Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kadencja 2014-2018

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXXIII/288/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017 2018-06-20 10:02:24
dokument Uchwała Nr XXXIII/289/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 2018-06-20 10:04:16
dokument Uchwała Nr XXXIII/290/2018 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2017 r 2018-06-20 10:13:45
dokument Uchwała Nr XXXIII/291/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok 2018-06-20 10:16:05
dokument Uchwała Nr XXXIII/292/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice 2018-06-20 10:17:44
dokument Uchwała Nr XXXIII/293/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2018 r 2018-06-20 10:19:06
dokument Uchwała Nr XXXIII/294/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice 2018-06-20 10:20:44
dokument Uchwała Nr XXXIII/295/2018 o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania 2018-06-20 10:22:13
dokument Uchwała Nr XXXIII/296/2018 o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze 2018-06-20 10:23:10
dokument Uchwała Nr XXXIII/297/2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu 2018-06-20 10:27:14
dokument Uchwała Nr XXXIII/298/2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu 2018-06-20 10:29:50
dokument Uchwała Nr XXXIII/299/2018 w sprawie zmiany tytułu i treści uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin 2018-06-20 10:35:53
dokument Uchwała Nr XXXIII/300/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2018-06-20 10:40:38
dokument Uchwała Nr XXXIII/301/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia Zasłużony dla Gminy Mieszkowice 2018-06-20 10:42:49
dokument Uchwała Nr XXXIII/302/2018 w sprawie nadania wyróżnienia Zasłużony dla Gminy Mieszkowice 2018-06-20 10:43:45
dokument Uchwała Nr XXXIII/303/2018 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo ? gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Łysogórkach 2018-06-20 10:44:39
dokument Uchwała Nr XXXIII/304/2018 w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice 2018-06-20 10:47:23
dokument Uchwała Nr XXXIII/305/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Mieszkowic 2018-06-20 10:48:43