Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kadencja 2014-2018

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-03-27 10:34:28
dokument Projekt Uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2017-03-27 10:35:03
dokument Projekt Uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 2017-03-27 10:37:32
dokument Projekt Uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017 2017-03-27 10:46:18
dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Mieszkowice w 2017 r. 2017-03-27 10:38:53
dokument Projekt Uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Mieszkowice o nazwie Sołectwo Kamionka 2017-03-27 10:39:51
dokument Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-03-27 10:41:24
dokument Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gryfińskim w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych w obrębie miasta Mieszkowice 2017-03-27 10:42:22
dokument Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach 2017-03-27 10:43:10
dokument Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie 2017-03-27 10:43:48
dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 r. 2017-03-27 10:44:40
dokument Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice 2017-03-27 10:45:23