Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

U C H W A Ł A Nr VIII/ 58 /2011 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mieszkowice

U C H W A Ł A  Nr   VIII/  58 /2011

Rady Miejskiej w Mieszkowicach

z dnia  16 czerwca   2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mieszkowice.

             Na podstawie art.18 ust.2, pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz.1055,  Nr 116 , poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138 , poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 21, poz.113) w związku z art.68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a, ust. 1b  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami    /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ,Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323)

Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

 § 1. W uchwale Nr XX/157/08 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mieszkowice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 76, poz. 1666) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w  §10 ust. 1 pkt. 1 lit. a  po wyrazach : „Odrzańskiej nr 5, 7”-  dodaje się zapis w brzmieniu:  „ Jana Pawła II nr  36 ; Dąbrowszczaków nr 1, 3, 19, 21”

2)     w § 10 ust.1 pkt 2 liczbę „60” zastępuje się liczbą  „50”

3)     w § 10 dodaje się punkt 3 w brzmieniu „ bonifikaty w wysokości 80% dla najemców lokali mieszkalnych położonych w Mieszkowicach, przy ulicach: Jana Pawła II nr 27, 27A; Kościuszki nr 4; Plac Wolności nr 7; Sienkiewicza  nr 52, 54; Dąbrowszczaków nr 5, 17, 27”

 

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kazimierz Trochim 11-08-2011 12:32:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kazimierz Trochim 16-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 11-08-2011 13:49:34