Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr V/51/2011 W sprawie zatwierdzenia zaleceń i wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji umowy dzierżawy obiektu sportowego przy ul. Janusza Kusocińskiego w Mieszkowicach.


  Uchwała Nr V/51/2011
       Rady Miejskiej w Mieszkowicach
  z dnia 2011 roku

W sprawie zatwierdzenia zaleceń i wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji umowy dzierżawy obiektu sportowego przy ul. Janusza Kusocińskiego w Mieszkowicach.

   Na podstawie § 69 ust. 3 uchwały Nr XXIV/199/96 Rady Miasta i Gminy Mieszkowice z dnia 27 czerwca 1996 roku w sprawie Statutu Gminy Mieszkowice  /Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 21, poz. 371, z 2003 r. Nr 25, poz. 358 / Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się poniższe zalecenia i wnioski pokontrolne zaproponowane przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach w wyniku przeprowadzonej w dniach 28 stycznia i 2 lutego 2011 roku kontroli w zakresie realizacji umowy dzierżawy obiektu sportowego przy ul. Janusza Kusocińskiego w Mieszkowicach:

1.     W celu zapobieżenia dalszej dekapitalizacji obiektu wyegzekwować od dzierżawcy zgodną  z przepisami prawa budowlanego eksploatację jego części hotelowej, zwłaszcza w zakresie utrzymania odpowiedniej temperatury pomieszczeń, stanu technicznego urządzeń wodno -kanalizacyjnych, utrzymania właściwego stanu sanitarno - porządkowego.

2.     Zwiększyć częstotliwość kontroli prawidłowego utrzymania i wykorzystania obiektu w tym także boisk sportowych przez merytorycznych pracowników. Kontrole przeprowadzać przynajmniej dwa razy w roku.

3.     W przypadku braku dalszej dbałości o wydzierżawiony obiekt doprowadzić do rozwiązania umowy dzierżawy.

4.     Ustalić i wskazać osoby odpowiedzialne za podjecie decyzji i rozbiórkę budynku portierni.

5.     Ustalić zakres wykonanych prac remontowych, zrekompensowanych wpłaconą przez dzierżawcę kaucją w kwocie 120 000 000,00 zł / zakres robót, kosztorysy, protokoły odbioru robót/.

6.     Wyegzekwować od dzierżawcy zwrot odprowadzonego przez Gminę Mieszkowice do urzędu  skarbowego podatku VAT wraz z należnymi odsetkami z tytułu dochodów z umowy dzierżawy   w latach 2002  i 2003 a nie wpłaconych przez dzierżawcę na rachunek bankowy gminy.

7.     Wyciągnąć sankcje służbowe w stosunku do osób odpowiedzialnych za prowadzenie windykacji należności z tytułu umowy dzierżawy za okres: grudzień    2002, styczeń  - czerwiec 2003 rok.

8.     Wdrożyć w sposób określony przepisami prawa windykację należności z tytułu umowy dzierżawy za okres od grudnia 2010 roku.

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Mieszkowic do przedłożenia informacji z wykonania przyjętych zaleceń i wniosków w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 09-06-2011 13:53:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 09-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 09-06-2011 13:53:57