Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr V/32/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym na grunty stanowiące własność Gminy Mieszkowice.

UCHWAŁA NR V(32)2011
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH
 z dnia 24 marca 2011 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym na grunty stanowiące własność Gminy Mieszkowice.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.4, Nr 157, poz. 1241; z2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323 Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 10 lat tj. od dnia 25 marca 2011r. do dnia 25 marca 2021 r. w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Waldemara Butoki zam. Mieszkowice, ul. Poniatowskiego nr 17 na nieruchomość rolną położoną w działce nr 199/1 o powierzchni 1,5515 ha oraz w działce nr 199/2 o powierzchni 0,9666 ha w obrębie nr 1 m-ta Mieszkowice stanowiące własność Gminy Mieszkowice.

W skład powyższych działek wchodzą grunty w niżej wymienionych klasach bonitacyjnych:

Ws – o powierzchni – 2,0941 ha,

LzIV o powierzchni – 0,4042 ha

W – o powierzchni - 0,0198 ha

 § 2. Opisane w § 1 grunty przeznaczone są pod stawy do produkcji narybku do dalszej hodowli w stawach towarowych użytkowanych przez Waldemara Butokę.

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 09-06-2011 10:54:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 09-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 09-06-2011 10:54:54