Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 59/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Zarządzenie Nr 59/2015
Burmistrza Mieszkowic
z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Na podstawie art.11 ust.1 pkt 1 i art. 15 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz.U. z 2014 r., poz.1118 ) po rozpatrzeniu złożonej oferty w trybie ogłoszonego konkursu ofert, zapoznaniu się z informacją dotyczącą rzetelności i terminowości rozliczania środków otrzymanych na realizację zadania w roku poprzednim, oraz oceną dokonaną przez Komisję Konkursową, postanawiam :

§1. 1. Ocenić pozytywnie :

1) możliwość realizacji w 2015 roku przez Mieszkowickie Stowarzyszenie Abstynenta „KROKUS”

w Mieszkowicach zadania publicznego w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, obejmującego :

  • propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez organizację imprez i spotkań trzeźwościowych

/ maratony, rocznice, rekolekcje i pielgrzymki trzeźwościowe /,

  • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla osób uzależnionych i ich rodzin.

2. Udzielić dotacji na wsparcie realizacji zadania pn. „Wspomaganie działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych” w wysokości 8 000,00 zł / słownie : osiem tysięcy złotych 00/100 /, w terminie do dnia 20 kwietnia 2015 r.

§2. Dotacja przekazana zostanie po zawarciu pisemnej umowy z podmiotem, o którym mowa

w §1 ust.1 na wyodrębniony rachunek bankowy wskazany przez organizację w ofercie jako rachunek dotacji. Szczegółowe warunki umowy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  ( Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz.25).

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Kontroli oraz Głównej Księgowej Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 10-04-2015 12:29:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 10-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 19-02-2021 10:12:55