Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr V/26/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Uchwała Nr V/26/2011

Rady Miejskiej w Mieszkowicach

z dnia 24 marca 2011 r.

 

 

 

              w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c”   i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)  oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.)

Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

 

            § 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Banku Gospodarstwa Krajowego  do wysokości 2.739.866 zł (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych) na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gozdowicach i Starym Błeszynie z budową rurociągu przesyłowego” ,

z udziałem środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

z tego: w roku 2011 do wysokości   1.391.669 zł,

            w roku 2012 do wysokości   1.348.197 zł.

 

            § 2. Jako formę zabezpieczenia pożyczki ustanawia się weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

            § 3. 1.Spłata pożyczki nastąpi ze środków przekazanych przez Agencję Płatniczą, tytułem zwrotu kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania.

2. Spłata odsetek następować będzie z dochodów własnych gminy, z tytułu podatków lokalnych.

           

            § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

 

            § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie do projektów uchwał w sprawie pożyczek : z BGK, z WFOŚR i GW

planowana sesja 24.03.2011 r.

 

Przygotowany przez Gminę Mieszkowice projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gozdowicach

i Starym Błeszynie z budową rurociągu przesyłowego”, z dofinansowaniem środków PROW

na lata 2007-2013 otrzymał pozytywną ocenę.

Dnia 10 lutego 2011 roku podpisana została umowa o dofinansowanie zadania

wartości 4.622.403,12 zł.

Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach:

w 2011 r. o wartości 2.383.042,53 zł,

w 2012 r. o wartości 2.239.360,59 zł.

Przewidywane dofinansowanie ze środków PROW wynosić będzie  2.783.339 zł,

ze środków własnych 1.839.064,12 zł.

W budżecie gminy finansowanie zadania w latach 2011-2012  przewidziane zostało z przychodów (pożyczek).

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26.10.2010 r. stworzona została możliwość ubiegania się gmin o pożyczkę na wyprzedzające finansowanie  zadania z Banku Gospodarstwa Krajowego.

BGK przekazuje środki transz pożyczki na pokrycie kosztów kwalifikowalnych w części planowanej do sfinansowania z PROW.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25 stopy  rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu przeprowadzonym w miesiącu poprzedzającym kwartał spłaty rat pożyczki  (np. na dn. 2.II.2011     4,35 x 0,25 = 1,09 %).

 

Sfinansowanie I etapu zadania w 2011 r. proponowane jest z następujących źródeł:

1. z pożyczki na wyprzedzające finansowanie

    z BGK :                                                                       1.391.669 zł

2 .z pożyczki z WFOŚR i GW:                                         900.000 zł

3. ze środków własnych :                                                 19.417 zł

                                                                                      -----------------

                                                                                       2.311.086 zł.

 

W budżecie gminy na 2011 rok przyjęta została realizacja zadania o wartości niższej

o 71.956, 53 zł, gdyż w latach wcześniejszych zostały opłacone projekty i koncepcje.

 

Proponowane zaciągnięcie pożyczek z obu źródeł jest obecnie najbardziej uzasadnione ekonomicznie, z uwagi na tańszą obsługę długu oraz możliwość umorzenia pożyczki

( z WFOŚR i GW).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 09-06-2011 10:46:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 09-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 09-06-2011 10:46:46