Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR VI (41) 2011w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru

 UCHWAŁA NR VI (41) 2011

Rady Miejskiej w Mieszkowicach

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr  153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162  poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055,Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337;z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458,z 2009 roku Nr 52 poz. 420 Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113) oraz art.15 ust.1 i 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 roku Nr 95 poz. 613, zm. Dz.U. Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz.1461, Nr 226 poz.1475, z 2009 Nr 215 poz.1674) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

§1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul. Poniatowskiego w Mieszkowicach w następujących wysokościach:

1)      od sprzedaży z zadaszonego stołu, będącego wyposażeniem targowiska – 13,00 zł,

2)      od sprzedaży z pojazdów samochodowych:

a)      osobowych – 17,00 zł,

b)      ciężarowych – 23,00 zł,

3)      od sprzedaży towarów wyłożonych na placu od 1m² zajętej przez towary powierzchni - 3,70 zł;

§2.1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez Zakład Usług Komunalnych  Sp.z o.o. w Mieszkowicach.

2. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłaty targowej w wysokości 90% zainkasowanej kwoty.

§3. Traci moc uchwała Nr XXXI/317/2001 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 listopada 2001 r. (Dz.U. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 53, poz.1526, zm. Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 27, poz.565).

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 09-06-2011 10:43:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 09-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 09-06-2011 10:43:48