Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wysokość stawki podatku od posiadania psów na 2011 rok

 Na podstawie art. 18a ust. 1. art. 19, pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U .2010 r.Nr 95 poz.613, Nr 96 poz.620, Monitor Polski z 2010 Nr 55,poz.755) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala , co następuje:

 

 

 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Mieszkowicach:

  1. Wprowadza na terenie Gminy Mieszkowice opłatę od posiadania psów ;

  2. Określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;

  3. Określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów.

 

§ 2. Wprowadza się na terenie Gminy Mieszkowice opłatę od posiadania psów.

 

§ 3. Stawkę roczna opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 53,00 zł od każdego psa rocznie.

 

§ 4.1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 30 czerwca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy kalendarzowych , w których nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w których powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

3. Niezapłacona w terminie opłata z doliczeniem odsetek za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXX/272/09- Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 29 pazdziernika 2009 roku w  sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 88, poz. 2380).

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

Dokument opracowała: Jadwiga Błaszczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 17-03-2011 14:08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 17-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 21-11-2011 13:12:38