Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapraszam na obrady XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 26 listopada 2015 roku.

Zapraszam na obrady XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu  26 listopada 2015 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, sala nr 19, ul. F. Chopina 1, z następującym porządkiem obrad:

I. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z obrad X i XI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.                                              

II. Interpelacje radnych.  

III. Debata nad informacją z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za I półrocze 2015 r.

a/ wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

b/ opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,

c/ dyskusja.                                                                                                                                                          

IV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok:

 a/ opinie komisji,

 b/ dyskusja,

 c/ podjęcie uchwały.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku                                      

od nieruchomości:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.                                                                                                                   

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie opłaty od posiadania psów:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia wzoru deklaracji, informacji, danych o nieruchomościach i o zwolnieniach podatkowych:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaleceń i wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie działalności świetlic wiejskich oraz jednostek OSP działających na terenie Gminy Mieszkowice:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,                                                                                                                                            
c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czelinie:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie:

a/ stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/335/2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX/251/09  Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały Nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 września 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/80/2011 roku  Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 września 2011 roku w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieszkowicach :

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 7 lat w trybie bezprzetargowym na grunty stanowiące własność Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XXI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w uchwale rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2015 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XXII. Przedstawienie informacji o złożonych  przez osoby zobowiązane oświadczeniach majątkowych.

XXIII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

XXIV. Wolne wnioski i zapytania.

XXV. Zamknięcie obrad sesji.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 16-11-2015 10:09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 16-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 19-11-2015 09:54:19