Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

2019 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie spłaty zadłużenia z tytułu opłaty czynszu za najem lub odszkodowanie za bezumowne korzystanie z komunalnego lokalu mieszkalnego 2019-01-03 11:43:26
dokument Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2019 roku 2019-01-07 20:57:31
dokument Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2019 2019-01-16 21:33:13
dokument Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-01-22 09:50:02
dokument Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniajacym na rok szkolny 2019_2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolonych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych 2019-01-29 10:03:47
dokument Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2019 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2019-08-19 14:17:40
dokument Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2019-02-07 07:41:42
dokument Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Mieszkowice 2019-02-07 13:06:35
dokument Zarządzenie Nr 10/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Mieszkowice 2019-02-04 15:00:22
dokument Zarządzenie Nr 12/2019 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-02-07 23:04:47
dokument Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2019 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice 2019-02-08 12:27:01
dokument Zarządzenie nr 14/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Mieszkowice 2019-02-15 21:57:53
dokument Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2019 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2019-02-15 22:01:34
dokument Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2019 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2019-02-15 22:09:06
dokument Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2019 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2019-02-15 22:19:03
dokument Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2019 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2019-02-15 22:20:44
dokument Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-02-15 22:24:43
dokument Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-02-15 22:26:57
dokument Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2019 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2019-08-11 21:18:19
dokument Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-03-02 19:25:37
dokument Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-03-11 07:54:09
dokument Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-03-11 07:55:01
dokument Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2019 roku 2019-03-11 13:30:20
dokument Zarządzenie Nr 26/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-04-02 21:06:21
dokument Zarządzenie Nr 27/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 410 2019-04-02 21:07:25
dokument Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2019 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2019-08-11 21:20:34
dokument Zarządzenie Nr 29/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-04-02 21:10:07
dokument Zarządzenie Nr 30/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-04-02 21:11:07
dokument Zarządzenie Nr 31/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2019 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice 2019-04-17 08:12:51
dokument Zarządzenie Nr 32/2019 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2019 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych 2019-04-12 15:33:11
dokument Zarządzenie Nr 33/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie 2019-04-12 15:31:16
dokument Zarządzenie Nr 34/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-04-15 08:11:28
dokument Zarządzenie Nr 35/019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-04-15 08:12:20
dokument Zarządzenie Nr 36/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 50/1 2019-08-11 21:22:29
dokument Zarządzenie Nr 37/2019 w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Mieszkowice 2019-04-17 08:08:53
dokument Zarządzenie Nr 38/2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r 2019-04-18 09:54:25
dokument Zarządzenie Nr 39/2019 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2019 2019-08-11 21:28:44
dokument Zarządzenie Nr 40/2019 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2019 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2019-08-11 21:30:16
dokument Zarządzenie Nr 41/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 313 2019-08-11 21:32:36
dokument Zarządzenie Nr 42/2019 w sprawie ustanowienia operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r 2019-05-07 12:51:43
dokument Zarządzenie Nr 43/2019 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2019-05-09 12:37:02
dokument Zarządzenie Nr 44/2019 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-09 13:56:40
dokument Zarządzenie Nr 45/2019 sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2019 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2019-08-11 21:34:40
dokument Zarządzenie Nr 48/2019 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2019 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2019-08-11 21:36:06
dokument Zarządzenie Nr 49/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Mieszkowice 2019-06-04 07:33:54
dokument Zarządzenie Nr 50/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2019-06-05 09:17:44
dokument Zarządzenie Nr 51/2019 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-06-11 08:32:23
dokument Zarządzenie Nr 52/2019 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-06-11 08:33:17
dokument Zarządzenie Nr 53/2019 w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice 2019-08-11 21:37:51
dokument Zarządzenie Nr 54/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2019-06-18 14:26:14
dokument Zarządzenie Nr 55/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury: Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach za rok 2018 2019-08-19 14:25:34
dokument Zarządzenie Nr 56/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury: Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieszkowicach za rok 2018 2019-08-19 14:27:28
dokument Zarządzenie Nr 57/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury: Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach za rok 2018 2019-08-19 14:28:26
dokument Zarządzenie Nr 58/2019 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2019 2019-08-11 21:39:14
dokument Zarządzenie Nr 59a_2019 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2019 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2019-08-11 21:42:12
dokument Zarządzenie Nr 59/2019 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2019 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2019-08-11 21:40:45
dokument Zarządzenie Nr 60/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2019-07-01 08:27:52
dokument Zarządzenie Nr 61/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1187, w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-07-04 09:47:43
dokument Zarządzenie Nr 62/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-08-11 21:43:36
dokument Zarządzenie Nr 63/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2019-07-22 10:45:39
dokument Zarządzenie Nr 64/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2019-07-22 10:46:42
dokument Zarządzenie Nr 65/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2019-07-22 10:49:10
dokument Zarządzenie Nr 66/2019 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach 2019-09-12 09:32:42
dokument Zarządzenie Nr 67/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice 2019-07-24 12:15:31
dokument Zarządzenie Nr 68/2019 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2019 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2019-08-11 21:45:50
dokument Zarządzenie Nr 69/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-30 14:22:42
dokument Zarządzenie Nr 70/2019 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości 2019-08-14 11:12:14
dokument Zarządzenie Nr 71/2019 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2019 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2019-08-19 11:17:33
dokument Zarządzenie Nr 72/2019 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-13 12:10:12
dokument Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Mieszkowic z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-16 14:17:34
dokument Zarządzenie Nr 74/2019 w sprawie zbycia mienia stanowiącego własność Gminy Mieszkowice 2019-08-19 14:42:53
dokument Zarządzenie Nr 75/2019 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2019 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2019-08-27 14:58:59
dokument Zarządzenie Nr 76/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-08-21 12:27:52
dokument Zarządzenie Nr 77/2019 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2019-08-21 12:28:29
dokument Zarządzenie Nr 78/2019 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Mieszkwoice na 2020 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej 2019-09-12 08:58:09
dokument Zarządzenie Nr 79/2019 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2019 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2019-09-06 11:22:49
dokument Zarządzenie Nr 80/2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielinie 2019-09-04 21:38:52
dokument Zarządzenie Nr 81/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowicach 2019-09-05 08:54:22
dokument Zarządzenie Nr 82/2019 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-09-06 11:29:15
dokument Zarządzenie Nr 83/2019 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-09-06 11:30:12
dokument Zarządzenie Nr 84/2019 w sprawie zbycia mienia stanowiącego własność Gminy Mieszkowice 2019-09-06 13:32:08
dokument Zarządzenie Nr 85/2019 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-09-10 08:51:53
dokument Zarządzenie Nr 86/2019 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zielinie 2019-11-28 12:18:10
dokument Zarządzenie Nr 87/2019 zmieniające w sprawie zbycia mienia stanowiącego własność Gminy Mieszkowice 2019-09-25 09:47:51
dokument Zarządzenie Nr 88/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2019-10-25 13:56:55
dokument Zarządzenie Nr 89/2019 w sprawie ustanowienia operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r 2019-09-30 20:05:32
dokument Zarządzenie Nr 90/2019 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2019 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2019-10-04 11:25:33
dokument Zarządzenie Nr 91/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2019-10-01 14:10:57
dokument Zarządzenie Nr 92/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2019-10-01 14:12:10
dokument Zarządzenie Nr 93/2019 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2019 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2019-11-28 12:19:31
dokument Zarządzenie Nr 94/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok 2019-10-08 14:12:55
dokument Zarządzenie Nr 95/2019 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2019 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2019-10-19 19:56:58
dokument Zarządzenie Nr 96/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-10-21 10:28:35
dokument Zarządzenie Nr 97/2019 w sprawie nabycia na mienie Gminy Mieszkowice nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2019-10-22 12:13:19
dokument Zarządzenie Nr 98/2019 w sprawie przyjęcia wskaźników do ustalenia stawek czynszu za najem iokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice 2019-10-25 08:32:11
dokument Zarządzenie Nr 99/2019 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2019 2019-10-25 08:32:59
dokument Zarządzenie Nr 100/2019 zmieniające Zarządzenie Nr 308/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 20 stycznia 2017r 2019-10-25 10:14:45
dokument Zarządzenie Nr 101/2019 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-10-25 12:17:37
dokument Zarządzenie Nr 102/2019 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-10-25 12:18:25
dokument Zarządzenie Nr 103/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2019-10-25 12:19:03
dokument Zarządzenie Nr 104/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2019-10-25 12:19:39
dokument Zarządzenie Nr 105/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 89/6 w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiący własność Gminy Mieszkowice 2019-10-25 12:27:36
dokument Zarządzenie Nr 106/2019 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2019 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2019-11-08 08:06:52
dokument Zarządzenie Nr 107/2019 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2019-11-04 12:06:21
dokument Zarządzenie Nr 108/2019 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2019 2019-11-28 12:20:34
dokument Zarządzenie Nr 109/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 9/26 w obrębie Kamionka, stanowiący własność Gminy Mieszkowice 2019-11-08 14:48:17
dokument Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Mieszkowic z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2019 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2019-11-27 07:45:34
dokument Zarządzenie Nr 111/2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach 2019-11-28 13:33:31
dokument Zarządzenie Nr 113/2019 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta Mieszkowice 2019-12-10 14:36:47
dokument Zarządzenie Nr 114/2019 w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej, określenia regulaminu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach 2019-12-10 14:38:23
dokument Zarządzenie Nr 115/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działi nr 421, w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiący własność Gminy Mieszkowice 2019-12-14 18:27:31
dokument Zarządzenie NR 116/2019 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2019 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2019-12-20 13:45:55
dokument Zarządzenie Nr 117/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-12-18 14:52:00
dokument Zarządzenie Nr 118/2019 w sprawie zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Mieszkowice i jej jednostkach organizacyjnych za pomocą mechanizmu podzielonej płatności (split payment) 2020-02-03 11:23:26
dokument Zarządzenie Nr 119/2019 w sprawie ustalenia zasad weryfikacji podatników VAT w Gminie Mieszkowice i jej jednostkach organizacyjnych przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi tzw. biała lista podatników 2020-02-03 11:24:28
dokument Zarządzenie Nr 120/2019 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2019 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2020-01-08 10:14:06
dokument Zarządzenie Nr 121/2019 Burmistrza Mieszkowic z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2019 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2020-01-09 14:36:08
dokument Zarządzenie Nr 122/2019 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2019 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2020-01-13 14:56:07