Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 430 /2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2013 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr  430 /2013
Burmistrza Mieszkowic
z dnia  21  lutego 2013 roku

 

w sprawie zlecenia w formie wsparcia  organizacji pozarządowej realizacji w 2013 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

 

            Na podstawie art. 11 ust.1 pkt 2 i art.  15 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536ze zm./ po rozpatrzeniu złożonej oferty w trybie ogłoszonego otwartego konkursu ofert ,   zapoznaniu się z informacją dotyczącą rzetelności i terminowości rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadania w roku poprzednim, oraz oceną dokonaną przez Komisję Konkursową,  postanawiam:

§ 1. 1.Ocenić pozytywnie:

1/  możliwość realizacji w 2013 roku przez Klub Piłkarski „  Odra Czelin " w Czelinie  zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „ Upowszechnianie kultury fizycznej” obejmującego:  

- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz podnoszenie ich sprawności

  fizycznej/ organizacja i udział w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez PZPN,  

   oraz organizacja i udział w zawodach innych dyscyplin sportowych/,

- prowadzenie szkolenia zawodników drużyn piłkarskich poprzez treningi, mecze sparingowe,

- organizacja otwartych imprez sportowych dla mieszkańców/ turnieje piłkarskie dla dzieci i dorosłych/,  

2/ sporządzoną przez organizację kalkulację kosztów zadania w tym udział własny,

3/ proponowaną jakość wykonania zadania poprzez doświadczonych nieetatowych członków   

    zarządu.

 

2. Udzielić dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w wysokości 12 000,00 zł słownie: trzynaście tysięcy złotych  00/100,  w dwóch transzach, w okresie do:

1/ 15 marca 2013 roku- I transza

2/ 15 sierpnia 2013 roku- II transza.

 

§ 2. Dotacja przekazana zostanie po zawarciu pisemnej umowy z podmiotem, o którym mowa w § 1 w dwóch  transzach na wyodrębniony rachunek bankowy wskazany przez organizację w ofercie jako rachunek dotacji. Szczegółowe warunki umowy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania/ Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25/. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Obsługi Organów Gminy i Współdziałania z Jednostkami Pożytku Publicznego, oraz Głównej Księgowej Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 27-02-2013 09:32:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 27-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 11-03-2013 10:41:19