Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr V/34/11 w sprawie zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych

                                                                                                                     

 

Uchwała Nr V/34/11

Rady Miejskiej w Mieszkowicach

z dnia 24 marca 2011 roku

 

 

 

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice.

 

            Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym

 /Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 159; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230/ Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala,
co następuje:

 

§1. W uchwale Nr X/79/07 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice wprowadza się następujące zmiany:

 

1/ § 4 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 4. W przypadku nieobecności sołtysa bądź Przewodniczącego Zarządu Osiedla Mieszkowice na sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach albo w przypadku, gdy jest on jednocześnie Radnym Rady Miejskiej w Mieszkowicach wysokość przysługującej za dany miesiąc diety zmniejsza się o 25%”.

 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 roku.

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym stwarza możliwość ustalenia w formie uchwały organu stanowiącego gminy zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży.

Do przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych zalicza się sołtysów oraz przewodniczącego zarządu osiedla.  Uchwała w sprawie zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice została podjęta przez radę miejską dnia 28 czerwca 2007 roku. Zgodnie z §3 uchwały ustalone diety obejmują rekompensatę wszelkich poniesionych przez te podmioty kosztów z tytułu wykonywania  funkcji, a w szczególności udziału w sesjach  rady miejskiej. Z uwagi na fakt, iż niektórzy radni rady miejskiej pełnią jednocześnie funkcję sołtysa i z tytułu wykonywania funkcji radnego również otrzymują diety za udział w sesjach należy w obowiązującej uchwale wprowadzić zapis, na podstawie, którego dieta przysługująca sołtysowi będzie pomniejszana proporcjonalnie do ilości odbytych w danym miesiącu posiedzeń rady. Nie można, bowiem pobierać dwóch świadczeń pieniężnych z tego samego tytułu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 09-06-2011 10:58:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 09-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 09-06-2011 10:58:37