Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenia 2017

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 300/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu do spraw reformy oświaty w gminie Mieszkowice 2017-01-03 14:46:34
dokument Zarządzenie Nr 301/2017 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2017 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2017 rok 2017-01-12 14:53:56
dokument Zarządzenie Nr 302/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2017-01-12 14:54:40
dokument Zarządzenie Nr 303/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2017 roku 2017-01-09 08:28:27
dokument Zarządzenie Nr 304/2017 w sprawie sprzedaży wyposażenia kotłowni gazowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-01-10 08:12:27
dokument Zarządzenie Nr 305/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-01-10 08:13:08
dokument Zarządzenie Nr 306/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu do spraw reformy oświaty w gminie Mieszkowice 2017-01-17 12:58:37
dokument Zarządzenie Nr 307/2017 w sprawie sprzedaży wyposażenia kotłowni gazowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-01-19 18:36:39
dokument Zarządzenie Nr 308/2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2017-01-20 21:27:00
dokument Zarządzenie Nr 309/2017 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2017 2017-01-20 21:29:29
dokument Zarządzenie Nr 310/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 38/1, w obrębie Sitno 2017-01-20 21:32:15
dokument Zarządzenie Nr 311/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 334/1, w obrębie Czelin stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-01-20 21:33:52
dokument Zarządzenie Nr 312/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-01-27 13:12:50
dokument Zarządzenie Nr 313/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2017 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice 2017-01-27 08:52:01
dokument Zarządzenie Nr 314/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-01-27 13:14:21
dokument Zarządzenie Nr 315/2017 w sprawie upoważnienia Wandy Mazur kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzjisprawach o ustalenie prawa 2017-01-27 14:32:59
dokument Zarządzenie Nr 316/2017 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Agnieszki Brzozowskiej do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 2017-01-27 14:33:50
dokument Zarządzenie Nr 317/2017 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Barbary Butoki do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie prawa 2017-01-27 14:35:03
dokument Zarządzenie Nr 318/2017 w sprawie upoważnienia Danuty Jasińskiej specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2017-01-27 14:37:24
dokument Zarządzenie Nr 319/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy 2017-02-06 09:51:59
dokument Zarządzenie Nr 320/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-02-10 07:39:35
dokument Zarządzenie Nr 321/2017 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2017-02-10 11:06:28
dokument Zarządzenie Nr 322/2017 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2017 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2017-02-10 07:47:15
dokument Zarządzenie Nr 323/2017 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2017 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2017-02-10 07:47:37
dokument Zarządzenie Nr 324/2017 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2017 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2017-02-10 07:48:02
dokument Zarządzenie Nr 325/2017 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2017 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2017-02-10 07:48:25
dokument Zarządzenie Nr 326/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-02-28 08:30:31
dokument Zarządzenie Nr 327/2017 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-02-24 08:59:01
dokument Zarządzenie Nr 328/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2017-03-07 08:30:09
dokument Zarządzenie Nr 329/2017 w sprawie wydzierżawienia boksu garażowego znajdującego się na terenie działki nr 122 położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-03-02 14:16:49
dokument Zarządzenie Nr 330/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-03-02 14:17:36
dokument Zarządzenie Nr 331/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 687, w obrębie Stare Łysogórki stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-03-02 14:20:35
dokument Zarządzenie Nr 332/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2017-03-10 23:25:08
dokument Zarządzenie Nr 333/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2017 roku 2017-03-09 13:00:58
dokument Zarządzenie Nr 334/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice 2017-03-24 19:43:53
dokument Zarządzenie Nr 335/2017 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-03-24 19:46:38
dokument Zarządzenie Nr 336/2017 w sprawie powołania komisji ds. zniszczenia weksli i deklaracji wekslowej 2017-03-24 19:48:16
dokument Zarządzenie Nr 337/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2017-03-29 20:45:17
dokument Zarządzenie Nr 338/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2017-03-31 12:50:04
dokument Zarządzenie Nr 339/2017 uchylające Zarządzenie Nr 336/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. zniszczenia weksli i deklaracji wekslowej 2017-04-04 10:26:55
dokument Zarządzenie Nr 340/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2017-04-07 11:05:51
dokument Zarządzenie Nr 341/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-04-07 11:35:54
dokument Zarządzenie Nr 342/2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierszych szkół podstawowych 2017-04-07 11:36:48
dokument Zarządzenie Nr 343/2017 w sprawie trybu przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Mieszkowice 2017-04-07 11:38:03
dokument Zarządzenie Nr 344/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożnych ofert o realizację w 2017 roku zadnia publicznego na terenie Gminy Miezkowice 2017-04-11 14:53:32
dokument Zarządzenie Nr 345/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2017-04-18 14:47:04
dokument Zarządzenie Nr 346/2017 zmieniajace zarządzenie w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Mieszkowice 2017-04-11 14:46:03
dokument Zarządzenie Nr 347/2017 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2017 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych 2017-04-15 09:06:33
dokument Zarządzenie Nr 348/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na czas V kadencji Rady Miejskiej w Mieszkowicach 2017-04-15 09:07:29
dokument Zarządzenie Nr 349/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w części działki nr 328/19, w obrębie Troszyn stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-04-20 14:56:00
dokument Zarządzenie 350/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2017-05-04 11:28:27
dokument Zarządzenie Nr 351/2017 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości drogowej położonej w działce nr 379, w obrębie Czelin stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-05-15 15:08:54
dokument Zarządzenie Nr 352/2017 w sprawie powołania zespołu do opracowania gminnej polityki zatrudnienia w oświacie 2017-05-23 07:07:23
dokument Zarządzenie Nr 353/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-05-22 09:37:17
dokument Zarządzenie Nr 354/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-05-29 08:53:36
dokument Zarzadzenie Nr 355/2017 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic Nr 309_2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2017 2017-05-29 08:48:20
dokument Zarządzenie Nr 356/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach 2017-05-29 09:52:19
dokument Zarządzenie Nr 357_2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach 2017-05-29 09:51:12
dokument Zarządzenie Nr 358/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-05-29 08:55:10
dokument Zarządzenie Nr 359/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-05-29 08:50:47
dokument Zarządzenie Nr 360/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-05-29 08:52:18
dokument Zarządzenie Nr 361/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-05-29 09:00:50
dokument Zarządzenie Nr 362/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2017-06-06 14:52:27
dokument Zarządzenie Nr 363/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-06-01 14:07:15
dokument Zarządzenie Nr 364/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 138/1, w obrębie nr 3 Mieszkowic, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-06-20 09:36:10
dokument Zarządzenie Nr 365/2017 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 362/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 31 maja 2017 r 2017-06-29 09:56:35
dokument Zarządzenie Nr 366/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2017-06-29 10:11:07
dokument Zarządzenie Nr 367/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2017-06-29 10:12:08
dokument Zarządzenie Nr 368/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach za rok 2016 2017-06-29 10:13:50
dokument Zarządzenie Nr 369/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieszkowicach za rok 2016 2017-06-29 10:15:21
dokument Zarządzenie Nr 370/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach za rok 2016 2017-06-29 10:16:39
dokument Zarządzenie Nr 371/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach 2017-06-28 11:36:20
dokument Zarządzenie Nr 372/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach 2017-06-28 11:37:50
dokument Zarządzenie Nr 373/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 367/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 21 czerwca 2017 r 2017-07-19 08:17:32
dokument Zarządzenie Nr 374/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w części działki nr 140 w obrębie nr 4 Mieszkowic, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-07-02 23:10:05
dokument Zarządzenie Nr 375/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gmin 2017-07-19 08:18:59
dokument Zarządzenie Nr 376/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 308 w obrębie Stare Łysogórki stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-07-02 23:11:06
dokument Zarządzenie Nr 377/2017 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-07-04 09:07:18
dokument Zarządzenie Nr 378/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-07-04 09:07:59
dokument Zarządzenie Nr 379/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-07-06 23:46:55
dokument Zarządzenie Nr 380/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-07-06 23:47:59
dokument Zarządzenie Nr 381/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-07-06 23:49:06
dokument Zarządzenie Nr 382/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2017-07-19 07:47:40
dokument Zarządzenie Nr 383/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach 2017-07-19 07:53:47
dokument Zarządzenie Nr 384/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach 2017-07-19 07:54:38
dokument Zarządzenie Nr 385/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach 2017-07-12 08:40:04
dokument Zarządzenie Nr 386/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach 2017-07-14 08:24:47
dokument Zarządzenie Nr 387/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2017-07-19 14:58:54
dokument Zarządzenie Nr 388/2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-07-20 13:14:49
dokument Zarządzenie Nr 389/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2017-08-04 12:08:20
dokument Zarządzenie Nr 390/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach 2017-08-03 14:13:37
dokument Zarządzenie Nr 391/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach 2017-08-08 14:44:33
dokument Zarządzanie Nr 392/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach 2017-08-10 14:09:15
dokument Zarządzenie Nr 393/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i wojny 2017-08-23 09:05:18
dokument Zarządzenie Nr 394/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-08-17 13:26:44
dokument Zarządzenie Nr 395/2017 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 50/1, w obrębie Czelin stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-08-25 08:10:22
dokument Zarządzenie Nr 396/2017 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 50/1, w obrębie Czelin stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-08-25 08:13:57
dokument Zarządzenie Nr 397/2017 w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieszkowice" 2017-08-28 19:12:34
dokument Zarządzenie Nr 398/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych w rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2017-09-08 12:37:23
dokument Zarządzenie Nr 400/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach 2017-09-11 14:53:29
dokument Zarządzenie Nr 401/2017 w sprawie zmian w planach finansowych na rok 2017 jednostek organizacyjnych gminy Mieszkowice 2017-09-08 12:39:52
dokument Zarządzenie Nr 402/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach 2017-09-11 14:54:48
dokument Zarządzenie Nr 403/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach 2017-09-11 14:55:37
dokument Zarządzenie Nr 404/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach 2017-09-11 14:57:04
dokument Zarządzenie Nr 405/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-09-08 12:43:55
dokument Zarządzenie Nr 406/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-09-08 12:52:23
dokument Zarządzenie Nr 407/2017 w sprawie upoważnienia Danuty Jasińskiej specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny 2017-09-11 14:06:25
dokument Zarządzenie Nr 408/2017 w sprawie upoważnienia Wandy Mazur kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji 2017-09-11 14:08:03
dokument Zarządzenie Nr 409/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-09-18 14:24:44
dokument Zarządzenie Nr 410/2017 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2017 2017-09-25 12:10:26
dokument Zarządzenie Nr 411/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-09-25 12:12:24
dokument Zarządzenie Nr 415/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-10-04 13:08:38
dokument Zarządzenie Nr 416/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-10-06 12:46:56
dokument Zarządzenie Nr 417/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-10-06 12:47:47
dokument Zarządzenie Nr 418/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-10-06 12:50:46
dokument Zarządzenie Nr 419/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Mieszkowice 2017-10-06 12:53:28
dokument Zarządzenie Nr 420/2017 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na 2017r 2017-10-06 12:54:45
dokument Zarządzenie Nr 421/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 2017-10-06 12:18:03
dokument Zarządzenie Nr 424/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2017-10-16 19:01:41
dokument Zarządzenie Nr 425/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 313 w obrębie nr 4 2017-10-23 11:04:35
dokument Zarządzenie Nr 427/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 104/1/22 w obrębie nr 2 Mieszkowic, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-10-24 14:12:01
dokument Zarządzenie Nr 428/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-10-25 09:11:15
dokument Zarządzenie Nr 429/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-10-25 09:11:50
dokument Zarządzenie Nr 430/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 76/2/11 w obrębie Kępa, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-10-25 10:44:53
dokument Zarządzenie Nr 434/2017 zmieniające Zarządzenie Nr 308/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 20 stycznia 2017r 2019-02-20 10:20:02
dokument Zarządzenie nr 436/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 8 listopada 2017r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków 2017-11-13 10:08:14
dokument Zarządzenie Nr 438/2017 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-11-23 15:02:02
dokument Zarządzenie Nr 440/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 1186/14 w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-12-04 22:36:40
dokument Zarządzenie Nr 441/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-12-04 22:38:18
dokument Zarządzenie Nr 442/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 1186/14 w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-12-06 14:01:55
dokument Zarządzenie Nr 443/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 104/1/19 w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-12-06 14:03:18
dokument Zarządzenie Nr 444/2017 sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta Mieszkowice 2017-12-08 11:19:17
dokument Zarządzenie Nr 446/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-12-15 10:19:12
dokument Zarządzenie Nr 449/2017 w sprawie oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-12-21 21:39:54