Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

2022 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-01-05 21:08:43
dokument Zarządzenie Nr 2/2022 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-01-05 21:13:31
dokument Zarządzenie Nr 3/2022 w sprawie przyjęcia wskaźników do ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice 2022-01-12 14:41:32
dokument Zarządzenie Nr 4/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2022 roku 2022-01-12 14:09:03
dokument Zarządzenie Nr 5/2022 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2022 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2022 rok. 2022-01-19 07:11:50
dokument Zarządzenie Nr 6/2022 w sprawie dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2022 2022-01-19 07:13:15
dokument Zarządzenie Nr 7/2022 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych 2022-01-25 13:43:08
dokument Zarządzenie Nr 8/2022 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców kierowników jednostek budż. Gminy Mieszkowice 2022-01-26 13:46:49
dokument Zarządzenie Nr 9/2022 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy szczegółowej informacji o zmianach w planach finansowych wydatków zawartych w Uchwale nr XXVII/222/2022 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2022 rok 2022-02-03 22:12:53
dokument Zarządzenie Nr 10/2022 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2022 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2022-02-03 22:14:17
dokument Zarządzenie Nr 11/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-02-01 07:17:19
dokument Zarządzenie nr 12a/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach (polityki) rachunkowości (do Zarządzenia nr 10/2018 z dnia 20.12.2018) 2022-09-05 10:48:06
dokument Zarządzenie Nr 12/2022 w sprawie aktualizacji stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych 2022-02-01 22:19:53
dokument Zarządzenie Nr 13/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2022-2030 2022-02-22 09:53:48
dokument Zarządzenie Nr 14/2022 w sprawie oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-02-10 12:39:33
dokument Zarządzenie Nr 15/2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2022 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice 2022-02-10 13:32:24
dokument Zarządzenie Nr 16/2022 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenie prawa do dodatku osłonowego i do jego przyznawania , w tym do wydawania w tych sprawach informacji 2022-02-14 20:13:11
dokument Zarządzenie Nr 17/2022 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenie prawa do dodatku osłonowego i do jego przyznawania , w tym do wydawania w tych sprawach informacji 2022-02-14 20:14:10
dokument Zarządzenie Nr 18/2022 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenie prawa do dodatku osłonowego i do jego przyznawania , w tym do wydawania w tych sprawach informacji 2022-02-14 20:15:00
dokument Zarządzenie Nr 19/2022 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenie prawa do dodatku osłonowego i do jego przyznawania , w tym do wydawania w tych sprawach informacji 2022-02-14 20:15:39
dokument Zarządzenie Nr 20/2022 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2022 jednostek organizacyjnych gminy 2022-02-14 20:16:51
dokument Zarządzenie Nr 21/2022 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2022 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2022-02-11 14:55:07
dokument Zarządzenie Nr 22/2022 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2022 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2022-02-11 14:56:04
dokument Zarządzenie Nr 23/2022 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2022 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2022-02-11 14:57:04
dokument Zarządzenie Nr 24/2022 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2022 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2022-02-11 14:58:08
dokument Zarządzenie Nr 25/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-02-17 12:00:25
dokument Zarządzenie Nr 26/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-02-17 12:01:30
dokument Zarządzenie Nr 27/2022 w sprawie oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-02-23 09:26:47
dokument Zarządzenie Nr 28/2022 w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Mieszkowice 2022-02-23 08:42:56
dokument Zarządzenie Nr 29/2022 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-02-28 11:29:02
dokument Zarządzenie Nr 30/2022 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2022 jednostek organizacyjnych gminy 2022-03-28 10:48:37
dokument Zarządzenie Nr 31/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2022 Burmistrza Mieszkowic z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-03-02 12:05:23
dokument Zarządzenie Nr 32/2022 sprawie powołania komisji przetargowej 2022-03-28 10:50:09
dokument Zarządzenie Nr 33/2022 w sprawie wydzierżawienia boksów garażowych znajdujących się w budynku nr 983 na działce nr 122 położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice 2022-03-28 10:52:50
dokument Zarządzenie Nr 34/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-03-09 15:01:06
dokument Zarządzenie Nr 35/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-03-09 15:00:12
dokument Zarządzenie Nr 36/2022 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2022-03-09 12:15:04
dokument Zarządzenie Nr 36a/2022 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2022 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-03-25 07:41:28
dokument Zarządzenie Nr 37/2022 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2022 2022-03-18 12:34:12
dokument Zarządzenie Nr 38/2022 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2022 2022-03-23 11:06:56
dokument Zarządzenie Nr 39/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-03-17 14:35:38
dokument Zarządzenie Nr 40/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-03-17 14:36:35
dokument Zarządzenie Nr 41/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach 2022-03-23 11:09:04
dokument Zarządzenie Nr 42/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach 2022-03-23 11:10:21
dokument Zarządzenie Nr 43/2022 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2022 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2022-03-29 11:30:59
dokument Zarządzenie Nr 44/2022 w sprawie upoważnienia Wandy Mazur kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny , a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-03-28 10:54:17
dokument Zarządzenie Nr 45/2022 w sprawie upoważnienia Danuty Jasińskiej specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-03-28 10:55:56
dokument Zarządzenie Nr 46/2022 w sprawie upoważnienia Anety Mastalerz specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polski jest uznawany za legalny 2022-03-28 11:07:37
dokument Zarządzenie Nr 47/2022 w sprawie upoważnienia Agnieszki Krukowskiej starszego pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polski jest uznawany za legalny 2022-03-28 11:08:23
dokument Zarządzenie Nr 48/2022 w sprawie upoważnienia Justyny Białej pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polski jest uznawany za legalny 2022-03-28 11:09:54
dokument Zarządzenie Nr 49/2022 w sprawie oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-04-06 14:49:41
dokument Zarządzenie Nr 50/2022 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2022 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2022-04-06 14:52:31
dokument Zarządzenie Nr 51/2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach 2022-04-06 11:52:15
dokument Zarządzenie Nr 52/2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach 2022-04-06 11:58:18
dokument Zarządzenie Nr 53/2022 w sprawie określenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 złotych 2022-04-12 14:58:19
dokument Zarządzenie Nr 54/2022 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2022-04-08 20:25:49
dokument Zarządzenie Nr 52a/2022 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2022 roku, ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-06-14 12:17:16
dokument Zarządzenie Nr 55/2022 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-04-13 10:53:49
dokument Zarządzenie Nr 56/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zad. publ. w 2022 r. 2022-04-13 11:01:34
dokument Zarządzenie 57/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-04-14 13:12:55
dokument Zarządzenie 58/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-04-14 13:13:40
dokument Zarządzenie 59/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-04-14 13:14:26
dokument Zarządzenie 60/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-04-14 13:15:15
dokument Zarządzenie 61/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-04-14 13:16:15
dokument Zarządzenie Nr 62/2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach 2022-04-14 08:44:21
dokument Zarządzenie Nr 63/2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach 2022-04-14 08:44:59
dokument Zarządzenie Nr 64/2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach 2022-04-14 08:45:41
dokument Zarządzenie Nr 65/2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach 2022-04-14 08:46:53
dokument Zarządzenie Nr 66/2022 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2022 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2022-04-26 12:55:41
dokument Zarządzenie Nr 67/2022 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2022-04-21 09:21:51
dokument Zarządzenie Nr 68/2022 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2022 2022-04-21 14:36:54
dokument Zarządzenie Nr 69/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-04-25 14:10:25
dokument Zarządzenie Nr 70/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-04-25 12:54:59
dokument Zarządzenie Nr 71/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-04-25 12:56:46
dokument Zarządzenie Nr 72/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-04-25 12:57:31
dokument Zarządzenie Nr 73/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-04-25 12:58:59
dokument Zarządzenie Nr 74/2022 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2022 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2022-05-04 14:10:42
dokument Zarządzenie Nr 75/2022 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2022-04-26 14:48:50
dokument Zarządzenie Nr 76/2022 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2022 roku, ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-06-14 12:18:37
dokument Zarządzenie Nr 77A/2022 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2022 2022-06-14 12:29:34
dokument Zarządzenie Nr 77/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2022-2030 2022-06-14 12:28:41
dokument Zarządzenie Nr 78/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-05-10 21:31:51
dokument Zarządzenie Nr 79/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Mieszkowice 2022-05-10 21:33:34
dokument Zarządzenie Nr 80/2022 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2022-05-16 22:46:04
dokument Zarządzenie Nr 81/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-05-19 07:13:43
dokument Zarządzenie Nr 82/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-05-19 07:15:29
dokument Zarządzenie Nr 83/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-05-19 07:16:31
dokument Zarządzenie Nr 84/2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2022 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice 2022-06-02 10:41:15
dokument Zarządzenie Nr 85/2022 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2022 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych 2022-05-19 14:32:58
dokument Zarządzenie Nr 86/2022 w sprawie ustalenia "Regulaminu finansowania usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" 2022-06-01 14:46:36
dokument Zarządzenie Nr 87/2022 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2022 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2022-06-14 12:19:36
dokument Zarządzenie Nr 88/2022 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy szczegółowej informacji o zmianach w planach finansowych wydatków zawartych w Uchwale nr XXXI/251/2022 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2022 rok 2022-06-14 12:20:37
dokument Zarządzenie Nr 89/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-06-15 08:46:15
dokument Zarządzenie Nr 90/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-06-15 08:47:07
dokument Zarządzenie Nr 91/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-06-15 08:49:47
dokument Zarządzenie Nr 92/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-06-15 08:52:09
dokument Zarządzenie Nr 93/2022 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2022 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2022-07-12 08:36:51
dokument Zarządzenie Nr 94/2022 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-06-23 08:35:41
dokument Zarządzenie Nr 95/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury: Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach za rok 2021 2022-07-12 08:38:14
dokument Zarządzenie Nr 96/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury: Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach za rok 2021 2022-07-12 08:39:09
dokument Zarządzenie Nr 97/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury: Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieszkowicach za rok 2021 2022-07-12 08:40:22
dokument Zarządzenie Nr 98/2022 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2022 2022-07-12 08:41:24
dokument Zarządzenie Nr 99/2022 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2022 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2022-07-12 08:42:13
dokument Zarządzenie Nr 100/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-07-11 09:22:47
dokument Zarządzenie Nr 101/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-07-15 08:17:41
dokument Zarządzenie Nr 102/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-07-15 08:18:30
dokument Zarządzenie Nr 103/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-07-15 08:19:22
dokument Zarządzenie Nr 104/2022 Zarządzenie Nr 103_2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-07-15 08:20:08
dokument Zarządzenie Nr 105/2022 w sprawie oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-07-15 08:21:10
dokument Zarządzenie Nr 106/2022 w sprawie oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-07-15 08:32:38
dokument Zarządzenie Nr 107/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-07-15 08:36:44
dokument Zarządzenie Nr 108/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-07-15 08:37:37
dokument Zarządzenie Nr 109/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-07-15 08:38:25
dokument Zarządzenie Nr 110/2022 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy szczegółowej informacji o zmianach w planach finansowych wydatków zawartych w Uchwale nr XXXII/264/2022 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2022 rok 2022-08-05 12:58:41
dokument Zarządzenie Nr 111/2022 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2022-07-21 15:18:54
dokument Zarządzenie Nr 112/2022 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2022-07-21 15:20:17
dokument Zarządzenie Nr 113/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-07-28 12:16:39
dokument Zarządzenie Nr 114/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-07-28 12:17:31
dokument Zarządzenie Nr 115/2022 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2022 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2022-08-05 13:00:06
dokument Zarządzenie Nr 116/2022 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2022 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2022-08-24 10:26:11
dokument Zarządzenie Nr 117/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice 2022-08-24 10:27:18
dokument Zarządzenie Nr 118/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia wskaźników do ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice 2022-08-30 13:32:13
dokument Zarządzenie Nr 119/2022 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2023 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej 2022-08-30 14:59:55
dokument Zarządzenie Nr 120/2022 w sprawie dowozu uczniów i dzieci do szkół podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice, wobec których Gmina Mieszkowice nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 2022-09-13 13:42:53
dokument Zarządzenie Nr 121/2022 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2022 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2022-09-06 12:52:40
dokument Zarządzenie Nr 122/2022 w sprawie upoważnienia specjalisty do spraw świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego 2022-09-21 12:58:53
dokument Zarządzenie Nr 123/2022 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego 2022-09-21 13:00:05
dokument Zarządzenie Nr 124/2022 w sprawie upoważnienia specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego 2022-09-21 13:01:35
dokument Zarządzenie Nr 125/2022 w sprawie upoważnienia specjalisty do spraw dodatków mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego 2022-09-21 13:05:40
dokument Zarządzenie Nr 126/2022 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2022-09-09 10:31:25
dokument Zarządzenie Nr 127/2022 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-09-09 10:32:29
dokument Zarządzenie Nr 128/2022 w sprawie oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-09-12 22:52:32
dokument Zarządzenie Nr 129/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-09-12 22:51:30
dokument Zarządzenie Nr 130/2022 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2022-09-12 22:54:01
dokument Zarządzenie Nr 132/2022 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach 2022-09-21 13:08:09