Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr IV/15/11 w sprawie ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez Przedszkole Samorządowe w Mieszkowicach.

Uchwała nr IV/15/11

Rady Miejskiej w Mieszkowicach

z dnia 20 stycznia 2011 r.

 

 

 

w sprawie ustalenia odpłatności za dodatkową  usługę świadczoną przez Przedszkole Samorządowe w Mieszkowicach

 

       Na podstawie art. 14 ust 5 ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i148, poz.991) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala co następuje:

 

 

§ 1.Przedszkole prowadzone przez Gminę Mieszkowice świadczy następujące usługi:

1)      bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie zapewniające realizację programów wychowania przedszkolnego uwzględniających podstawę programową  wychowania przedszkolnego,

2)      usługę opiekuńczo bytową, odpłatną polegającą na sprawowaniu przez przedszkole nadzoru nad dzieckiem, stanowiącą świadczenie wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego i realizowaną poza czasem przeznaczonym na jej realizację

 

§ 2.Zakres usługi określonej w § 1 pkt 2 obejmuje:

1)      nadzór nauczyciela nad dzieckiem podczas samodzielnie, indywidualnie wybieranymi przez dziecko zabawami, bez uczestnictwa nauczyciela w tych zabawach;

2)      nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych indywidualnych zabaw na wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw, bez uczestnictwa nauczyciela w tych zabawach;

3)      przygotowanie dziecka do snu oraz pomoc przy rozbieraniu i ubieraniu się dziecka, świadczona przez pracowników obsługi;

4)      nadzór nauczyciela nad wypoczywającym dzieckiem ( w tym czasie pomoc przy czynnościach fizjologicznych dziecka świadczona przez pracowników  obsługi).

 

§ 3.1.Ustala się odpłatność rodziców ( opiekunów prawnych) za usługę opisaną w § 2                             w wysokości 0,24 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w odrębnych przepisach, za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia. Opłatę pobiera się za nie więcej niż 3 godziny dziennie

2. W przypadku korzystania ze świadczeń przedszkola przez dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny odpłatność za świadczenia opisane w § 2 za każdą godzinę  korzystania z usługi przez drugie i kolejne dziecko z tej samej rodziny wynosi 0,12 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w odrębnych przepisach.

3. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej oraz liczby godzin, w czasie których dziecko korzysta z usługi określonej w § 2.

 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/280/09 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń Przedszkola Samorządowego Mieszkowicach.

 

§ 5. 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2011 r.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 09-06-2011 11:13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 09-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 09-06-2011 11:13:40