Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

2013 rok

LP.Numer i tytuł uchwały.Publikacja.Uwagi
1UCHWAŁA NR XXIII/172/2012 z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2013.Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 23.01.2013 poz. 362
 

2

Uchwała nr XXIII/176/2012 z dnia 20.12.2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy MieszkowiceDz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 19.02.2013 poz. 887
 
3Uchwała Nr XXIII/179/2012 z dnia. 20.12.2012 r. w sprawie zmiany regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli.Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 26.03.2013 poz. 294
 
4Uchwała Nr XXIV/187/2013 z dnia 24.01.2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu 0środka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach.Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 19.02.2013 poz. 889
 
5UCHWAŁA Nr XXV/191/2013 z dnia 28.02.2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie ustalenia stawek podatku od nieuchomościDz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 21.01.2013 poz. 1301
 
6UCHWAŁA Nr XXVI/200/2013r. Rady Miejskiej w Mieszkowice z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/176/2012 z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieszkowice.Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 26.03.2013
 
7UCHWAŁA NR XXVI/201/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłatyDz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 26.03.2013
 
8UCHWAŁA NR XXVI/202/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiDz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 26.03.2013
 
9UCHWAŁA NR XXVI/203/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomościDz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 26.03.2013
 
10Uchwała Nr XXVII/212/2013 sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 24.05.2013 poz. 2086
 
11UCHWAŁA NR XXVII/213/2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiDz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 20.05.2013 poz. 2053
 
12UCHWAŁA NR XXVII/214/2013 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych na terenie Gminy MieszkowiceDz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 20.05.2013 poz. 2054
 
13Uchwała Nr XXVIII/218/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieliDz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 24.06.2013 poz. 2448
 
14Uchwała Nr XXIX/223/2013 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy MieszkowiceDz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 25.06.2013 poz. 2476
 
15Uchwała Nr XXX/237/2013 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieliDz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 28.08.2013 poz. 3028
 
16Uchwała Nr XXX/238/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy MieszkowiceDz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 27.09.2013 poz. 3127
 
17Uchwała Nr XXXI/241/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. MieszkowiceDz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 07.11.2013 poz. 3713
 
18Uchwała Nr XXXI/242/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok  
19Uchwała Nr XXXI/244/2013 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy MieszkowiceDz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 16.10.2013 poz. 3326
 
20Uchwała Nr XXXI/245/2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałychDz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 16.10.2013 poz. 3327
 
21Uchwała Nr XXXI/246/2013 w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru.  
22Uchwała Nr XXXI/249/2013 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice  
23Uchwała Nr XXXI/250/2013 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice  
24Uchwała Nr XXXI/251/2013 w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin.  
    

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 23-04-2013 08:44:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 23-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 02-12-2013 14:50:26