Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kadencja 2018-2023

LP. Numer i tytuł uchwały Publikacja Uwagi
1 Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 r. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 03.12.2018  poz.5589
 
2 Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2018 r. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 02.01.2019 poz. 35
 
3 Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2019 Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 04.01.2019 poz. 124
 
4 Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 17.01.2019 poz. 513
 
5 Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasi Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 24.01.2019  poz.659
 
6 Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 rok Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 24.01.2019 poz.761
 
7 Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Mieszkowice Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 21.02.2019 poz. 1092
 
8 Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 21.02.2019 poz.1093
 
9 Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 21.02.2019  poz.1125
 
10 Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Mieszkowice Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 21.02.2019  poz.1094
 
11 Uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mieszkowice na 2019 r. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 19.03.2019  poz.1488
 
12 Uchwała Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mieszkowice”. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 06.05.2019  poz.2550
 
13 Uchwała Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 30.04.2019  poz.2394
 
14 Uchwała Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 06.05.2019 poz.2551
 
15 Uchwała Nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice oraz określenia ich obwodów. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 16.04.2019  poz.2060
 
16 Uchwała Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Mieszkowice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 06.05.2019  poz.2549
 
17 Uchwała Nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze i doradców zawodowych.

Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 22.07.2019 poz. 4000

 
18 Uchwała Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Mieszkowice. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 30.04.2019  poz.2397
 
19 Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Mieszkowice na lata 2019-2022” Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z  17.05.2019 poz.2776
 
20 Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 rok Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 30.04.2019  poz.2408
 
21 Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Mieszkowice na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Mieszkowice Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z  24.04.2019 poz.2276
 
22 Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenie w formie udzielenia schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z  17.05.2019 poz.2764
 
23 Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 24.04.2019 poz.2277
 
24 Sprawozdanie z wykonania budżetu 2018 r. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 12.04.2019 poz.1961
 
25 Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 rok. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 18.06.2019  poz.3354
 
26 Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze i doradców zawodowych. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 22.07.2019  poz.4001
 
27 Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 15.07.2019  poz.3906
 
28 Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 15.07.2019  poz.3907
 
29 Obwieszczenie 2019-06-13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Mieszkowice Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 04.07.2019  poz.3696
 
30 Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 rok. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 16.09.2019 poz.4672
 
31 Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 14.10.2019  poz. 5088
 
32 Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 14.10.2019  poz. 5089
 
33 Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 14.10.2019 poz.5090
 
34 Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zmiany uchwa ły w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 10.10.2019  poz. 5069
 
35 Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zmian w budzecie Gminy Mieszkowice na 2019 rok. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 14.11.2019  poz.5808
 
36 Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 12.11.2019  poz.5784
 
37 Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 r. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 12.11.2019  poz.5787
 
38 Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach o uchyleniu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 12.11.2019  poz.5785
 
39 Uchwała Nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 31.12.2019  poz.7010
 
40 Uchwała Nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z  30.12.2019 poz.6945
 
41 Uchwała Nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2020. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 30.12.2019  poz.6908
 
42 Uchwała Nr X/90/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Mieszkowice na rok szkolny 2019/2020. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 15.01.2020  poz.347
 
43 Uchwała Nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej – świetlicy środowiskowej w Mieszkowicach. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 15.01.2020   poz.348
 
44 Uchwała Nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 15.01.2020  poz. 349
 
45 Uchwała Nr X/95/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z  30.12.2019 poz.6959
 
46 Uchwała Nr X/96/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z  15.01.2020 poz.350
 
47 Uchwała Nr X/97/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 30.12.2019  poz.6964
 
48 Uchwała Nr XI/99/2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 24.02.2020  poz.961
 
49 Uchwała Nr XI/100/2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Stypendialnego. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 24.02.2020  poz.962
 
50 Uchwała Nr XI/101/2020 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 24.02.2020  poz.963
 
51 Uchwała Nr XII/108/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2020 rok. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 16.03.2020  poz.1454
 
52 Uchwała Nr XII/111/2020 w sprawie zmiany Statutu Gminy Mieszkowice. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 17.04.2020  poz. 1922
 
53 Uchwała Nr XII/112/2020 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 17.04.2020  poz. 1923
 
54 Uchwała Nr XII/113/2020 w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 16.04.2020  poz. 1452
 
55 Uchwała Nr XII/116/2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieszkowice. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 17.04.2020  poz. 1924
 
56 Sprawozdanie zdnia 31 marca 2020 z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice w 2019 roku.pdf (PDF, 6.MB) Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 08.07.2020  poz. 1793
 
57 Uchwała Nr XIII/122/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2020 rok. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 17.06.2020  poz. 2928
 
58 Uchwała Nr XIII/125/2020 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice w roku 2020”. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 08.07.2020  poz. 3280
 
59 Uchwała Nr XIII/126/2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieszkowice. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 08.07.2020  poz. 3281
 
60 Uchwała Nr XIV/132/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2020 rok Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 28.09.2020  poz. 4202
 
61 Uchwała Nr XIV/134/2020 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Mieszkowice na rok szkolny 2020/2021 Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 13.10.2020  poz. 4482
 
62 Uchwała Nr XV/137/2020 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 02.11.2020  poz. 4777
 
63 Uchwała Nr XV/138/2020 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 r. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 24.11.2020  poz. 5170
 
64 Uchwała Nr XVI/139/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 25.11.2020  poz.5197
 
65 Uchwała Nr XVII/140/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2020 r. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 31.12.2020  poz.6045
 
66 Uchwała Nr XVII/142/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2021. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 31.12.2020  poz.6047
 
67 Uchwała Nr XVII/149/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mieszkowice. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 14.01.2021  poz. 220
 
68 Uchwała Nr XVII/150/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 31.12.2020  poz.6049
 
69 Uchwała Nr XVIII/151/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 rok. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 15.02.2021  poz.689
 
70 Uchwała Nr XVIII/152/2021 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 12.03.2021 poz. 1067
 
71 Uchwała Nr XVIII/157/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 15.02.2021  poz.690
 
72 Uchwała Nr XVIII/158/2021 zmieniająca uchwałę Nr XII/116/2020 r. z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieszkowice Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 26.03.2021  poz.1258
 
73 Uchwała Nr XIX/160/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 r. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 29.03.2021  poz.1280
 
74 Uchwała Nr XIX/163/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 23.04.2021  poz.1720
 
75 Uchwała Nr XIX/164/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mieszkowice na lata 2021 – 2025” Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 23.04.2021  poz.1721
 
76 Uchwała Nr XIX/165/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Mieszkowice za rok 2021. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 23.04.2021  poz.1722
 
77 Uchwała Nr XIX/167/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/97/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 29.03.2021  poz.1281
 
78 Uchwala Nr XX/171/2021 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 r. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 23.04.2021  poz.1712
 
79 Uchwała Nr XX/172/2021 r. z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/167/2021 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 23.04.2021 poz.1679
 
80 Uchwała Nr XX/173/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z   poz.
Uchylona
 
81 Uchwała Nr XXI/180/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 rok. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 14.06.2021  poz.2553
 
82 Uchwała Nr XXI/183/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 17.06.2021  poz.2632
 
83 Uchwała Nr XXI/191/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice w roku 2021” Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 07.07.2021 poz.3112
 
84 Uchwała Nr XXII/192/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 rok. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 05.07.2021  poz.3024
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 27-11-2018 23:49:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Jakowicka 27-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 22-07-2021 07:25:34