Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI (117) 2012 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie

Uchwała Nr XVI (117) 2012

Rady Miejskiej w Mieszkowicach

z dnia 22 marca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;  z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146; z 2010r. Nr 106, poz. 675; z 2010r. Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 24 ust. 1, ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858; z 2007r. Nr 147, poz. 1033; z 2009r. Nr 18, poz. 97; z 2010r. Nr 47, poz. 278; z 2010r. Nr 238, poz. 1578)

Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

§1.Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych, przemysłu, pozaprzemysłowych odbiorców usług, publicznych studni, zdrojów ulicznych, fontann i na cele przeciwpożarowe na terenie gminy Mieszkowice w wysokości 3,68 zł/m3 brutto oraz stawki opłat abonamentowych dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza głównego 2,70 zł/miesiąc brutto, wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym 2,15 zł/miesiąc brutto i wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 2,50 zł/miesiąc brutto; która będzie stosowana przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 10 maja 2012 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Borgul 29-03-2012 13:32:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dawid Borgul 29-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Borgul 29-03-2012 13:32:58