01:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie działek o nr ewid.: 23/5, 34 obręb Mieszkowice 3, gmina Mieszkowice 2020-12-11 14:20:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego w zakresie budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV pomiędzy liniami napowietrznymi L-107/2/1 i L-202/19, na działkach o nr ewid.: 80/1, 80/2 obręb Troszyn, gmina Mieszkowice oraz działkach o nr ewid.: 449,1157/2,1160/1,1161/1,1162/4, 484/6,1163,1194/3 obręb Boleszkowice, gmina Boleszkowice 2020-12-10 07:50:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 109 i 110 w obrębie Kępa w Gminie Mieszkowice" 2020-12-02 15:01:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na : ?Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej mocy do 50 MW, na działce nr 897 obręb Zielin, w gminie Mieszkowice, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie" 2020-11-27 14:33:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego w zakresie budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV pomiędzy liniami napowietrznymi L-107/2/1 i L-202/19, na działkach o nr ewid.: 80/1, 80/2 obręb Troszyn, gmina Mieszkowice oraz działkach o nr ewid.: 449, 1157/2, 1160/1, 1161/1,1162/4, 484/6, 1163, 1194/3 obręb Boleszkowice, gmina Boleszkowice. 2020-11-20 13:52:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na : "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW składającej się z pięciu instalacji do 1MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek nr ewidencyjnych 667 i 668 obrębie Kępa w Gminie Mieszkowice" 2020-11-10 19:47:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 1307 w obrębie Mieszkowice 1 w Gminie Mieszkowice 2020-10-14 12:33:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 100 i 891 w obrębie Kłosów w Gminie Mieszkowice". 2020-10-06 07:37:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 224 w obrębie Kłosów w Gminie Mieszkowice". 2020-10-06 07:36:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 180/4 obręb Kurzycko, gmina Mieszkowice" 2020-10-02 12:32:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie w wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 180/4 obręb Kurzycko, gmina Mieszkowice" 2020-08-28 13:54:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dot. wodociągu Kamionka gm. Mieszkowice 2020-07-07 08:22:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 16/4,16/11, 16/18, 16/26, 17, 81, 16/5, 16/8, 16/12, 16/15, 16/19, 16/23, 34, 45/1 położonych w obrębie Mieszkowice-3, gmina Mieszkowice 2020-05-19 12:52:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn40 PE na działkach o nr ewid.: 1102,150/16 obręb Mieszkowice 1, gmina Mieszkowice. 2020-05-12 13:58:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 749 w o. Mieszkowice 6, gmina Mieszkowice, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie". 2020-04-29 14:38:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic dotyczące zebranych materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 749 w o. Mieszkowice 6, gmina Mieszkowice, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie" 2020-04-21 13:55:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 16/4,16/11, 16/18, 16/26, 17, 81, 16/5, 16/8, 16/12, 16/15, 16/19, 16/23, 34, 45/1 położonych w obrębie Mieszkowice-3, gmina Mieszkowice 2020-04-21 11:02:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwesttzcji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn40 PE na działkach o nr ewid.: 1102, 150/16 obręb Mieszkowice 1, gmina Mieszkowice 2020-04-21 11:01:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 2020-04-20 14:24:16
dokument Burmistrz Mieszkowic wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 290 w obrębie geodezyjnym Kurzycko, gmina Mieszkowice" 2020-04-03 16:29:02
dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia strony postępowania, iż zebrał już wystarczające materiały i dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku PV 620 Sp. z o.o., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa elektrowni fotowoltaicznejo mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 290 w obrębie geodezyjnym Kurzycko, gmina Mieszkowice". 2020-03-11 08:21:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie przebudowy linii kablowej SN-15kV między stacją transformatorową "Jagiellońska" Nr 4398 i stacja "Słowackiego" nr 4465 w Mieszkowicach położonej na działkach o nr 90/2 obręb 2 m. Mieszkowice Nr 52/1, 52/2, 53, 111, 112/1 obręb 4 m. Mieszkowice, 54/1 obręb 3 m. Mieszkowice 2020-03-11 08:17:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mieszkowice 2020-03-09 15:09:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 125/90/63/40/32 PE 2020-03-02 09:55:16
dokument Burmistrz Mieszkowic wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 896, obręb 0011 Zielin, gm. Mieszkowice" 2020-02-24 10:31:02
dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia strony postępowania , iż zebrał już wystarczające materiały i dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Pana Jana Jasińskiego - Gospodarstwo Rolne, ul. Mariampolska 5, 61-680 Poznań dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 896, obręb 0011 Zielin, gm. Mieszkowice 2020-02-12 14:47:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie przebudowy linii kablowej SN-15kV między stacją transformatorową Jagiellońska 2020-01-28 13:00:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach na terenie działek o nr ewid. 23 (część) i 45 położonych w obrębie Mieszkowice-4, gmina Mieszkowice. 2020-01-28 12:59:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko 2020-01-20 09:24:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia strony postępowania, iż zebrał już wystarczające materiały i dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań z wniosku KWSOLAR VII Sp. z o.o 2020-01-16 13:59:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie przebudowy i rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach na terenie działek o nr ewid. 23 (część) i 45 położonych w obrębie Mieszkowice-4, gmina Mieszkowice 2019-11-27 00:03:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych 283; 288, 293 obręb Kurzycko, gmina Mieszkowice. 2019-11-07 08:41:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu chowu drobiu celem przystosowania do obsady 40 000 szt., tj. 160 DJP, przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektów inwentarskich i gospodarczych wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, w celu umożliwienia chowu drobiu w maksymalnej, jednoczesnej obsadzie 200 000 szt., tj. 800 DJP w instalacji zlokalizowanej na terenie działek nr 3/18, 3/20, 3/25 obręb ewidencyjny Sitno w m. Sitno, gmina Mieszkowice 2019-09-20 08:15:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie w sprawie ustalenia lokalizaqi inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr 16/4,16/11,16/18,16/26,17 i 18 położonych w obrębie 3 m. Mieszkowice. 2019-09-05 08:52:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestyqi celu publicznego w zakresie budowy odstojnika i instalacji odprowadzającej wody popłuczne z hydroforni na terenie działki o nr ewid. 346/8 położonej w obrębie Zielin, gmina Mieszkowice 2019-09-05 08:51:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy wiaty na podnośnik koszowy na terenie działki o nr ewid. 14/4 położonej w obrębie Mieszkowice - 6, gmina Mieszkowice 2019-09-05 08:51:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 1356 położonej w obrębie 1 m. Mieszkowice, gmina Mieszkowice. 2019-08-30 11:36:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy wiaty na podnośnik koszowy na terenie działki o nr ewid. 14/4 położonej w obrębie Mieszkowice-6, gmina Mieszkowice 2019-08-06 07:57:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy odstojnika i instalacji odprowadzającej wody popłuczne z hydroforni na terenie działki o nr ewid. 346/8 położonej w obrębie Zielin, gmina Mieszkowice 2019-08-06 07:56:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr 16/4,16/11,16/18,16/26, 17 i 18 położonych w obrębie 3 m. Mieszkowice 2019-07-30 14:23:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV w Troszynie na terenie działki Nr 10/4 obręb Troszyn w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1415Z 2019-03-28 12:03:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63PE w m. Mieszkowice ul. W.Łokietka na terenie działki Nr 146 obręb 3, m. Mieszkowice 2019-01-28 21:14:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci kablowej 0,4 kV na terenie działek nr ewid.: 16/26,16/18,16/11 obręb Mieszkowice 3, gmina Mieszkowice 2018-08-14 08:28:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w m. Mieszkowice 2018-07-31 16:16:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizaqi inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej słupowej stacji transformatorowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym NN 0,4jV w celu zasilenia działki Nr 3/25 Sitno na działkach Nr 18/5,18/6, 3/11, 3/21, 29/2, 29/3, 3/25 obręb Sitno, gm. Mieszkowice 2018-07-25 12:52:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci kablowej 0,4 kV na terenie działek nr ewid.: 16/26,16/18, 16/11 obręb Mieszkowice 3, gmina Mieszkowice 2018-07-09 10:09:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "budowa zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą pod nazwą Farma Wiatrowa Mieszkowice realizowanego na terenach rolnych w granicach obrębów ewidencyjnych Smolnica gmina Dębno oraz Zielin gmina Mieszkowice". 2018-07-04 12:24:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie sposobu zasilania w energie elektryczną hydroforni w miejscowości Ranowo na terenie działek Nr 346/3, 346/8, 346/23, 346/29, 346/30 obręb Zielin, gm. Mieszkowice 2018-03-16 09:27:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na montażu urządzeń/elementów wchodzących w skład stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na wieży kościelnej na działce Nr 11/1 obręb Troszyn, gm. Mieszkowice 2018-01-04 09:22:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na montażu urządzeń/elementów wchodzących w skład stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na wieży kościelnej na działce Nr 11/1 obręb Troszyn, gm. Mieszkowice 2017-12-11 18:32:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice na lata 2017-2023 2017-10-10 09:08:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizaqi inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kablowej 0,4 kV w celu zasilenia domów jednorodzinnych na działkach nr 193/4,193/18 przy ul. Kr. Jadwigi w Mieszkowicach, na terenie działki Nr 193/13 obręb 1 m. Mieszkowice 2017-03-16 14:52:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej poprzez budowę sali jadalni i pokoi socjalnych dla osób niepełnosprawnych na terenie działki Nr 331/6, obręb Goszków, gm. Mieszkowice 2017-02-09 11:05:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kablowej 0,4 kV w celu zasilenia domów jednorodzinnych na działkach NR 193/14, 193/18 przy ul. Królowej Jadwigi w Mieszkowicach na terenie działki Nr 193/13 obręb 1, m. Mieszkowice 2017-02-09 11:04:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie działki 59/3 obręb 3 m. Moryń 2017-01-23 13:04:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu w postaci miejsca dla turystów wodnych i rowerowych na terenie działki Nr 364/70 obręb Czelin, gm. Mieszkowice 2016-12-22 08:03:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie działki 59/3 obręb 3 m. Moryń 2016-12-16 08:41:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu w postaci miejsca dla turystów wodnych i rowerowych na terenie działki Nr 364/70 obręb Czelin, gm. Mieszkowice 2016-11-24 09:50:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 126 w m. Mieszkowice, ul. Poniatowskiego położonej na działkach 1107/1,1179/2,1179/1 obręb 1 m. Mieszkowice 2016-11-04 13:25:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 126 w rejonie ul. Poniatowskiego na działkach Nr 1007/1, 1179/2, 1179/1 obręb 1 m. Mieszkowice. 2016-10-27 07:59:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, wraz z towarzyszącą kanalizacją kablowa dla linii sterowniczo - sygnalizacyjnej (przyłącze kablowe SN na potrzeby Farmy Wiatrowej Wysoka III Wierzchlas), na terenie działek Nr 95/1,58,59, 86, 94,511,573 obręb Kępa, gm. Mieszkowice, Nr 7,10,31/1, 32, 37/7, 90/1 obręb 2 m. Mieszkowice, Nr 3, 4/1, 338, 368, 398 obręb 4 m. Mieszkowice, Nr 1116, 991/1, 988/1, 715 obręb 6 m. Mieszkowice, Nr 246/3, 246/7, 246/8, 245 obręb Bielin, gm. Moryń. 2016-10-27 07:58:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu w postaci miejsca dla turystów wodnych i rowerowych na terenie działki Nr 364/70 obręb Czelin, gm. Mieszkowice 2016-10-21 09:40:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu w postaci miejsca dla turystów wodnych i rowerowych na terenie działki Nr 364/70 obręb Czelin, gm. Mieszkowice 2016-10-11 12:00:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 126 w m. Mieszkowice, ul. Poniatowskiego położonej na działkach 1107/1,1179/2,1179/1 obręb 1 m. Mieszkowice 2016-09-19 14:54:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE SDR 11, na terenie działek Nr 34, 188/6 obręb 3 m Mieszkowice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu z siedzibą ul. Grobla 15, 61-859 Poznań 2016-09-19 14:53:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu w postaci miejsca dla turystów wodnych i rowerowych na terenie działki Nr 364/70 obręb Czelin, gm. Mieszkowice 2016-09-07 10:54:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE SDR11, na terenie działek Nr 34,188/6 obręb 3 m. Mieszkowice 2016-09-06 09:28:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE SDR 11, na terenie działek Nr 34,188/6 obręb 3 m. Mieszkowice 2016-08-08 09:25:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, wraz z towarzyszącą kanalizacją kablowa dla linii sterowniczo - sygnalizacyjnej (przyłącze kablowe SN na potrzeby Farmy Wiatrowej Wysoka III Wierzchlas), na terenie działek Nr 95/1, 58, 59, 86, 94, 511, 573 obręb Kępa, gm. Mieszkowice, Nr 7,10,31/1, 32, 37/7, 90/1 obręb 2 m. Mieszkowice, Nr 3, 4/1, 338, 368, 398 obręb 4 m. Mieszkowice, Nr 1116, 991/1, 988/1, 715 obręb 6 m. Mieszkowice, Nr 246/3, 246/7, 246/8, 245 obręb Bielin, gm. Moryń 2016-06-30 12:08:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi osiedlowej wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej na działkach nr 39/2, 36, 89 obręb 2 m. Trzcińsko Zdrój. 2016-01-14 14:08:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni drogi osiedlowej z budowa odcinka kanalizacji deszczowej - działki Nr 39/2, 36, 89 obręb 2 m. Trzcińsko Zdrój. 2016-01-05 09:13:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni drogi osiedlowej z budowa odcinka kanalizacji deszczowej - działki Nr 39/2, 36, 89 obręb 2 m. Trzcińsko Zdrój. 2015-11-18 21:36:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Trzcińska Zdrój o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków na terenie działki o nr ewid.: 236/1 w obrębi nr 1 m. Mieszkowice. 2015-10-15 14:46:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi gminnej, odcinek przez wieś Stołeczna. 2015-08-10 15:10:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach Nr 177/3,187 obręb Kępa, gm. Mieszkowice. Zgromadzone w toku postępowania administracyjnego dowody są wystarczające do wydania przedmiotowej decyzji. 2015-07-28 15:02:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Poniatowskiego w Mieszkowicach położonej na działce Nr 1107/2, 1176/7, 972/1 obręb 1 m. Mieszkowice, na działce Nr 37/1,37/7,92,91,90/1,32, 134/1,134/2, 90/2,16,118/4,118/5,118/8,118/7,54,23 obręb 2 m. Mieszkowice, na działce Nr 34, 54/1 obręb 3 m/Mieszkowice, na działce2,3,4,51,52/2,52/1,54,50 obr.4m.Mieszkowice. 2015-07-28 15:00:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi gminnej, odcinek przez wieś Stołeczna, utwardzenie wjazdów na posesje, ewentualne umocnienie skarp i uporządkowanie. 2015-07-24 08:30:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Trzcińska Zdrój o wydaniu decyzji w sprawie: ?Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyji sanitarnej z przyłączami i zewnętrznej instalacji, przepompowni ścieków wraz z siecią ciśnieniową na działkach o nr ewid.: 94, 58 obręb Kępa, 10, 9,3, 2 obręb 2 m. Mieszkowice". 2015-07-24 08:24:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Trzcińska Zdrój o wydaniu decyzji w sprawie "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i zewnętrznej instalacji wodociągowej na działkach o nr ewid. 386 obręb 4 m. Mieszkowice, 1189, 511, 5021, 5022, 5351 obręb 5 m. Mieszkowice, 9881, 9901 obręb 6 m. Mieszkowice, 434, 501, 5071, 540, 511 obręb Kępa, gmina Mieszkowice." 2015-07-23 12:45:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestyq 2015-07-03 13:03:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizacje układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Poniatowskiego w Mieszkowicach położonej na działce Nr 1107/2, 1176/7, 972/1 obręb 1 m. Mieszkowice, na działkach Nr 37/1,37/7,92,91,90/1,32,134/1,134/2,90/2,16,118/4,118/5,118/8,118/7,54,23 obręb 2 m. Mieszkowice, na działce Nr 34, 54/1 obręb 3 m/Mieszkowice, na działce 2,3,4.51,52/2,52/1,54,50 obr .4m.Mieszkowice. 2015-07-03 12:53:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej na działkach o nr 770, 769, 768, 767,114,113, 86, 85, 84/1 obręb Stare Łysogórki, gm. Mieszkowice. 2015-07-01 22:56:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków oraz budową sieci ciśnieniowej w Mieszkowicach w ul. Młynarskiej. 2015-06-26 16:52:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami i zewnętrzną instalacją wodociągową w Mieszkowicach w ul. Pogodnej. 2015-06-26 16:47:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi gminnej, odcinek przez wieś Stołeczna, utwardzenie istniejących wjazdów na posesje, ewentualne umocnienie skarpy i uporządkowanie - działki Nr 114 i 86 obręb Stołeczna gm. Trzcińsko Zdrój. 2015-06-17 09:54:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice -rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Kościuszki w Mieszkowicach położonej na działkach Nr 409, 386, 419, 389, 390, 388, 380 obr. 4 m. Mieszkowice, działka Nr 535/3 obr. 5 m. Mieszkowice, działki Nr 988/1, 991/1, 717, 1116, 14/4 obr. 6 m. Mieszkowice. 2015-05-18 13:44:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zasilaniu w energie elektryczną działki Nr 177/29 oraz działek sąsiednich w miejscowości Mieszkowice -WP/70/2001 na działkach o nr 177/29, 177/3, 177/19, 187 obręb Kępa, 161/2 obręb Siegniew, gm. Mieszkowice. 2015-05-18 13:43:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zasileniu w energię elektryczną działki Nr 177/29 oraz działek sąsiednich w miejscowości Mieszkowice -WP/70/2001 położonej na działce Nr 161/2 w obrębie Siegniew 177/3, 177/19, 187 obręb Kępa. 2015-04-24 09:17:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Młynarskiej w Mieszkowicach położonej na działkach Nr 32, 37/2, 34, 31/1, 10,7 obr.2 m. Mieszkowice, działki Nr 58,76/1, 94, 76/2, obr. Kępa. 2015-04-16 13:01:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Młynarskiej w Mieszkowicach położonej na działkach Nr 94,131,129,128, 95/2 obr. Kępa. 2015-04-16 12:59:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na na modernizacji układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Dworcowej w Mieszkowicach położonej na działce Nr 1176/3,1176/5 obr.l m. Mieszkowice, na działce Nr 406,409,405, 364/1, 361,358,4/2, 359,4/1 obr.4 m. Mieszkowice. 2015-04-16 12:56:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Kościuszki w Mieszkowicach położonej na działkach Nr 409, 386, 419, 389, 390, 388,380 obr.4 m. Mieszkowice, działka Nr 535/3 obr.5 m. Mieszkowice, działki Nr 988/1, 991/1, 717,1116,14/4 obr.6 m. Mieszkowice. 2015-04-09 12:32:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Dworcowej w Mieszkowicach położonej na działce Nr 1176/3, 1176/5 obr.l m. Mieszkowice, na działce Nr 406, 409, 405, 364/1, 361, 358, 4/2, 359, 4/1 obr.4 m. Mieszkowice. 2015-03-26 09:25:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Młynarskiej w Mieszkowicach położonej na działkach Nr 32, 37/2, 34, 31/1, 10,7 obr.2 m. Mieszkowice, działki Nr 58,76/1, 94, 76/2, obr. Kępa 2015-03-26 09:24:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Młynarskiej w Mieszkowicach położonej na działkach Nr 94,131,129,128, 95/2 obr. Kępa 2015-03-26 09:23:44
dokument Obwieszcenie Burmistrz Mieszkowic - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Młynarskiej w Mieszkowicach położonej na działkach Nr 94,131,129,128, 95/2 obr. Kępa. 2015-02-23 15:34:51
dokument Obwieszcenie Burmistrz Mieszkowic - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Dworcowej w Mieszkowicach położonej na działce Nr 1176/3, 1176/5 obr.l m. Mieszkowice, na działce Nr 406, 409, 405, 364/1, 361, 358, 4/2, 359, 4/1 obr.4 m. Mieszkowice. 2015-02-23 15:34:00
dokument Obwieszcenie Burmistrz Mieszkowic - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Młynarskiej w Mieszkowicach położonej na działkach Nr 32, 37/2, 34, 31/1, 10,7 obr.2 m. Mieszkowice, działki Nr 58,76/1, 94, 76/2, 77,92 obr. Kępa. 2015-02-23 15:33:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji 2014 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej szatni sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą techniczna (przyłącze wodociągowe, energetyczne, zbiornik bezodpływowy, zjazd z drogi) na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 278/1, 281 obr. Piaseczno, gm. Trzcińsko Zdrój. 2015-02-10 12:19:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej szatni sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą techniczna (przyłącze wodociągowe, energetyczne, zbiornik bezodpływowy, zjazd z drogi) na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 278/1, 281 obr. Piaseczno, gm. Trzcińsko Zdrój. 2015-01-29 10:43:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul.Młynarskiej Nr działki 94... 2015-01-23 08:06:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul.Kościuszki 2015-01-23 08:06:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Młynarskiej Nr działki 32... 2015-01-23 08:05:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Dworcowej 2015-01-23 08:05:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Poniatowskiego 2015-01-23 08:04:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kontenerowej szatni sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą techniczna na dz. 278/7 i 281, w obrębie Piaseczno, gmina Trzcińsko-Zdrój 2014-12-17 12:33:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu postępowania... 2014-12-04 14:55:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV wraz z towarzyszącą kanalizacją kablową ... 2014-11-21 07:51:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV 2014-11-04 14:23:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV 2014-11-04 14:23:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej na działkach: 158/1, 158/7, 169, 164, 299/2, 300, 307, obręb Kurzycko. 2014-10-31 08:14:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji zmieniającej... 2014-10-21 12:06:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w spr. Wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: rozbudowa sieci elektroenergetycznej na dz. 158/1, 158/7, 169, 164, 299/2, 300, 307 obr. Kurzycko. 2014-10-15 23:50:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza o zmianie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego znak GP.6733.10.2013 z dnia 6 lutego 2014 r. 2014-09-29 14:46:06
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 158/1, 158/7, 169, 164, 299/2, 300, 307, obręb Kurzycko, gmina Mieszkowice. 2014-09-18 13:06:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 KV wraz z towarzyszącą kanalizacją kablową dla linii sterowniczo-sygnalizacyjnej dla potrzeb Farmy Wiatrowej "Smolnica". 2014-09-17 09:03:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego obejmującej budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 KV wraz z towarzyszącą kanalizacją kablową dla linii sterowniczo sygnalizacyjnej dla potrzeb Farmy Wiatrowej "Smolnica". 2014-09-12 10:28:52
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 KV wraz z towarzyszącą kanalizacją kablową dla linii sterowniczo-sygnalizacyjnej dla potrzeb Farmy Wiatrowej "Smolnica". 2014-08-29 21:08:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika przy drodze powiatowej, na działkach o nr ewid.: 129, 21, obręb 3 miasta Mieszkowice. 2014-08-04 21:34:57
dokument Informacja w sprawie budowy budynku garażowo-magazynowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszkowie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w tym budową zjazdu z drogi powiatowej Nr 1413Z na działkach o nr ewid.105,182 położonych w obrębie Goszków gmina Mieszkowice. 2014-07-29 12:49:18
dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika przy drodze powiatowej, na działkach o nr ewid.; 129, 21, obręb 3 miasta Mieszkowice. 2014-07-18 08:42:06
dokument Zawiadomienie Burmistrza Trzcińska - Zdrój że, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 182 obręb Goszków gm. Mieszkowice. 2014-07-03 13:12:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE, ul. Kusocińskiego, na dz. o nr ewid.: 201/4, 201/5, 971/1, 1110, obręb 1 miasta Mieszkowice. 2014-07-01 09:28:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę chodnika przy drodze powiatowej, na działce o nr ewid. 129, obręb 3 miasta Mieszkowice - zostało rozszerzone o działkę o nr ewid. 21, obręb 3 miasta Mieszkowice. 2014-06-30 15:15:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę chodnika przy drodze powiatowej, na działce o nr ewid. 129, obręb 3 miasta Mieszkowice. 2014-06-17 08:01:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia: gazociągów dn 63 - 32 PE oraz przyłączy gazowych dn 25 PE dla potrzeb istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych, w Mieszkowicach przy ul. Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Władysława Jagiełły. 2014-06-13 09:30:27
dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE, w Mieszkowicach przy ul. Kusocińskiego, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 201/4, 201/5, 971/1, 1110, obręb nr 1 miasta Mieszkowice. 2014-06-12 12:10:17
dokument Ogłoszenie Burmistrza Mieszkowice - o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectw: Zielin, Troszyn, Plany 2014-05-30 12:25:12
dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia: gazociągów dn 63 - 32 PE oraz przyłączy gazowych dn 25 PE. 2014-05-28 12:45:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE w ul. Kusocińskiego w Mieszkowicach, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 201/4, 201/5, 971/1, 1110 obręb nr 1 miasta Mieszkowice 2014-05-19 11:44:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia: gazociągów dn 63 - 32 PE o długości ok. 670 mb oraz przyłączy gazowych dn 25 PE dla potrzeb istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych, w Mieszkowicach. 2014-04-29 09:31:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40, na działkach o nr ewid.: 87/1 obręb 3 m. Mieszkowice, 986/1 obr. 5 m. Mieszkowice. 2014-04-14 13:34:18
dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 o długości ok. 150 m, w Mieszkowicach przy ul. Warszawskiej, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 87/1 obręb 3 miasta Mieszkowice oraz 986/1 obręb 5 miasta Mieszkowice. 2014-03-27 13:25:57
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC - w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2014-03-06 11:26:54
dokument Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego z dnia 27 lutego 2014 o wydanej decyzji zezwolającej na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę dróg gminnych stanowiących ulice: Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Mieszkowicach 2014-03-03 11:29:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowe sieci gazowej średniego ciśnienia DN40 przy ulicy Warszawskiej. 2014-02-28 11:04:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę elektroenergetycznych linii kablowych SN i linii teletechnicznych dla potrzeb Farmy Wiatrowej Wysoka III - Wierzchlas. 2014-02-07 12:14:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2014-02-04 12:08:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV na działkach o nr ewid.: 145/5, 87/1 obręb 3 m. Mieszkowice oraz działkach o nr ewid.: 1186/8, 1186/9, 1186/15, 1186/16, 1186/11, 1186/12,1114, 986/1 obr. 5 m. Mieszkowice. 2014-01-21 14:14:25
dokument Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego z dnia 14 stycznia 2014r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę dróg gminnych stanowiących ulice Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Mieszkowicach na działkach 186/10, 192, 193/3, 1107/2, 1108, 1109, 1177/13, 177/14, 1177/2 w obrębie ewidencyjnym Mieszkowice 1 2014-01-20 13:58:02
dokument Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego - w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: "budowę dróg gminnych stanowiących ulice: Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Mieszkowicach, zlokalizowanych na działkach nr: 186/10 192, 193/3, 1107/2, 1108, 1109, 1177/13, 1177/14, 1177/2 w obrębie ewidencyjnym Mieszkowice 1, wraz z budową i przebudową kolidującego uzbrojenia". - dokument stracił ważność 2014-01-16 07:18:29
dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę elektroenergetycznych linii kablowych SN i linii teletechnicznych dla potrzeb Farmy Wiatrowej Wysoka III - Wierzchlas 2014-01-15 08:10:21
dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dia inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV na działkach o nr ewid.: 145/5, 87/1 obręb 3 m. Mieszkowice oraz działkach o nr ewid.: 1186/8, 1186/9, 1186/15, 1186/16, 1186/11, 1186/12,1114, 986/1 obr. 5 m. Mieszkowice. 2014-01-03 08:32:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa budynku socjalnego z przyłączami na działce o nr ewid. 1186 obr.1 Mieszkowice 2013-12-11 12:48:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działek budowlanych przy ul.Warszawskiej 2013-11-27 11:10:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych lini kablowych SN i lini teletechnicznych dla potrzeby Farmy Wiatrowej Wysoka III - Wierzchlas 2013-11-27 07:27:32
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice w rejonie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Zielin 2013-11-14 12:07:39
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice w rejonie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Zielin 2013-11-14 12:06:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych dla potrzeb Farmy Wiatrowej Wysoka III - Wierzchlas 2013-10-30 09:42:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o umorzeniu postępowania w spr. wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polregającej na budowie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych dla potrzeb Farmy Wiatrowej Wysoka III - Wierzchlas 2013-10-30 09:40:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, na działce o nr ewid. 188/6, obręb 3-Mieszkowice 2013-10-10 08:06:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn w gminie Mieszkowice 2013-10-02 11:07:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice 2013-10-01 09:04:03
dokument OBWIESZCZENIE - Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie zjazdu publicznego na działce nr 121 obręb Troszyn 2013-09-27 07:40:38
dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4KV, na działce nr 188/6 obr. 3 m. Mieszkowice 2013-09-24 08:27:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice. 2013-08-29 08:55:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zjazdu publicznego na drogę powiatową nr 1416Z, na działce nr 121 obręb Troszyn. 2013-08-22 10:23:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działek budowlanych o nr ewid. od 188/1 do 188/5 i od 188/7 do 188/12 przy ul. Kazimierza Wielkiego w Mieszkowicach. 2013-08-14 09:09:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej w Mieszkowicach przy ul. B. Chrobrego i Szczerbcowej, na działkach o nr ewid. 16, obręb 2-Mieszkowice oraz 69, 82, obręb 3-Mieszkowice. 2013-08-12 07:26:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci kablowej 0,4 kV, w rejonie ulicy Kusocińskiego w Mieszkowicach, na działkach o nr ewid. 185/6 obręb Siegniew, 201/4, 971/1 obręb 1 - Mieszkowice, gmina Mieszkowice. 2013-08-07 12:03:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na remoncie, przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku Gimnazjum im. Janusza Korczaka przy ul. Szkolnej 15 w Chojnie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczna i zagospodarowaniem terenu, na działkach o nr ewid.: 143, 144/1, 145, 146 obręb 2 miasta Chojna. 2013-08-07 12:00:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowi o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice 2013-07-18 09:53:58
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie zjazdu publicznego z drogi powiatowej 1416Z (działka nr 121 obręb Troszyn) na drogę dojazdową (dz. 92/6 obręb Troszyn), gmina Mieszkowice. 2013-07-18 09:51:28
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Mieszkowic że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej przy ul. B. Chrobrego / Szczerbcowej w Mieszkowicach 2013-07-17 14:13:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn ? 0,4 kV, przy ul. Kazimierza Wielkiego, na działce o nr ewid. 23/5, obręb 3 miasta Mieszkowice 2013-07-17 08:58:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-07-10 13:25:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2013-07-05 10:06:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic że w dniu 05.06.2013r. na wniosek, który złożył Pan Dariusz Grałek działający z upoważnienia i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2013-06-27 14:44:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2013-06-26 23:16:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2013-06-17 15:24:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2013-06-04 13:48:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2013-05-24 14:30:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2013-05-24 09:59:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice w rejonie kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego "Zielin" 2013-05-08 14:30:40
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej szerokopasmowego Internetu w technologii WiMax w Zielinie przy ul. W. Witosa 2013-04-03 10:12:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o umorzeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN i linii teletechnicznych dla potrzeb Farmy Wiatrowej Wysoka III 2013-03-12 12:25:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę Stacji Bazowej Szerokopasmowego Internetu w technologii WiMax na działce Nr 200 obręb Zielkin gm. Mieszkowice 2013-03-11 10:44:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę elektroenergetycznych linii kablowych SN 2013-02-25 14:37:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Cedyni w Sprawie wydania postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Cedynia w gm. Cedynia wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 2013-01-28 12:08:19
dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice 2013-01-10 12:32:17
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmująca budowę sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 o długości ok. 300m, ciśnienie nominalne P=0,35 MPa, w Mieszkowicach przy ul. Moryńskiej, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 187, 144 obręb Kępa gm. Mieszkowice oraz działka Nr 1102 obręb 1 miasta Mieszkowice 2012-12-21 08:53:14
dokument OBWIESZCZECIE o wszczęciu postępowania. 2012-12-06 14:25:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 o długości ok. 300m, ciśnienie nominalne P=0,35 MPa, w Mieszkowicach przy ul. Moryńskiej, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 187, 144 obręb Kępa gm. Mieszkowice oraz działka Nr 1102 obręb 1 miasta Mieszkowice. 2012-12-04 07:23:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o złożeniu wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 2012-10-31 13:21:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 20/4 obręb Siekierki gmina Cedynia. 2012-09-17 11:20:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce Nr 20/4 obręb Siekierki gmina Cedynia. 2012-08-28 14:08:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o złożeniu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa świetlicy wiejskiej w Siekierkach gm. Cedynia 2012-08-06 13:36:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową gmina Moryń, obręb Bielin, działki nr 155/1, 155/2, 76, 66, 153 i 145 2012-07-25 09:03:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice 2012-06-29 14:36:05
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową na działkach nr: 155/1, 155/2, 76, 153, 66, 145 obręb Bielin, gmina Moryń. 2012-06-22 09:57:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na remoncie Stacji Uzdatniania Wody w Goszkowie wraz z posadowieniem zbiornika na wodę o pojemności 50 m3 przed budynkiem hydroforni, na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 306/25 obręb Goszków gmina Mieszkowice. 2012-06-11 09:28:11
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej naremoncie Stacji Uzdatniania Wody w Goszkowie 2012-05-21 09:09:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kablowej 0,4 kV w celu zasilenia działek przy ul. Moryńskiej w Mieszkowicach 2012-05-17 13:59:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV Wierzchlas 2012-05-08 07:20:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kablowej 0,4 kV w celu zasilenia działek budowlanych w Mieszkowicach przy ul. Moryńskiej, oznaczonych Nr 150/12, 150/13, 150/14, 150/15, 150/17, 150/18, 150/19 obr. 1 m. Mieszkowice. 2012-05-02 14:30:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej modernizację stacji uzdatniania wody Goszków wraz z posadowieniem zbiornika na wodę o pojemności 50,00 m3 przed budynkiem hydroforni na działce Nr 306/25 obręb Goszków gm. Mieszkowice. 2012-04-18 14:56:21
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC o zakończeniu postępowania w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci kablowej 0,4kV w Wierzchlasie 2012-04-17 07:25:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kablowej 0,4 kV ul. Moryńska 2012-03-30 13:55:59
dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej rozbudowę sieci elektroenergetycznej 0,4kV ul. Moryńska Mieszkowice 2012-03-28 09:20:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o złożonym wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-03-23 13:37:35
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC o zakończeniu postępowania w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci kablowej 0,4kV w celu zasilenia działek przy ulicy Moryńskiej w Mieszkowicach 2012-03-15 14:23:20
dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej przebudowę istniejącej linii napowietrznej 0,4kV Wierzchlas 2012-03-06 13:44:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, gmina MORYŃ, obręb NOWE OBJEZIERZE, działka nr 194/4 2012-02-24 07:09:21
dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC o zakończeniu postępowania w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę świetlicy w Nowym Objezierzu, gmina Moryń 2012-02-07 10:54:07
dokument OBWIESZCZENIE o złożeniu wniosku celu publicznego na rozbudowę sieci kablowej 2012-02-02 15:05:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie Kępa gm. Mieszkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2012-01-05 11:51:31
dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2012-01-03 08:41:09
dokument OBWIESZCZENIE o złożeniu wniosku celu publicznego na budowę świetlicy w Nowym Objezierzu 2012-01-02 14:52:12
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa sieci gazowej Zielin 2011-12-27 10:39:38
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa sieci gazowej Kępa 2011-12-27 10:36:45
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-12-09 09:34:06
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-12-09 09:33:36
dokument zawiadamiam strony postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia DN-63 2011-10-17 14:57:36
dokument zawiadamiam strony postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia 2011-10-17 14:55:02
dokument Ogłoszenie Burmistrza Mieszkowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie Kępa gm. Mieszkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2011-08-19 08:17:42
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2011-06-24 08:00:00
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2011-04-21 07:07:57
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2011-04-13 09:16:08
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów 2011-04-04 07:55:46
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów 2011-03-25 10:37:09
dokument Obwieszczenie o złożeniu wniosku 2011-03-01 14:19:40
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2011-02-28 12:36:28
dokument Ogłaszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku w Gminie Mieszkowice zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 2011-02-23 10:21:41