Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii

 

ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU USUNIĘCIA AWARII

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

(Dz. U.  2015 r., poz. 783 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2015,, poz.199 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

(Dz. U. z 2004 r., Nr 140, poz.1481 z późn. zm.),

 • Uchwał Nr XXI/158/2012 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego

 

 

 

  1. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 

 1. Zawiadomienie o zajęciu pasa drogowego w celu usunięcia awarii urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym drogi gminnej

 

 

 

WNIOSEK PONIŻEJ

 

 

 

 

 

II. OPŁATY:

 • Opłata za zajęcie pasa drogowego - ustalana jest jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego określonej uchwałą Nr XXI/158/2012 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego,

 • Opłacie skarbowej nie podlegają podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,

 • Zwalnia się z opłaty skarbowej zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,

 • Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, organizacje pożytku publicznego.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

NIEZWŁOCZNIE

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:


Urząd Miejski w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice

Sekretariat lub Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (symbol - GP)

II piętro, pokój 22
tel.: 91-414-52-76 wew. 126, e-mail: gp.drogi@mieszkowice.pl

 

 

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Mieszkowic w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. W tym przypadku termin dla strony do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia doręczenia jej odpowiedzi.

 

VI. UWAGI:


Zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego nie wymaga się w razie konieczności usunięcia awarii urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym drogi gminnej.

Po zlokalizowaniu awarii prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia o tym zarządcę drogi i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego. Zarządca drogi określa, w drodze decyzji administracyjnej, warunki zajęcia pasa drogowego oraz warunki jego przywrócenia do stanu poprzedniego, a także ustala wysokość opłaty.

Za wejście w pas drogowy bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenie ustalonego terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza karę pieniężną.

 

 

 

 

WNIOSEK PONIŻEJ

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zawiadomienie o zajęciu pasa drogowego w celu usunięcia awarii urządzeń infrastruktury technicznej.doc (DOC, 38.00Kb) 2011-12-01 14:35:37 572 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Borgul 01-12-2011 14:35:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 01-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 22-02-2019 14:45:47