Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapraszam na obrady XVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 16 czerwca 2016 roku

Zapraszam na obrady XVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 16 czerwca 2016 roku o godzinie 12.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach, ul. Kościuszki 48, z następującym porządkiem obrad:

I. Sprawy regulaminowe:

       a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

       b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

       c/ przyjęcie protokołu z obrad XVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej                                         

           w Mieszkowicach,             

             d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.     

II. Interpelacje radnych.

III. Wręczenie nagród dla uczniów za osiągnięcia w konkursach muzycznych oraz wręczenie podziękowań za bohaterską postawę.

IV. Debata nad  sprawozdaniem o stanie bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie Gminy Mieszkowice za 2015 rok:

a/ wystąpienie  Kierownika Posterunku Policji Moryń - Mieszkowice,

b/ dyskusja.

V. Debata nad sprawozdaniem z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury       

w Mieszkowicach za 2015 rok:

a/ wystąpienie Dyrektora MGOK,

b/ dyskusja.

VI. Debata nad oceną zasobów pomocy społecznej:

a/ wystąpienie Kierownika OPS,

b/ dyskusja.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie  przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2015:

a/ przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu kontroli w zakresie wykorzystania środków finansowych,

b/ opinie komisji,

c/ dyskusja,

d/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2016 r:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie sprawozdania finansowego oraz  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2015 r.:

a/wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

b/ opinie komisji,

c/opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice,

d/ dyskusja,

e/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2015 rok:

a/ uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Panu Andrzejowi Salwie Burmistrzowi Mieszkowic z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2015 rok,  

b/opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie do wniosku o udzielenie absolutorium,  

c/ dyskusja,

d/ głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej,

e/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mieszkowice na lata 2016 – 2020:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu na realizację w 2016 roku robót drogowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w Statucie Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016- 2019:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

      XIX. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

      XX. Wolne wnioski i zapytania.

      XXI. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 07-06-2016 10:30:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 07-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 07-06-2016 10:30:53