Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

2020 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Mieszkowic z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2020 roku 2020-01-09 14:16:35
dokument Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2020 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2020 rok 2020-01-16 07:40:28
dokument Zarządzenie Nr 3/2020 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2020 jednostek organizacyjnych Gminy Mieszkowice 2020-02-03 11:26:17
dokument Zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na czas VIII kadencji Rady Miejskiej w Mieszkowicach 2020-02-03 11:53:45
dokument Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez banki informacją o rozwiązywaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego po zmarłym mieszkańcu Gminy 2020-02-05 12:12:32
dokument Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Mieszkowic z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2020 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2020-02-12 07:26:05
dokument Zarządzenie Nr 7/2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych 2020-02-05 12:15:53
dokument Zarządzenie Nr 8/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację zadań publicznych na terenie Gminy Mieszkowice 2020-02-05 12:28:14
dokument Zarządzenie Nr 9/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2020 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice 2020-02-05 12:29:11
dokument Zarządzenie Nr 10/2020 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2020 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2020-02-11 13:44:56
dokument Zarządzenie Nr 11/2020 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2020 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2020-02-11 13:46:17
dokument Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2020 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2020-02-11 13:50:02
dokument Zarządzenie Nr 13/2020 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2020 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2020-02-11 13:52:09
dokument Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r 2020-02-19 14:03:18
dokument Zarządzenie Nr 15/2020 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2020-03-11 14:43:47
dokument Zarządzenie nr 16/2020 w sprawie pobierania opłat za dzierżawę części nieruchomości należących do Gminy Mieszkowice, a stanowiących drogi wewnętrzne 2020-02-20 13:35:09
dokument Zarządzenie Nr 17/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-03-11 14:45:21
dokument Zarządzenie Nr 18/2020 w sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2020-03-11 14:49:14
dokument Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2020 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2020-03-06 10:18:30
dokument Zarządzenie Nr 21/2020 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieszkowicach 2020-03-11 14:52:42
dokument Zarządzenie Nr 22/2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r 2020-03-05 09:47:57
dokument Zarzadzenie Nr 23/2020 Burmistrza Mieszkowic z dnia 10 marca 2020 r. w sparwie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2020 r. 2020-03-11 14:00:06
dokument Zarządzenie Nr 24/2020 w sprawie przedłużenia terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2020 roku 2020-04-02 08:31:39
dokument Zarządzenie Nr 25/2020 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2020 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jenostek organizacyjnych gminy 2020-04-09 14:27:38
dokument Zarządzenie Nr 26/2020 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2020 jednostek organizacyjnych Gminy Mieszkowice 2020-04-20 14:27:44
dokument Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Mieszkowic z dnia 23 kwietnia 2020r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2020-04-28 07:25:44
dokument Zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Mieszkowic z dnia 23 kwietnia 2020r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2020-04-28 07:28:52
dokument Zarządzenie Nr 29/2020 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2020 jednostek organizacyjnych Gminy Mieszkowice 2020-05-04 21:10:44
dokument Zarządzenie Nr 30/2020 w sprawie przedłużenia terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2020 roku 2020-04-30 07:56:36
dokument Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Mieszkowic z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2020 jednostek organizacyjnych Gminy Mieszkowice 2020-05-06 09:41:40
dokument Zarządzenie Nr 32/2020 w sprawie zawieszenia prowadzenia czynności windykacyjnych zobowiązań podatkowych 2020-05-28 11:09:07
dokument Zarządzenie Nr 33/2020 w sprawie: wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie 2020-05-28 11:14:26
dokument Zarządzenie Nr 34/2020 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielinie 2020-05-28 11:15:49
dokument Zarządzenie Nr 35/2020 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach 2020-05-28 11:43:08
dokument Zarządzenie Nr 36/2020 w sprawie: wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Młodych Ekologów w Czelinieora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach 2020-05-28 11:46:21
dokument Zarządzenie Nr 37/2020 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2020 2020-08-28 10:52:53
dokument Zarządzenie Nr 38/2020 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2020-05-12 14:22:06
dokument Zarządzenie Nr 39/2020 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2020-05-12 14:22:58
dokument Zarządzenie Nr 40/2020 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2020-05-12 14:23:52
dokument Zarządzenie Nr 41/2020 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2020-05-12 14:26:15
dokument Zarządzenie Nr 42/2020 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2020-05-12 14:27:00
dokument Zarządzenie Nr 43/2020 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2020-05-12 14:27:58
dokument Zarządzenie Nr 44/2020 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2020 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2020-05-21 07:24:33
dokument Zarządzenie Nr 45/2020 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 259/1, w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiący własność Gminy Mieszkowice 2020-05-28 11:49:05
dokument Zarządzenie Nr 46/2020 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2020 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2020-06-03 12:52:58
dokument Zarządzenie Nr 47/2020 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części dz nr 1186/18/5, w ob nr 5 miasta M-ce, stanowiący własność Gminy Mieszkowice 2020-07-15 22:09:06
dokument Zarządzenie Nr 48/2020 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w działce nr 118/11, w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice, stanowiący własność Gminy Mieszkowice 2020-07-15 22:10:16
dokument Zarządzenie Nr 49/2020 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części dz nr 1186/18/17, w ob nr 5 miasta M-ce, stanowiący własność Gminy Mieszkowice 2020-07-15 22:11:36
dokument Zarządzenie Nr 50/2020 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r 2020-06-05 20:47:51
dokument Zarządzenie Nr 51/2020 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2020 jednostek organizacyjnych Gminy Mieszkowice 2020-06-12 09:33:41
dokument Zarządzenie Nr 52/2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w celu przygotowania i przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r 2020-06-10 21:22:36
dokument Zarządzenie Nr 53/2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r 2020-06-15 15:00:56
dokument Zarządzenie Nr 54/2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w celu przygotowania i przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r 2020-06-17 07:27:42
dokument Zarządzenie Nr 55/2020 w sprawie ustanowienia operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r 2020-06-18 22:06:21
dokument Zarządzenie Nr 56/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2020 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice 2020-06-22 11:40:02
dokument Zarządzenie Nr 57/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach za rok 2019 2020-07-15 22:13:24
dokument Zarządzenie Nr 58/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej 2020-07-15 22:14:47
dokument Zarządzenie Nr 59/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieszkowicach za rok 2019 2020-07-15 22:15:51
dokument Zarządzenie Nr 60/2020 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2020 jednostek organizacyjnych Gminy Mieszkowice 2020-07-15 22:17:01
dokument Zarzadzenie Nr 61/2020 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2020 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych 2020-07-15 22:18:53
dokument Zarządzenie Nr 62/2020 w sprawie przyjęcia Planu rozwoju oświaty Gminy Mieszkowice w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych 2020-07-07 09:08:21
dokument Zarządzenie Nr 63b/2020 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2020 jednostek organizacyjnych Gminy Mieszkowice 2020-07-15 11:58:45
dokument Zarządzenie Nr 63a/2020 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 60/2020 Burmistrza Mieszkowic z dnia 24 czerwca 2020 r 2020-07-15 11:57:39
dokument Zarządzenie Nr 63/2020 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2020 jednostek organizacyjnych Gminy Mieszkowice 2020-07-08 08:16:22
dokument Zarządzenie Nr 64/2020 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. 2020-07-03 09:17:47
dokument Zarządzenie Nr 65/2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. 2020-07-03 09:19:14
dokument Zarządzenie Nr 66/2020 w sprawie ustanowienia operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. 2020-07-03 09:20:41
dokument Zarządzenie Nr 67/2020 w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice 2020-07-15 22:20:13
dokument Zarządzenie Nr 68/2020 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, w działce gruntu nr 392_4 2020-07-07 09:09:12
dokument Zarządzenie Nr 69/2020 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice położonej w obrębie nr 3 miasta Mieszkowice, w działce nr 45_/6 2020-07-07 09:10:18
dokument Zarządzenie Nr 70/2020 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice położonej w budynku nr 1B przy ulicy Janusza Korczaka wraz z jego udziałem do 495/10000 2020-07-07 09:11:38
dokument Zarządzenie Nr 71/2020 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice w budynku nr 1B przy ulicy Janusza Korczaka wraz z jego udziałem do 373/10000 2020-07-07 09:13:18
dokument Zarządzenie Nr 72/2020 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2020 jednostek organizacyjnych Gminy Mieszkowice 2020-07-15 22:21:27
dokument Zarządzenie Nr 73/2020 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części dz nr 91/1, w ob nr 4 miasta M-ce, stanowiący własność Gminy Mieszkowice 2020-07-15 22:24:01
dokument Zarządzenie Nr 74/2020 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 629, w obrębie nr 6 miasta Mieszkowice, stanowiący własność Gminy Mieszkowic 2020-08-28 10:54:04
dokument Zarządzenie Nr 75/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w celu przygotowania i przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r 2020-07-22 09:10:41
dokument Zarządzenie Nr 76/2020 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2020 jednostek organizacyjnych Gminy Mieszkowice 2020-07-23 09:29:40
dokument Zarządzenie Nr 77/2020 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2020-08-03 12:20:47
dokument Zarządzenie Nr 78/2020 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2020-08-03 15:03:06
dokument Zarządzenie Nr 79/2020 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2020 jednostek organizacyjnych Gminy Mieszkowice 2020-08-07 14:47:50
dokument Zarządzenie Nr 80/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-09-03 10:21:43
dokument Zarządzenie Nr 81/2020 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2020-08-11 14:31:19
dokument Zarządzenie Nr 82/2020 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2020-08-12 14:19:54
dokument Zarządzenie Nr 83/2020 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 32/2020 Burmistrza Mieszkowic z dnia 30 kwietnia 2020 r 2020-08-28 11:03:58
dokument Zarządzenie Nr 84/2020 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz procedur i zasad prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Mieszkowice 2020-08-28 11:09:23
dokument Zarządzenie Nr 85/2020 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2020 2020-08-28 11:10:40
dokument Zarządzenie Nr 86/2020 w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice 2020-08-28 11:12:25
dokument Zarządzenie Nr 87/2020 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej 2020-09-01 10:01:07
dokument Zarządzenie Nr 88/2020 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 119/2, w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice, stanowiący własność Gminy Mieszkowice 2020-09-10 19:28:45
dokument Zarządzenie Nr 89/2020 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 104/1, w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice, stanowiący własność Gminy Mieszkowice 2020-09-10 19:30:05
dokument Zarządzenie Nr 90/2020 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 62, w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice 2020-09-10 19:31:02
dokument Zarządzenie Nr 91/2020 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 42/10, w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiący własność Gminy Mieszkowice 2020-09-10 19:32:27
dokument Zarządzenie Nr 92/2020 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2020 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2020-09-07 20:01:37
dokument Zarządzenie Nr 93/2020 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy szczegółowej informacji o zmianach w planach finansowych wydatków zawartych w Uchwale nr XIV/132/2020 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2020 rok 2020-10-07 14:08:05
dokument Zarządzenie Nr 94/2020 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2020 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2020-10-07 14:08:56
dokument Zarządzenie Nr 95/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-10-28 20:34:22
dokument Zarządzenie Nr 96/2020 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 364_64, w obrębie Czelin, stanowiący własność Gminy Mieszkowice 2020-10-28 20:35:49
dokument Zarządzenie Nr 97/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok 2020-10-07 13:32:26
dokument Zarządzenie Nr 98/2020 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2020 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2020-10-14 12:38:06
dokument Zarządzenie Nr 99/2020 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2020 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2020-10-30 08:58:19
dokument Zarządzenie Nr 100/2020 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska 2020-10-29 10:12:00
dokument Zarządzenie Nr 101/2020 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska 2020-10-29 10:14:00
dokument Zarządzenie Nr 102/2020 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 125/1, w obrębie nr 3 miasta Mieszkowice, stanowiący własność Gminy 2020-10-28 20:36:56
dokument Zarządzenie Nr 103/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Mieszkowice 2020-10-28 20:38:18
dokument Zarządzenie Nr 104/2020 sprawie zmiany stron umowy dzierżawy 2020-10-28 20:39:47
dokument Zarządzenie Nr 105/2020 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie 2020-11-05 11:45:23
dokument Zarządzenie Nr 106/2020 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawia II w Zielinie 2020-11-05 11:46:17
dokument Zarządzenie Nr 107/2020 w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie nieruchomości innych niż drogi publiczne i drogi wewnętrzne należące do gminy Mieszkowice w celu umieszczenia na nieruchomości nowego urządzenia infrastruktury technicznej lub wymiany, modernizacji, przebudowy, remontu, awarii istniejącej infrastruktury technicznej 2020-11-05 11:48:56
dokument Zarządzenie Nr 108/2020 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2020 2020-11-05 11:51:05
dokument Zarządzenie Nr 109/2020 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy szczegółowej informacji o zmianach w planach finansowych wydatków zawartych w Uchwale nr XV/135/2020 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2020 rok 2020-11-10 07:54:37
dokument Zarządzenie Nr 110/2020 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020 2020-12-19 10:25:44
dokument Zarządzenie Nr 111/2020 w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice 2020-11-18 11:46:03
dokument Zarządzenie Nr 112/2020 Burmistrza Mieszkowic z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2020 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2020-11-24 20:33:00
dokument Zarządzenie Nr 113/2020 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 751/2, obręb Stare Łysogórki, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2020-11-26 15:00:21
dokument Zarządzenie Nr 114/2020 Burmistrza Mieszkowic z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe oraz program działania MGOK w Mieszkowicach 2020-12-02 10:12:30
dokument Zarządzenie Nr 115/2020 w sprawie powołania Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach 2020-12-02 10:11:31
dokument Zarządzenie Nr 116/2020 sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2020 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2020-12-04 14:49:33
dokument Zarządzenie Nr 117/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na czas VIII kadencji Rady Miejskiej w Mieszkowicach 2020-12-10 13:39:56
dokument Zarządzenie Nr 118/2020 zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2020 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2020-12-17 11:58:53
dokument Zarządzenie Nr 119/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działki 125/1 stanowiącej własność gminy Mieszkowice 2020-12-19 10:24:01
dokument Zarządzenie Nr 120/2020 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w cz. działki nr 628/9 o powierzchni 609 m2 położonej w obrębie nr 6 m-ta Mieszkowice stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2020-12-31 10:30:22
dokument Zarządzenie Nr 121/2020 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki gruntu 104/1/23 o powierzchni 443 m2 położonej w obrębie nr 2 m-ta Mieszkowice stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2020-12-31 10:33:41
dokument Zarządzenie Nr 122/2020 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy szczegółowej informacji o zmianach w planach finansowych wydatków zawartych w Uchwale nr XVII/140/2020 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2020 rok 2021-01-05 19:45:05
dokument Zarządzenie Nr 123/2020 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2020 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2021-01-08 07:47:30
dokument Zarządzenie Nr 124/2020 w sprawie przyjęcia wskaźników do ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice 2021-01-13 13:42:29