Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 569/2014 w sprawie ogłoszenia otwartych konkurów ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2014 roku.

Zarządzenie Nr 569/2014
Burmistrza Mieszkowic
z dnia 17 stycznia 2014 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartych konkurów ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2014 roku.

Na podstawie art. 13 ust. 1 , 2 i 5  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211,  Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) postanawiam, co następuje:

 

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkury ofert na realizację w 2014  roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie:

wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych pod nazwą „Wspomaganie działalności służącej propagowaniu trzeźwości  i rozwiązywaniu problemów alkoholowych”.

2.Forma zlecenia  – wspieranie.

3. Zakres wsparcia:

-propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez organizację imprez i spotkań trzeźwościowych / maratony, rocznice, rekolekcje i pielgrzymki trzeźwościowe/,

- prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla osób uzależnionych i ich rodzin.

4. Kwota dotacji przeznaczona w projekcie uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na  2014 rok  na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach konkursu – 8 000,00 zł.

§ 2.1.  Ogłaszam otwarty konkury ofert na realizację w 2014  roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie:

upowszechniania i kultywowania dziedzictwa kulturowego na wsiach pod nazwą: „Propagowanie dziedzictwa kulturowego, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości”.

2. Forma zlecenia  – wspieranie.

3.  Zakres wsparcia:

- organizacja imprez i spotkań mających na celu krzewienie dziedzictwa kulturowego, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości,

- organizacja warsztatów rękodzielniczych,

- pokazy i prezentacja dorobku – organizacja wystaw,

- gromadzenie, utrzymanie izby pamiątek regionalnych.

4. Kwota dotacji przeznaczona w projekcie uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na  2014 rok  na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach konkursu – 7 000,00 zł.

§ 3. Przewiduję możliwość dzielenia kwoty dotacji pomiędzy kilku oferentów.

§ 4. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu na wspieranie realizacji zadań, o których mowa w § 1 i 2 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5.  Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu ds. Obsługi Organów Gminy i Współdziałania z Jednostkami Pożytku Publicznego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 17-01-2014 09:43:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 17-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 19-02-2021 10:11:47