Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI (116) 2012 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowanej przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach

Uchwała Nr XVI (116) 2012

Rady Miejskiej w Mieszkowicach

z dnia 22 marca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowanej przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;  z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146; z 2010r. Nr 106, poz. 675; z 2010r. Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 24 ust. 1,ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858; z 2007r. Nr 147, poz. 1033; z 2009r. Nr 18, poz. 97; z 2010r. Nr 47, poz. 278; z 2010r. Nr 238, poz. 1578)

Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

§1.1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Mieszkowice, które będą stosowane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mieszkowicach w następujących wysokościach:

1)    woda – odbiorcy indywidualni i przemysłowi – 3,89 zł/m3 brutto

2)    ścieki – dostawcy  indywidualni i przemysłowi – 4,83 zł/m3 brutto

3)    ścieki – dostawcy indywidualni i przemysłowi w m. Stare Łysogórki – 15,63 zł/m3 brutto

2. Celem zmniejszenia ceny za dostawę ścieków w miejscowości Stare Łysogórki ustala się dla    grupy taryfowej dostawców indywidualnych dopłaty z budżetu gminy w wysokości 10,80 zł do 1m3 ścieków.

3. Dopłata określona w §1 ust. 2 będzie obowiązywać w okresie

    od 10 maja 2012 r. do 9 maja 2013 r.

     Dopłata następuje do cen brutto.

§2. Upoważnia się Burmistrza Mieszkowic do ustalenia sposobu wnoszenia i rozliczania dopłat.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 10 maja 2012 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Borgul 29-03-2012 13:32:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dawid Borgul 29-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Borgul 29-03-2012 13:32:06