Zarządzenia 2014

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ZARZĄDZENIE Nr 686/2014 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2014-12-02 14:45:06
ZARZĄDZENIE Nr 683/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2014-11-23 13:49:22
Zarządzenie Nr 679/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. 2014-11-07 13:04:19
ZARZĄDZENIE Nr 676 /2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2014-11-03 08:12:20
Zarządzenie Nr K_13_2014 w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2014 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2014-10-30 13:34:58
Zarządzenie Nr 672/2014 w sprawie ustanowienia operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji wyborczych. 2014-10-21 15:08:53
ZARZĄDZENIE Nr 670/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2014-10-17 11:56:57
Zarządzenie Burmistrza Nr 669/2014 Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2014-10-16 14:30:49
Zarządzenie NR 668/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 10 października 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 2014-10-17 13:32:43
Zarządzenie Nr 653/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. 2014-08-21 13:08:40
Zarządzenie 659/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie Troszyn w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-09-02 11:37:11
ZARZĄDZENIE NR 658/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. 2014-09-02 10:32:40
Zarządzenie Nr 657/2014 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2015 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. 2014-09-03 08:31:04
Zarządzenie Nr 652/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. 2014-08-20 08:24:29
Zarządzenie Nr 651/2014 zmieniające w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. 2014-09-01 10:43:42
ZARZĄDZENIE Nr 650/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2014-08-06 13:46:18
Zarządzenie Nr 649/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 2014-08-03 22:43:55
Zarządzenie Nr 648/2014 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie. 2014-08-01 09:43:44
Zarządzenie Nr 647/2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 2014-08-01 09:40:43
Zarządzenie Nr 646/2014 w sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków 2014-08-03 22:43:14
ZARZĄDZENIE Nr 645/2014 w sprawie powierzenia komisji przetargowej prowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice. 2014-07-10 14:06:21
Zarządzenie Nr 644/2014 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice. 2014-08-03 22:42:46
Zarządzenie Nr 643/2014 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2014-08-03 22:42:14
Zarządzenie Nr 642/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. 2014-08-03 22:41:40
Zarządzenie Nr 641/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok. 2014-08-03 22:40:15
Zarządzenie Nr 640/2014 w sprawie upoważnienia do ustalania uprawnień wynikających z realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji, postanowień 2014-08-03 22:39:38
Zarządzenie Nr 639/2014 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz do wydawania w tych sprawach decyzji, postanowień i zaświadczeń. 2014-08-03 22:39:05
Zarządzenie Burmistrza Nr 638/2014 w sprawie wydzierżawienia udziału w nieruchomości zabudowanej, stanowiącego własność Gminy Mieszkowice w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2014-07-01 07:53:49
Zarządzenie Nr 637/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. 2014-08-03 22:38:32
Zarządzenie Nr 636/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok. 2014-08-03 22:36:36
ZARZĄDZENIE Nr 635/2014 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2014-06-04 07:37:32
ZARZĄDZENIE Nr 634/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2014-05-30 09:17:28
Zarządzenie Burmistrza Nr 633/2014w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w obrębie nr 4 m-ta Mieszkowice pod działalność handlową i gastronomiczną w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-05-29 10:21:11
Zarządzenie Nr 632/2014 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. 2014-08-03 22:36:05
ZARZĄDZENIE Nr 631/2014 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2014-05-23 08:43:27
Zarządzenie Nr 630/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. 2014-08-03 22:32:30
ZARZĄDZENIE Nr 629/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2014-05-20 20:42:49
Zarządzenie Nr 628/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-08-03 22:32:07
Zarządzenie Nr 627/2014 w sprawie aktualizacji stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych. 2014-08-03 22:31:40
Zarządzenie Burmistrza Nr 626/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Mieszkowice 2014-05-20 13:05:25
Zarządzenie Burmistrza Nr 625/2014 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki gruntu nr 74/5 obręb Troszyn 2014-05-20 12:45:55
Zarządzenie Burmistrza Nr 624/2014 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki gruntu nr 560 obręb Kępa 2014-05-20 12:39:17
Zarządzenie Nr 623/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. 2014-08-03 22:30:42
Zarządzenie Nr 622 /2014 w sprawie powołania obwodowych Komisji Wyborczych celem przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. 2014-05-06 15:05:14
Zarządzenie Nr 621/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. 2014-08-03 22:30:07
Zarządzenie Nr 619/2014 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych. 2014-08-03 22:29:35
ZARZĄDZENIE Nr 618/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2014-04-25 07:50:45
ZARZĄDZENIE Nr 617/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2014-04-25 07:53:24
Zarządzenie Burmistrza Nr 616/2014w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2014-04-23 12:29:44
Zarządzenie Nr 615/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do podpisywania aktów pełnomocnictw. 2014-08-03 22:29:05
Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego. 2014-04-22 08:57:11
Zarządzenie Nr 614/2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 roku. 2014-04-22 08:44:45
Zarządzenie Nr 613/2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego. 2014-08-03 22:28:29
Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic Nr 612/2014 w sprawie ustalenia stawek opłat za bilety wstepu do Izby Pamieci Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych 1. Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach, gmina Mieszkowice. 2014-04-23 08:51:41
Zarządzenie Nr 611/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok. 2014-08-03 22:28:03
Zarządzenie Burmistrza Nr 610/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2014-04-14 07:42:12
Zarządzenie Burmistrza Nr 609/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiacej własnośc Gminy Mieszkowice 2014-04-14 07:24:26
Zarządzenie Nr 608/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2014-08-03 22:27:37
Zarządzenie Nr 607/2014 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki gruntu nr 44, obręb Czelin. 2014-08-03 22:27:07
Zarządzenie Nr 606/2014 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy. 2014-08-03 22:26:44
Zarządzenie Burmistrza Nr 605/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2014-03-28 14:23:17
Zarządzenie Burmistrza Nr 604/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2014-03-28 14:15:57
Zarządzenie Nr 603/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2014-08-03 22:25:46
Zarządzenie Nr 602/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice. 2014-08-03 22:24:16
Zarządzenie Nr 601/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2014-08-03 22:23:14
Zarządzenie Nr 600/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok. 2014-08-03 22:22:46
Zarządzenie Nr 599/14 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2014 2014-05-08 08:42:45
Zarządzenie Burmistrza Nr 598/2014w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2014-03-14 08:32:01
Zarządzenie Nr 597/2014 Burmistrza Mieszkowic w sprawie przyjęcia wskaźników do ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice 2014-03-18 07:09:49
ZARZĄDZENIE Nr 596/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2014-03-14 08:17:56
Zarządzenie Nr 595/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 06 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę pomieszczeń komunalnych o charakterze nierolnym oraz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2014-03-10 09:00:01
Zarządzenie Nr 594/2014 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. 2014-03-06 14:21:56
Zarządzenie Nr 593/2014 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. 2014-08-03 22:21:45
Zarządzenie Nr 592/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok. 2014-08-03 22:20:20
Zarządzenie Nr 591/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2014 2014-03-03 08:03:41
Zarządzenie Burmistrza Nr 590/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2014-03-07 11:58:58
ZARZĄDZENIE Nr 589/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2014-02-28 10:03:39
ZARZĄDZENIE Nr 588/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2014-02-28 10:08:51
ZARZĄDZENIE Nr 587/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice.z - dokument stracił ważność 2014-02-28 10:12:12
ZARZĄDZENIE Nr 586/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2014-02-28 09:00:40
Zarządzenie Nr 585/2014 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 2014-02-25 12:34:55
Zarządzenie Nr 584/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2014-08-03 22:19:52
Zarządzenie Nr 583/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2014-08-03 22:19:22
Zarządzenie Nr 582/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonej oferty o realizację w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice. 2014-08-03 22:18:57
Zarządzenie Nr 581/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2014-08-03 22:18:21
Zarządzenie Nr 580/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2014-08-03 22:17:53
Zarządzenie Nr 579/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2014-08-03 22:16:35
Zarządzenie Nr 578/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie propagowania dziedzictwa kulturowego. 2014-08-03 22:10:51
ZARZĄDZENIE Nr 577/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2014-02-07 10:41:36
Zarządzenie Nr 576/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholo 2014-08-03 22:08:17
Zarządzenie Nr 575/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie propagowania dziedzictwa kulturowego. 2014-08-03 00:01:49
Zarządzenie Nr 574/2014 w sprawie zmian budżetu gminy w 2014 r. oraz zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2014. 2014-08-03 00:00:13
Zarządzenie Nr 573/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok. 2014-08-02 23:55:50
Zarządzenie Nr 572/2014 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. 2014-08-02 23:55:14
ZARZĄDZENIE Nr 572/2014 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. 2014-01-24 13:59:48
ZARZĄDZENIE Nr 571/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2014-01-24 14:03:14
ZARZĄDZENIE Nr 570/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2014-01-23 14:10:35
Zarządzenie Nr 569/2014 w sprawie ogłoszenia otwartych konkurów ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2014 roku. 2014-01-17 09:39:31
Zarządzenie Nr 568/2014 zmieniające Zarządzenia Burmistrza Mieszkowic w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2014-01-15 07:55:59
Zarządzenie Nr 567/2014 Burmistrza Mieszkowicw sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2014-01-14 09:07:08
Zarządzenie Nr 566/ 2014 w sprawie zmian budżetu gminy w 2014 r. oraz zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2014. 2014-01-24 07:48:24
Zarządzenie Nr 565/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2014-02-26 10:13:05
Zarządzenie Nr 564/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2014 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2014 rok. 2014-01-23 14:18:42
ZARZĄDZENIE Nr 563/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2014-01-03 14:58:20
Zarządzenie Nr 562/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2014-01-03 14:54:43
Zarządzenie Nr 673/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 17 października 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 591/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunlanych i współwłasnościowych na rok 2014 2015-01-09 10:44:53