Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 56/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 56/2015
Burmistrza Mieszkowic
z dnia 30 marca 2015 r.

 

w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art.11 ust.1 pkt 1 i art. 15 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz.U. z 2014 r., poz.1118 ) po rozpatrzeniu złożonej oferty w trybie ogłoszonego konkursu ofert, zapoznaniu się z informacją dotyczącą rzetelności i terminowości rozliczania środków otrzymanych na realizację zadania w roku poprzednim, oraz oceną dokonaną przez Komisję Konkursową, postanawiam :

§1. 1. Ocenić pozytywnie :

1) możliwość realizacji w 2015 roku przez Ludowy Zespół Sportowy „OLIMPIA” w Troszynie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej” obejmującego :

  • organizację otwartych imprez sportowych dla mieszkańców / turnieje dla dzieci i dorosłych /

             oraz wspomaganie działalności szkółek sportowych i uczniowskich klubów sportowych,

  • organizację i udział zespołów sportowych w rozgrywkach piłkarskich organizowanych w ramach ZZPN,
  • organizację i udział w zawodach innych dyscyplin sportowych,
  • podnoszenie sprawności zawodników poprzez organizację treningów oraz udział i organizowanie rozgrywek sparingowych,
  • doposażenie zespołów sportowych w stroje i sprzęt sportowy oraz utrzymanie obiektów sportowych wykorzystywanych do prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej.

2. Udzielić dotacji na wsparcie realizacji zadania pn. „ Upowszechnianie kultury fizycznej „

w wysokości 11 000,00 zł  / słownie : jedenaście tysięcy złotych 00/100 /, w dwóch transzach,

 w okresie do :

1) 08 kwietnia 2015 roku – I transza,

2) 15 sierpnia 2015 roku – II transza.

§2. Dotacja przekazana zostanie po zawarciu pisemnej umowy z podmiotem, o którym mowa

w §1 ust.1 w dwóch transzach na wyodrębniony rachunek bankowy wskazany przez organizację w ofercie jako rachunek dotacji. Szczegółowe warunki umowy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz.25).

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Kontroli oraz Głównej Księgowej Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.pdf (PDF, 50.01Kb) 2015-03-30 09:23:47 300 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 30-03-2015 09:23:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 30-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 19-02-2021 10:12:38