Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

U C H W A Ł A Nr IX(70)2011zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2011 r.

 

U C H W A Ł A Nr IX(70)2011

R A D Y  M I E J S K I E J  W  M I E S Z K O W I C A C H

z dnia 28 lipca 2011 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2011 r.

 

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473, Nr 115 poz. 793, Nr 176 poz. 1238; 2009 r. Dz.U. Nr 18 poz. 97; 2008 r. Dz. U. Nr 227 poz. 1505; 2009 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1175; 2010 r. Dz. U. Nr 47 poz. 278 i Nr 127 poz. 857) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

 § 1. W załączniku do Uchwały Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2011 r. – harmonogramu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

 1) zadanie IV. „Dofinansowanie ferii zimowych i wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych

kwotę„12.000” zastępuje się kwotą „20.000”

 2) zadanie V. „Profilaktyka w szkole i szkolenie osób realizujących zadania ujęte w GPPiRPA

  • porady i konsultacje uczniów i rodziców udzielane przez psychologa

  • programu profilaktyczne dla uczniów

  • nagrody w konkursach profilaktycznych

  • szkolenie członków GKRPA

kwotę „10.000” zastępuje się kwotą „14.000”

 3) do zadania VI. „imprezy okolicznościowe organizowane przez sołectwa dla dzieci z rodzin patologicznych oraz doposażenie świetlic środowiskowych i zakup opału” dodaje się zadanie „ oraz finansowanie zajęć sportowych”

kwotę „10.031” zastępuje się kwotą „13.855”

 W punkcie 1.- imprezy organizowane przez sołectwa dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

kwotę „7.000” zastępuje się kwotą „10.000”

W punkcie 2. – doposażenie świetlic środowiskowych

kwotę „3.031” zastępuje się kwotą „3.855”

 4) dodaje się zadanie X. w brzmieniu „ Prowadzenie zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w świetlicy w Goszkowie i Kurzycku na kwotę „2.000”

 5) dodaje się zadanie XI. w brzmieniu „Odnowienie pomieszczeń w których odbywają się mityngi Grupy AA oraz ich doposażenie na kwotę „8.000”

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Czesława Podwińska 02-08-2011 09:13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Czesława Podwińska 28-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 02-08-2011 13:01:37