Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 120/2011

 

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 120/2011

 B U R M I S T R Z A M I E S Z K O W I C

z dnia 25 maja 2011 r.

 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1041, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Nr 216, poz. 1584; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 223, poz.1458, Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113) w związku z § 6 ust. 2 pkt 6 Uchwały Nr XX/157/08 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mieszkowice (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz.1666) – postanawiam, co następuje:

 § 1. Przeznaczam do wydzierżawienia pod uprawy rolne niżej wymienioną nieruchomość:

 - działka gruntu nr 1186/23 o powierzchni 0,9823 ha, położona w obrębie nr 5 m-ta

   Mieszkowice

Kl.- RIIIa - 0,9823 ha

 § 2. Ustalam następujący tryb i warunki dzierżawy, o której mowa w § 1:

 1) tryb wyłonienia dzierżawcy - przetarg ustny nieograniczony

 2) okres zawarcia umowy - na czas nieoznaczony

3) wyjściowa stawka czynszu w skali rocznej – równowartość 2,65 dt pszenicy

 4) zasady aktualizacji stawki czynszu – stawka czynszu jest aktualizowana dwukrotnie

     w ciągu roku za pierwsze i drugie półrocze.

 § 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej.

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Czesława Podwińska 27-05-2011 13:06:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Czesława Podwińska 25-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 02-08-2011 13:35:46