Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kadencja 2014-2018

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Mieszkowic 2018-06-14 23:07:57
dokument Projekt uchwały zmieniająca uchwalę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości 2018-06-13 22:33:55
dokument Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" 2018-06-07 08:47:13
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2018-06-07 08:45:34
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2017 rok 2018-06-07 08:40:14
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu 2018-06-07 08:39:16
dokument Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2018 r 2018-06-06 07:30:32
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany tytułu i treści uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowe o wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin 2018-06-06 07:29:44
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok 2018-06-06 07:28:36
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Łysogórkach 2018-06-06 07:27:54
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu 2018-06-06 07:27:04
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2018-2025 2018-06-06 07:26:08
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017 2018-06-06 07:25:29
dokument Projekt uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" 2018-06-06 07:23:39
dokument Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2017 r 2018-06-06 07:23:01
dokument Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-06-06 07:21:56
dokument Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-06-06 07:21:01