Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kadencja 2014-2018

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli 2018-03-15 09:15:59
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok 2018-03-15 09:15:18
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach 2018-03-15 09:14:19
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gryfińskim 2018-03-15 09:13:36
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-03-15 09:12:32
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ratalną spłatę należności czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz na umorzenie odsetek od zaległości w czynszu 2018-03-15 09:11:47
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości 2018-03-15 09:10:59
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2018-03-15 09:10:20
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego 2018-03-15 09:09:22
dokument Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic w zakresie dystrybucji żywności 2018-03-15 09:08:09
dokument Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-03-15 09:07:10
dokument Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-03-15 09:06:12
dokument Projekt uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 2018-03-15 09:05:18
dokument Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/193/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn w gminie Mieszkowice 2018-03-15 09:04:34
dokument Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice 2018-03-15 09:03:26
dokument Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 2018-03-15 09:02:04