Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenia 2016

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 162/2016 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2016 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2016 rok 2016-01-05 14:21:25
dokument Zarządzenie Nr 163/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2016 roku 2016-01-07 18:33:43
dokument Zarządzenie Nr 164/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Wandzie Mazur 2016-01-07 19:10:01
dokument Zarządzenie Nr 165/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-01-08 19:32:43
dokument Zarządzenie Nr 166/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-01-08 19:33:42
dokument Zarządzenie Nr 167/2016 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 200, w obrębie Zielin stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-01-12 10:45:56
dokument Zarządzenie Nr 168/2016 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-01-14 14:28:59
dokument Zarządzenie Nr 169/2016 sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-01-21 11:51:36
dokument Zarządzenie Nr 170/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-01-21 11:51:56
dokument Zarządzenie Nr 171/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-01-21 14:57:38
dokument Zarządzenie Nr 172/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-01-22 10:23:02
dokument Zarządzenie Nr 173/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Mieszkowice 2016-01-22 11:17:07
dokument Zarządzenie Nr 174/2016 w sprawie ustalenia harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych. 2016-01-29 12:24:31
dokument Zarządzenie Nr 175/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-01-29 09:54:56
dokument Zarządzenie Nr 176/2016 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2016 2016-01-29 09:58:15
dokument Zarządzenie Nr 177/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-02-05 14:52:25
dokument Zarządzenie Nr 178/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2016 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice 2016-02-05 14:46:43
dokument Zarządzenie Nr 179/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Skarbnika Gminy Mieszkowice 2016-02-05 14:47:31
dokument Zarządzenie Nr 180/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-02-05 14:47:55
dokument Zarządzenie Nr 181/2016 w sprawie zmiany stron umowy dzierżawy 2016-02-05 14:48:18
dokument Zarządzenie Nr 182/2016w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2016 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2016-02-12 07:43:13
dokument Zarządzenie Nr 183/2016 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2016 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2016-02-12 07:43:54
dokument Zarządzenie Nr 184/2016 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2016 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2016-02-12 07:44:12
dokument Zarządzenie Nr 185/2016 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2016 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2016-02-12 07:44:29
dokument Zarządzenie Nr 186/2016 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2016 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2016-02-12 07:44:46
dokument Zarządzenie Nr 187/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2016 roku 2016-02-22 10:05:40
dokument Zarządzenie Nr 188/2016 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-02-26 07:28:45
dokument Zarządzenie Nr 189/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2016-02-26 07:29:08
dokument Zarządzenie Nr 190_2016 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2016-02-26 07:29:30
dokument Zarządzenie 191/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-03-04 23:11:10
dokument Zarządzenie Nr 192/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2016 roku 2016-03-11 14:12:11
dokument Zarządzenie Nr 193/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2016 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice 2016-03-14 13:51:10
dokument Zarządzenie Nr 194/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-03-11 14:12:58
dokument Zarządzenie Nr 195/2016 w sprawie trybu przyznawania dofinasowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Mieszkowice 2016-03-14 13:51:43
dokument Zarządzenie Nr 196/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-03-22 14:20:48
dokument Zarządzenie Nr 197/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-03-22 14:21:09
dokument Zarządzenie Nr 198/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-03-22 14:21:37
dokument Zrządzenie Nr 199/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1187, obręb nr 5 miasta Mieszkowice 2016-03-22 08:23:50
dokument Zarządzenie Nr 200/2016 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2016 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2016-03-24 17:42:59
dokument Zarządzenie Nr 201/2016 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiace własność Gminy 2016-03-29 11:57:00
dokument Zarządzenie Nr 202/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiace własność Gminy 2016-03-29 11:57:26
dokument Zarządzenie Nr 203/2016 w sprawie wyznaczenia jednostki właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego na terenie gminy Mieszkowice 2016-03-31 23:27:53
dokument Zarządzenie Nr 204/2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Wandy Mazur do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2016-03-31 23:28:30
dokument Zarządzenie Nr 205/2016 w sprawie upoważnienia Pani Danuty Jasińskiej - specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego 2016-03-31 23:29:39
dokument Zarządzenie Nr 206/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-04-11 10:15:02
dokument Zarządzenie Nr 207/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-04-11 10:15:46
dokument Zarządzenie Nr 208/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-04-11 10:16:22
dokument Zarządzenie Nr 209/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 7 kwietnia 2016 roku 2016-04-20 12:52:29
dokument Zarządzenie Nr 210/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2016 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice 2016-04-20 12:52:52
dokument Zarządzenie Nr 211/2016 w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w kosiarkach, wykaszarkach, pilarkach spalinowych oraz traktorkach do koszenia trawy stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2016-04-28 13:27:00
dokument Zarządzenie Nr 212/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 37, w obrębie Czelin stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-04-20 12:53:27
dokument Zarządzenie Nr 213/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 186, w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-04-20 12:53:51
dokument Zarządzenie Nr 214/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 446, w obrębie Czelin, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-04-20 12:54:27
dokument Zarządzenie Nr 215/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 42/5, w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-04-21 14:53:36
dokument Zarządzenie Nr 216/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-04-21 14:51:06
dokument Zarządzenie Nr 217/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-04-28 13:27:31
dokument Zarządzenie Nr 218/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-05-09 22:31:34
dokument Zarządzenie Nr 219/2016 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 45/27, w obrębie nr 3 miasta Mieszkowice stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-04-29 08:26:10
dokument Zarządzenie Nr 220/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-05-09 22:32:11
dokument Zarządzenie Nr 221/2016 w sprawie trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do weryfikacji i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-05-09 22:32:41
dokument Zarządzenie Nr 222/2016 w sprawie określenia trybu i sposobu prowadzenia i rejestrowania działań informacyjnych podejmowanych przez Wierzyciela - Burmistrza Mieszkowic 2016-05-09 22:34:06
dokument Zarządzenie Nr 223/2016 w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego niewyodrębnionego pokoju 2016-05-16 08:15:56
dokument Zarządzenie Nr 224/2016 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 37/18, w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-05-20 13:42:44
dokument Zarządzenie Nr 225/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2016-05-20 13:43:31
dokument Zarządzenie Nr 226/2016 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiacej własność Gminy Mieszkowice 2016-05-30 14:41:08
dokument Zarządzenie Nr 227/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-06-07 07:16:35
dokument Zarządzenie Nr 228/2016 w sprawie wydierżawienia części nieruchomości położonej na działce nr 186/6, w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-06-06 13:47:12
dokument Zarządzenie Nr 229/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1187, w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-06-17 17:24:18
dokument Zarządzenie Nr 230/2016 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic Nr 175_2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2016 2016-06-17 17:24:57
dokument Zarządzanie Nr 231/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy szczegółowej informacji o zmianach w planach finansowych wydatków zawartych w Uchwale nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na rok 2016 2016-06-28 09:56:39
dokument Zarządzenie Nr 232/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-06-24 07:40:31
dokument Zarządzenie Nr 233/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej 2016-07-06 14:43:32
dokument Zarządzenie Nr 234/2016 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy szczegółowej informacji o zmianach w planach finansowych wydatków zawartych w Uchwale nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na rok 2016 2016-07-06 14:44:24
dokument Zarządzenie Nr 235/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-07-06 12:20:06
dokument Zarządzenie Nr 236/2016 w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Mieszkowice 2016-07-01 15:02:52
dokument Zarządzenie Nr 237/2016 w sprawie zbycia nieruchomści loalowej stanowiącej własności Gminy Mieszkowice 2016-07-11 11:16:19
dokument Zarządzenie Nr 238/2016 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2016 2016-07-21 12:56:16
dokument Zarządzenie Nr 239/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1189 (9), w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-07-18 14:54:59
dokument Zarządzenie Nr 240/2016 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-20 07:14:04
dokument Zarządzenie Nr 241/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-07-20 11:15:29
dokument Zarządzenie Nr 242/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-08-03 15:07:02
dokument Zarządzenie Nr 243/2016 w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2016-07-29 13:37:24
dokument Zarządzenie Nr 244/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-08-31 15:36:35
dokument Zarządzenie Nr 245/2016 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Wandy Mazur do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i do wydawania w tych sprawach decyzji oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji, jak również w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji 2016-08-31 15:37:35
dokument Zarządzenie Nr 246/2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Danuty Jasińskiej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,pro wadzenia postępowania i do wydawania w tych sprawach decyzji oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji, jak również w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji 2016-08-31 15:39:35
dokument Zarządzenie Nr 247/2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Agnieszki Brzozowskiej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do prowadzenia postępowania w zakresie świadczeń rodzinnych 2016-08-31 15:44:11
dokument Zarządzenie Nr 248/2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Marii Sobczyńskiej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2016-08-31 15:45:27
dokument Zarządzenie Nr 249/2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Barbary Butoki do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do prowadzenia postępowania w zakresie świadczeń rodzinnych 2016-08-31 15:46:30
dokument Zarządzenie Nr 250/2016 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej 2016-09-01 10:17:37
dokument Zarządzenie Nr 251/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-09-15 10:50:49
dokument Zarządzenie Nr 252/2016 w sprawie zmiany stron umowy 2016-09-03 09:05:18
dokument Zarządzenie Nr 253/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w części działki nr 46/5, w obrębie Czelin, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-09-03 09:06:00
dokument Zarządzenie Nr 254/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w części działki nr 46/5, w obrębie Czelin, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-09-03 09:06:43
dokument Zarządzenie Nr 255/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-09-15 10:51:16
dokument Zarządzenie Nr 256/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-09-15 10:51:43
dokument Zarządzenie Nr 257/2016 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy szczegółowej informacji o zmianach w planach finansowych wydatków zawartych w Uchwale nr XVIII1492016 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na rok 2016 2016-09-19 14:52:36
dokument Zarządzenie Nr 258/2016 w sprawie upoważnienia dla Wandy Mazur - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach i Danuty Jasińskiej - specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu ponocy społecznej i wydawania w tych sprawach decyzji 2016-09-23 10:23:26
dokument Zarządzenie Nr 259/2016 w sprawie instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach stosowanej przy obrocie wartości pieniężnych w związku ze sprzedażą biletów na promie rzecznym ?Bez Granic? w Gozdowicach 2016-09-26 13:25:15
dokument Zarządzenie Nr 260/2016 w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego 2016-09-26 13:29:27
dokument Zarządzenie Nr 261/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1186/18/22, w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-09-26 13:41:40
dokument Zarządzenie Nr 262/2016 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice 2016-09-26 13:42:58
dokument Zarządzenie Nr 263/2016 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic Nr 176/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2016 2016-09-27 12:14:14
dokument Zarządzenie Nr 264/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1186/18/21, w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-10-03 11:51:53
dokument Zarządzenie Nr 265/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1189/18/22, przy ul. Przejazd Kolejowy w obrębie nr 6 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-10-03 11:52:46
dokument Zarządzenia Nr 266/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-10-07 14:06:21
dokument Zarządzenie Nr 267/2016 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 45/1, w obrębie Czelin stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-10-03 11:53:22
dokument Zarządzenie Nr 268/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2016-10-18 21:10:47
dokument Zarządzenie Nr 269/2016 w sprawie zmiany stron umowy dzierżawy nieruchomości 2016-10-07 08:17:49
dokument Zarządzenia Nr 270/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2016-10-07 14:18:19
dokument Zarządzenie Nr 271/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-10-20 14:49:13
dokument Zarządzenie Nr 272/2016 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-10-20 14:49:44
dokument Zarządzenie Nr 273/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice 2016-10-24 22:20:23
dokument Zarządzanie Nr 274/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-10-31 11:18:29
dokument Zarządzenie Nr 275/2016 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-10-28 14:56:46
dokument Zarządzenie Nr 276/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1187, w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-10-28 14:57:06
dokument Zarządzenie Nr 277/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-12-16 14:38:43
dokument Zarządzenie Nr 278/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-11-04 09:30:17
dokument Zarządzenie Nr 279/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-11-04 09:30:44
dokument Zarządzenie Nr 280/2016 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów stanowiących własność Gminy oraz aktywów obcych będących w użytkowaniu Gminy i pozostałych środków trwałych Urzędu Miejskiego 2016-11-17 14:32:49
dokument Zarządzenie Nr 281/2016 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 38/4, w obrębie Sitno stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-11-19 00:13:16
dokument Zarządzenie Nr 282/2016 w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach 2016-11-27 22:43:52
dokument Zarządzenie Nr 283/2016 w sprawie zasad rozliczania scentralizowanego podatku od towarów i usług w Gminie Mieszkowice i jej jednostkach organizacyjnych 2016-12-05 14:49:30
dokument Zarządzenie Nr 284/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-12-07 13:51:55
dokument Zarządzenie Nr 285/2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Mieszkowicach 2016-12-01 09:13:35
dokument Zarządzenie Nr 286/2016 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2016-12-01 09:03:14
dokument Zarządzenie Nr 287/2016 w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 2016-12-16 14:39:10
dokument Zarządzenie Nr 288/2016 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-12-09 10:49:33
dokument Zarządzenie Nr 289/2016 w sprawie sprzedaży stacji pomiarowo-redukcyjnej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-12-09 10:51:22
dokument Zarządzenie Nr 290/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. 2016-12-19 13:05:57
dokument Zarządzenie Nr 291/2016 w sprawie powołania zespołu do spraw reformy oświaty w gminie Mieszkowice 2016-12-14 22:10:38
dokument Zarządzenie Nr 292/2016 w sprawie zmiany administratora dwóch lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej w Troszynie 2016-12-14 22:11:26
dokument Zarządzenie Nr 293/2016 w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Mieszkowice 2016-12-16 09:42:24
dokument Zarządzenie Nr 294/2016 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach 2016-12-22 13:28:20
dokument Zarządzenie Nr 295/2016 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-12-23 07:44:15
dokument Zarządzenie Nr 296/2016 w sprawie trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do prowadzenia windykacji i egzekucji należności z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych 2016-12-23 07:45:14
dokument Zarządzenie Nr 297/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2017-01-03 14:45:52
dokument Zarządzenie Nr 298/2016 w sprawie dokonania zmian w zasadach (polityce) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach 2017-01-19 18:35:37
dokument Zarządzenie Nr 299/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2017-01-10 08:10:19