Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 202/2011 W sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta Mieszkowice


Zarządzenie Nr 202/2011
Burmistrza Miasta Mieszkowic
z dnia 23 listopada 2011 r.

W sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta MieszkowiceNa podstawie art.4 ust. 5 i art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1890 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
Przeprowadza się w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach inwentaryzację za 2011 rok:
1) środków pieniężnych na rachunkach bankowych, kredytów bankowych i pożyczek poprzez uzyskanie potwierdzenia prawidłowo wykazanego w księgach rachunkowych stanu aktywów i pasywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic – wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r
2) należności, z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, własnych składników majątkowych powierzonych innym kontrahentom – poprzez uzyskanie potwierdzenia prawidłowo wykazanego w księgach rachunkowych stanu aktywów i pasywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic – wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.
3) należności spornych i wątpliwych, rozrachunków z pracownikami, rozrachunków publicznoprawnych i innych nie wymienionych wyżej aktywów i pasywów, w tym: grunty, wartości niematerialne i prawne, inwestycje rozpoczęte – w formie porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości – wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.
4) zapasów magazynowych – paliwa poprzez dokonanie spisu z natury, wyceny stwierdzonych ilości, porównuje ustalonych wartości z danymi z ksiąg rachunkowych oraz ustalenie, wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.
5) druków ścisłego zarachowania poprzez dokonanie spisu z natury, porównanie danych z danymi wynikającymi z ewidencji ilościowej oraz ustalenie, wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

6) pozostałych środków trwałych poprzez dokonanie spisu z natury, drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników – wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

§ 2

1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuje się odrębne komisje inwentaryzacyjne
a) skład komisji inwentaryzacyjnej pozostałych środków trwałych Urzędu Miejskiego :
1. Przewodniczący komisji – Ewelina Pieńkowska
2. Członek komisji - Katarzyna Kuziara
3. Członek komisji - Ryszard Niedźwiecki
b) skład komisji OSP w Zielinie:
1. Przewodniczący komisji – Adam Cybort
2. Członek komisji – Ryszard Niedźwiecki
3. Członek komisji – Zenon Binięda
c) skład komisji OSP w Mieszkowicach:
1. Przewodniczący komisji – Adam Cybort
2. Członek komisji – Ryszard Niedźwiecki
3. Członek komisji – Roman Chodyniecki
d) skład komisji OSP w Goszkowie:
1. Przewodniczący komisji - Adam Cybort
2. Członek komisji – Ryszard Niedźwiecki
3. Członek komisji – Zygmunt Jacków
e) skład komisji OSP w Troszynie:
1. Przewodniczący komisji - Adam Cybort
2. Członek komisji – Ryszard Niedźwiecki
3. Członek komisji – Jerzy Trzepióra
f) skład komisji OSP w Starych Łysogórkach:
1. Przewodniczący komisji – Adam Cybort
2. Członek komisji – Ryszard Niedźwiecki
3. Członek komisji – Sławomir Dwużnik
g) skład komisji OSP w Kłosowie:
1. Przewodniczący komisji – Adam Cybort
2.Członek komisji – Ryszard Niedźwiecki
3.Członek komisji – Zdzisław Mazur
h) skład komisji w świetlicach wiejskich i środowiskowych:
1.Przewodniczący komisji – Ewelina Pieńkowska
2.Członek komisji - Katarzyna Kuziara
3.Członek komisji - Ryszard Niedźwiecki
§3
1. Komisje dokonują inwentaryzacji w obecności osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone składniki majątku i inne aktywa i pasywa.
2. Komisje spisowe sporządzają sprawozdanie z przeprowadzonej inwentaryzacji w terminie 7 dni od dnia zakończenia inwentaryzacji określonego pola spisowego.
3. Komisje inwentaryzacyjne, o których mowa w § 3, sporządzają sprawozdania z przebiegu i wyniku inwentaryzacji w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r.
§4
1. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji powinny być właściwie udokumentowane ( arkuszami spisu, zestawieniem zbiorczym, protokołem rozliczenia) i powiązane bezpośrednio z zapisami w księgach rachunkowych.
2. Ujawnione różnice pomiędzy stanem rzeczywistym i księgowym powinny być wyjaśnione i rozliczone w księgach rachunkowych 2011 r.
3. Ostateczny termin zakończenia inwentaryzacji ustala się na dzień 15 stycznia 2012 r.

§5
Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnych.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 01-12-2011 11:23:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 01-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 01-12-2011 11:23:08