Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IX/ 63 /2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr  IX/ 63 /2011
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 28 lipca 2011 r.

 

 

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Rada Miejska w Mieszkowicach

uchwala, co następuje:

 

            § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 258.268 zł,

z tego:

1)dochody bieżące o kwotę                                                    63.918 zł,

2)dochody majątkowe o kwotę                                             194.350 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

 

            § 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy poprzez:

1)zmniejszenie wydatków budżetowych bieżących ( własnych) o kwotę 52.082 zł,

2)zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę          348.203 zł,

   z tego:

   a)wydatków bieżących o kwotę                               91.203zł,

   b)wydatków majątkowych o kwotę                      257.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

 

            § 3. Deficyt budżetowy w kwocie 37.853 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

 

            § 4. Anuluje się załącznik nr 3 pn. „Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice na inwestycje instytucji kultury w 2011 r.” do Uchwały Nr VIII/55/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy

na 2011 rok.

 

            § 5. W brzmieniu określonym w załączniku do uchwały zmienia się zapisy w tabeli nr 1, do Uchwały Nr IV/13/11 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2011 pn. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Mieszkowice w 2011 r.”

 

            § 6. Uchwałę powierza się do wykonania Burmistrzowi Mieszkowic.

 

            § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

B.S.

 

 

            UZASADNIENIE

 

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice w 2011 roku

-planowana sesja 28 lipiec 2011 rok.

 

I. Zmiany w planowanych dochodach budżetu gminy.

 1. Zwiększenie dochodów budżetowych o wpłaty dokonane ponad planowane wielkości, z tytułu:

    a) darowizny na budowę chodnika przy drodze gminnej prowadzącej do szkoły podstawowej                    

        w m. Troszyn – 5.000 zł,

    b) darowizny na wykonanie krzyża na cmentarzu komunalnym w Mieszkowicach -1.000 zł,

    c) sprzedaży składników majątkowych (samochód strażacki) – 350 zł,

    d) udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 20.250 zł,

    e) subwencji ogólnej w części oświatowej ( z rezerwy) – 37.668 zł.

 

 2.Zwiększenie dochodów prognozowanych do uzyskania ze sprzedaży mienia komunalnego gminy

                                                                                                                                         -194.000 zł.

II. Zmiany w planowanych wydatkach budżetu gminy.

    1.Przesunięcie wydatków budżetowych:

      1) z dz. 852 rozdz.85214 kwoty 82 zł, do dz. 853 rozdz.85395

           na realizację projektu z POKL (świadczenia na rzecz osób fizycznych),

      2) przeniesienie z wydatków bieżących do wydatków majątkowych zadania realizowanego

           z PROW pn. „Remont szatni na stadionie wiejskim w Troszynie”-52.000 zł

 

   2.Zwiększenie wydatków budżetowych:

       1) na wykonanie chodnika przy drodze gminnej prowadzącej do szkoły podstawowej                                     

           w m. Troszyn – 5.000 zł,

       2) na remont budynku szkoły podstawowej w Mieszkowicach – 37.668 zł,

       3) na remont rynien na budynku szkoły podstawowej w Troszynie – 10.000 zł,

       4) na przeprowadzenie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli -400 zł,

       5) wykonanie ścianek działowych w świetlicach wiejskich:

           a)w Kurzycku – 2.200 zł,

           b)w Goszkowie – 3.000 zł,

       6) wykonanie inwestycji dot. budowy kompleksu boisk sportowych – Orlik 2012 -200.000 zł.

 

    3.Zwiększenie wydatków budżetowych na zadania, których realizacja była niższa niż uzyskane

       dochody w roku poprzednim

       (źródłem pokrycia są środki finansowe pozostałe z roku 2010):

     

       1)na zadania związane z ochroną środowiska ( z ustawy prawo ochrony środowiska)

          -likwidacja nielegalnych wysypisk    - 8.000 zł,

          -montaż tablic informacyjnych ( zakaz wyrzucania śmieci) – 1.000 zł,

          -usunięcie zagrożeń:wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 3.029 zł,

       2)na zadania związane z programem przeciwdziałania alkoholizmowi -25.824 zł.

 

III. Anuluje się załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/56/11 z dnia 16 czerwca 2011 r.

       w sprawie przeznaczenia kwoty 20.000 zł dla MGOK na wymianę pieca c.o.

       Zadanie pozostaje w budżecie, natomiast jednostką organizacyjną koordynującą będzie Urząd

       Miejski.

 

IV. Przychody gminy zwiększone zostały o kwotę 37.853 zł, z tytułu środków finansowych                       

      na rachunku budżetu gminy, pozostających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich.

B.S.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Tab.1-2011.xls (XLS, 35.00Kb) 2011-08-03 11:24:46 564 razy
2 Zał.nr 1- 7-2011.xlsm (XLSM, 13.72Kb) 2011-08-03 11:24:46 543 razy
3 Zał.nr 2-VII-2011.xls (XLS, 29.50Kb) 2011-08-03 11:24:46 560 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 03-08-2011 11:22:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 03-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 03-08-2011 11:32:23