Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokoły z kontroli

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Protokół z kontroli dotyczącej wewnętrznej dotyczącej bieżącej aktualizacji przez pracowników urzędu aktów prawnych i procedur obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach 2019-07-22 10:59:24
dokument Protokół z przeprowadzonej kontroli w sprawie gospodarki kasowej promu "Bez Granic", w tym kontrola kasy (na dzień kontroli) 2017-08-30 20:01:12
dokument Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach 2017-05-25 12:52:15
dokument Protokół z przeprowadzonej kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieszkowicach kontroli doraźnej 2017-03-23 11:30:46
dokument Protokół z przeprowadzonej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach kontroli sprawdzającej realizację zaleceń pokontrolnych wydanych w związku z kontrolą funkcjonowania MGOK 2016-12-30 22:10:10
dokument Protokół z kontroli doraźnej w Zespole Obsługi Szkół w Mieszkowicach 2016-12-30 22:09:29
dokument Protokół z kontroli sprawdzającej dotyczącej wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonych w 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach przez podmioty zewnętrzne 2016-12-29 10:50:35
dokument Protokół z kontroli dotyczącej aktualności wydanych upoważnień i pełnomocnictw w tym prowadzenie rejestru 2016-12-29 10:25:13
dokument Protokół z kontroli dotyczącej terminowość załatwiania spraw-wybrane decyzje administracyjne oraz wniesione skargi i wnioski 2016-12-29 10:24:45
dokument Protokół z kontroli doraźnej sprawdzającej prawidłowość sporządzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mieszkowicach 2016-12-29 10:17:11
dokument Protokół z kontroli doraźnej sprawdzającej prawidłowość sporządzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach 2016-12-29 10:16:45
dokument Protokół z kontroli doraźnej sprawdzającej prawidłowość sporządzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok w Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego w Mieszkowicach 2016-12-29 10:16:27
dokument Protokół z kontroli doraźnej sprawdzającej prawidłowość sporządzenia sprawozdań finansowych 2016-12-29 10:16:08
dokument Sprawozdanie z przeprowadzonej w dniu 12 stycznia 2016 r. kontroli doraźnej prawidłowości przeprowadzonego przez OPS w Mieszkowicach postępowania dotyczącego wyłonienia dostawcy jednodniowych gorących posiłków dla uczniów Gimnazjum w Mieszkowicach oraz dla szkół podstawowych w Czelinie, Zielinie, Troszynie i Mieszkowicach a także uprawnionych skierowanych przez OPS w Mieszkowicach w roku 2016, w związku z protestem wniesionym przez Firmę Usługowo - Handlową 2016-10-30 12:06:20
dokument Protokół z kontroli planowej, doraźnej i sprawdzającej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach w dniu 14 czerwca 2016 r 2016-10-30 12:05:53
dokument Protokół z kontroli dotyczącej prawidłowości prowadzenia rejestru skarg i wniosków oraz realizacji petycji zgłoszonych w 2015 i 2016 r. 2016-10-30 12:05:12
dokument Protokół z kontroli doraźnej Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach - stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach 2016-10-13 09:41:47
dokument Protokół z kontroli - Pobór opłaty targowej oraz funkcjonowanie targowiska 2016-09-21 09:54:00
dokument Protokół kontroli doraźnej w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Zespole Obsługi Szkół w Mieszkowicach 2016-08-03 12:44:34
dokument Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 7 lipca 2016 r. w zakresie sposobu realizacji postanowień umowy z dnia 30.12.2015 r. na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice w 2016 r 2016-07-21 13:15:32
dokument Protokoł z kontroli - sporządzony z przeprowadzonej kontroli doraźnej w zakresie weryfikacji zawartych umów przez Zakład Usług Komunalnych 2015-07-24 09:39:13
dokument Protokół z kontroli - przedmiot kontroli gospodarka wyprodukowanymi ściekami przez mieszkoańców, którzy nie podłaczyli się do kanalizacji sanitarnej 2015-07-23 12:06:20