Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 561/2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 561/2013
Burmistrza Mieszkowic
z dnia 31 grudnia 2013 roku

 

w sprawie zlecenia w formie wsparcia  organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku  zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

            Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 15 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536  ze zm.) po rozpatrzeniu złożonej oferty w trybie ogłoszonego otwartego konkursu ofert, zapoznaniu się z informacją dotyczącą rzetelności i terminowości rozliczenia środków otrzymanych na realizacje zdania w roku poprzednim, oraz oceną dokonaną przez Komisję Konkursową, postanawiam:

§ 1. 1.Ocenić pozytywnie:

1/  możliwość realizacji w 2014 roku przez Ludowy Zespół Sportowy „ Zjednoczeni”  w Kurzycku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „ Upowszechnianie  kultury fizycznej" obejmującego:  

1/ organizację otwartych imprez sportowych dla mieszkańców /turnieje piłkarskie dla dzieci i dorosłych/,

2/ organizację i udział zespołów sportowych w rozgrywkach piłkarskich organizowanych w ramach ZZPN,

- organizację i udział w zawodach innych dyscyplin sportowych,

- prowadzenie szkolenia zawodników poprzez organizację treningów oraz udział i organizację rozgrywek sparingowych,

- doposażenie zespołów sportowych w stroje i sprzęt sportowy oraz utrzymanie obiektów sportowych wykorzystywanych do prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej.

2. Udzielić dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.„Upowszechnianie kultury fizycznej" w wysokości 21 000,00 zł słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych  00/100,  w dwóch transzach,  w okresie do:

1/ 20 stycznia  2014 roku- I transza

2/ 15 sierpnia 2014 roku- II transza.

§ 2. Dotacja przekazana zostanie po zawarciu pisemnej umowy z podmiotem, o którym mowa w § 1 w dwóch  transzach na wyodrębniony rachunek bankowy wskazany przez organizację    w ofercie jako rachunek dotacji. Szczegółowe warunki umowy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania/ Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25/. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Obsługi Organów Gminy i Współdziałania z Jednostkami Pożytku Publicznego, oraz Głównej Księgowej Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz

Andrzej Salwa

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 03-01-2014 07:46:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 03-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 03-01-2014 07:46:28