Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 438/13 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2013.

Zarządzenie Nr 438/13
Burmistrza Mieszkowic
z dnia 4 marca 2013 r.

 

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2013

Na podstawie § 6, 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach  organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46,poz.430) zarządzam, co następuje:

§1. Biorąc pod uwagę wnioski złożone przez dyrektorów szkół  oraz w porozumieniu
z dyrektorami ustalam

1.      Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli:

1)     Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli (czesne) w wysokości  19 724,00 zł.

2)     Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria, szkolenia rad pedagogicznych i konferencje szkoleniowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki oraz nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w wysokości 10 446,00 zł.

3)     Koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w rożnych formach doskonalenia zawodowego a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje w wysokości 7 330,00 zł.

4)     Organizację form doskonalenia  w tym w szczególności szkoleń, seminariów
i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze  w wysokości 3 300,00 zł.

2. Środki na dofinansowanie doskonalenia w 2013 roku pozostają w dyspozycji dyrektorów szkół.

3. Specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane w ramach studiów magisterskich, licencjackich podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych:

1)     Organizacja i zarządzanie oświatą - do 100 %,

2)     Terapia i diagnoza pedagogiczna - do 100 %,

3)     Logopedia - do 100 %,

4)     Surdopedagogika - do 100 %,

5)     Pozostałe studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, kursy kwalifikacyjne dające kwalifikacje do nauczania przedmiotów wynikające z braków kadrowych - do 100 % opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli (czesne)  ale nie więcej niż 4 000 zł w roku kalendarzowym.

§2.1. Wnioski o dofinansowanie opłat, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, nauczyciele składają terminie do 10 grudnia do dyrektorów szkół. W ciągu 5 dni dyrektorzy zaakceptowane wnioski przekazują do Zespołu Obsługi Szkół .

2.        Do wniosku o którym mowa w pkt1 należy dołączyć zaświadczenie o wysokości opłat za kształcenie oraz oryginał dowodu opłaty poniesionej z tego tytułu.

3.        Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 dotyczą również wszystkich realizowanych dotychczas umów o kształcenie pracownika w formach pozaszkolnych.

§3. Wzór umowy z pracownikiem stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§4. Wzór planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego  oraz sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§5. Zobowiązuje się dyrektorów do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszego zarządzenia.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik Nr 1.pdf (PDF, 38KB) 2013-05-16 14:39:55 371 razy
2 Załącznik Nr 2.pdf (PDF, 31KB) 2013-05-16 14:39:55 356 razy
3 Załącznik Nr 3.pdf (PDF, 37KB) 2013-05-16 14:39:55 366 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 16-05-2013 14:34:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 16-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 16-05-2013 14:39:55