Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XII/94/2011 w sprawie wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

UCHWAŁA NR XII/94/2011
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH
z dnia 10 listopada 2011 r.

 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 art 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.

327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.

420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21,

poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777),art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

i opłatach lokalnych ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95,

poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654

i Nr 171, poz. 1016), Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje :

 

§ 1. Ustala się następujące stawki roczne podatku od środków transportowych na terenie Gminy Mieszkowice

na 2012 rok:

 

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 do 5,5 ton włącznie 756,00 zł.

b) powyżej 5,5 do 9,0 ton włącznie 1.261,00 zł.

c) powyżej 9,0 ton i poniżej 12 ton 1.512,00 zł.

 

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

a) wyposażonego w dwie osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

o dopuszczalnej masie całkowitej:

-od 12 ton do 15 ton włącznie 2.520,00 zł.

-powyżej 15 ton 2.533,00 zł.

b) wyposażonego w dwie osie jezdne z innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

-od 12 ton do 15 ton włącznie 2.583,00 zł.

 

-powyżej 15 ton 2.645,00 zł.

 

c) wyposażonego w trzy osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

 

o dopuszczalnej masie całkowitej:

-od 12 ton do 21 ton włącznie 2.645,00 zł.

-powyżej 21 ton 2.706,00 zł.

d) wyposażonego w trzy osie jezdne z innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

-od 12 ton do 21 ton włącznie 2 706,00 zł.

 

-powyżej 21 ton 2 768,00 zł.

 

e) wyposażonego w cztery osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

 

o dopuszczalnej masie całkowitej:

-od 12 ton do 29 ton włącznie 2 718,00 zł.

-powyżej 29 ton 2 781,00 zł.

f) wyposażonego w cztery osie jezdne i więcej z innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

-od 12 ton do 29 ton włącznie 2 781,00 zł.

-powyżej 29 ton 2 889,00 zł.

 

 

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton stawka podatku wynosi 1.766,00

zł.

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

a) wyposażonego w dwie osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-od 12 ton do 31 ton włącznie 2.048,00 zł.

-powyżej 31 ton 2.138,00 zł.

b) wyposażonego w dwie osie jezdne z innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu

pojazdów:

-od 12 ton do 31 ton włącznie 2.239,00 zł.

-powyżej 31 ton do 36 ton włącznie 2.239,00 zł.

-powyżej 36 ton 2.889,00 zł.

c) wyposażonego w trzy osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-od 12 ton do 36 ton włącznie 2.138,00 zł.

-powyżej 36 ton do 40 ton włącznie 2.768,00 zł.

-powyżej 40 ton 2.830,00 zł.

d) wyposażonego w trzy osie jezdne z innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu

pojazdów:

-od 12 ton do 36 ton włącznie 2.138,00 zł.

-powyżej 36 ton do 40 ton włącznie 2.648,00 zł.

-powyżej 40 ton 2.659,61 zł.

 

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od

7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika

podatku rolnego 882,00 zł.

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą

równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez

podatnika podatku rolnego:

a) wyposażonej w jedną oś jezdną z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne o dopuszczalnej

masie całkowitej zespołu pojazdów:

-od 12 ton do 25 ton włącznie 943,00 zł.

-powyżej 25 ton 1008,00 zł.

b) wyposażonej w jedną oś jezdna z innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu

pojazdów:

-od 12 ton do 25 ton włącznie 1008,00 zł.

-powyżej 25 ton 1.198,00 zł.

c) wyposażonej w dwie osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne o dopuszczalnej

masie całkowitej zespołu pojazdów:

-od 12 ton do 33 ton włącznie 1.198,00 zł.

-powyżej 33 ton do 38 ton włącznie 1.405,00 zł.

-powyżej 38 ton 1.405,00 zł.

d) wyposażonej w dwie osie jezdne z innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu

 

pojazdów:

-od 12 ton do 33 ton włącznie 1580,00 zł.

-powyżej 33 ton do 36 ton włącznie 1.767,00 zł.

-powyżej 36 ton 2.080,00 zł.

 

 

e) wyposażonej w trzy osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne o dopuszczalnej

masie całkowitej zespołu pojazdów:

-od 12 ton do 38 ton włącznie 1.261,00 zł.

-powyżej 38 ton 1.262,00 zł.

f) wyposażonej w trzy osie jezdne z innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu

pojazdów:

-od 12 ton do 38 ton włącznie 1.330,00 zł.

-powyżej 38 ton 1.567,00 zł.

 

7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc1.764,00 zł.

 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.224,00 zł.

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLIII/350/10 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 pażdziernika 2010 roku

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok (Dz. Urz. Województwa

Zachodniopomorskiego Nr 119, poz. 2266).

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku oraz podlega ogłoszeniu poprzez

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach.

 

 

Przewodniczący Rady

Miejskiej

Krzysztof  Karolak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 21-11-2011 13:14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 21-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 21-11-2011 13:33:07