Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr V/28/11 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr V/ 28/11

Rady Miejskiej w Mieszkowicach

z dnia 24 marca 2011 roku

 

 

w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

 

 

                               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 159; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142      i poz. 146, Nr 106, poz.675, Nr; 40,poz. 230/ i art. 1ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2009 roku                      o funduszu sołeckim /Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 1241/ Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w roku budżetowym 2012 w budżecie Gminy Mieszkowice funduszu sołeckiego.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie:

Fundusz sołecki dla danego sołectwa przyznawany jest na każdy rok budżetowy w wysokości wynikającej z obliczenia przy zastosowaniu wzoru określonego w ustawie o funduszu sołeckim. Środki funduszu mogą być przeznaczone na realizację zadań własnych gminy. Zadania muszą służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne ze strategią gminy. Warunkiem przyznania środków z funduszu jest złożenie przez sołectwo stosownego wniosku określającego rodzaj przedsięwzięcia wraz z oszacowaniem kosztów jego realizacji. Wniosek wraz z uzasadnieniem sołtys składa do burmistrza w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Wniosek uchwala zebranie wiejskie danego sołectwa z inicjatywy sołtysa lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek nie spełniający wymogów ustawowych podlega odrzuceniu przez burmistrza w terminie 7 dni od dnia jego złożenia. O odrzuceniu wniosku burmistrz informuje sołtysa, który może wniosek podtrzymać i skierować go rozpatrzenia przez radę miejską.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 09-06-2011 10:50:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 09-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 09-06-2011 10:50:29